Kerkbode 03-05-2019

Zondag 5 mei 2019
09.30 uur: kand. P.L. van Steenselen (Maasdam)
18.30 uur: ds. J.J. Verhaar (Krimpen aan de IJssel)

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 73:14
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet van de Berg, Marita Brand, Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Gedenken en vieren, in deze weken komen die twee dicht bij elkaar. Het omzien naar je naaste, in alle verschillende situaties van het leven, concentreert zich op Jezus Christus. “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” (Filippenzen 4:19-20)

Zendingsbussen: De GZB bussen hebben het eerste kwartaal van 2019 € 996,89 opgebracht. Een mooi bedrag wat overgemaakt is naar een Project in Nepal waar Gehandicapten niet echt meetellen in de samenleving. De organisatie INF wil daar samen met christenen een naaste zijn door voorzieningen te treffen en Bijbelstudies te geven voor blinden, doven en mensen in een rolstoel. U leest er meer over op de site van de GZB onder projecten in Nepal.

Paas Sing-ins: Met grote dankbaarheid kijken we terug op de Sing-ins van 2de Paasdag. Beide keren mochten we met de bezoekers en het projectkoor zingen van de opstanding uit de dood van Gods Zoon en nadenken over het thema ‘Liefde is …’. Tijdens het zingen werden we muzikaal begeleid door een fantastisch orkest onder leiding van Matthijs Hoogendijk. De opbrengst van de collecte bedroeg totaal € 842, waarvoor hartelijke dank. Ook iedereen, die zich voor deze ochtend heeft ingezet, enorm bedankt voor jullie medewerking. Groet, de Evangelisatiecommissie

Agenda:
04-05: Café de Kroon
08-05: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Sandra, Dorpsstraat 29, voorbereiding Rianne
08-05: Stapeldiner Immanuël en JV
08-05: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. Kraaijeveld, dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding Jelle
08-05: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Bevrijdingsdag D.V. 5 mei zullen, i.v.m. mijn vakantie, twee gastvoorgangers het Woord van God bedienen. Op deze dag, waarop wij de opstanding van de Gekruisigde gedenken, wensen we elkaar goede diensten toe!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 26-04-2019

Zondag 28 april 2019
10.00 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)
18.30 uur: prop. A. H. van Mourik (Sprang-Capelle)

Voorzang: v.m. Ps. 84:3 n.m. Ps. 8:3
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (energiekosten kerkgebouw) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Hester Kuiper, Steijn van Driel, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: “Thomas, één van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.” “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” Elkaar aansporen, elkaar meenemen naar Jezus Christus toe, dat is het omzien wat ons rest tot de grote dag van het weerzien!

Acties voor de kerk: De nacht voor de kerk D.V. 21 op 22 juni vindt plaats op HET SCHOOLPLEIN. 21 mei is de eerste actie door de club Bij de Bron. Die komen vanaf 15.15 uur langs met een snoepverkoop. De opbrengst van deze actie gaat naar het groot onderhoud van onze kerk. Er is namelijk gebleken dat met name (een gedeelte van) de vloer en panlatten van het dak dringend aan vervanging toe zijn. Groetjes, de commissie van nvdk

Kopij kerkbode: In verband met vakantie graag de kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk zaterdag 12.00 uur inleveren. Alvast bedankt.

Agenda:
26-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
28-04: JV
01-05: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: Goede Vrijdag en Pasen liggen achter ons, maar Kruis en Opstanding blijven centraal staan! D.V. 28 april hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende diensten toegewenst voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 19-04-2019

Donderdag 18 april 2019 – Witte Donderdag
19.30 uur: Bezinningsmoment; thema ‘Waarom?’

Vrijdag 19 april 2019 – Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
Voorzang: Ps. 139:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

Zaterdag 20 april 2019 – Stille Zaterdag
19.30 uur: Bezinningsmoment; thema ‘Daarom!’

Zondag 21 April 2019 – Eerste Paasdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J. Belder (Harskamp)
Voorzang: v.m. Ps. 97:1 n.m. Ps. 67:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (GZB: ondersteuning Daan en Judith van de Kraan) 2. Kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Rosanne de Jong, Henrike Smits

Maandag 22 april 2019 – Tweede Paasdag
09.30 uur en 11.30 uur: Sing-in
Collecte: Onkosten van de Sing-ins
Oppas 09.30 uur: Karin Oskam, Daniëlle de Jong, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: “de Redder leeft”, dat is de titel van een klein boekje dat op Eerste Paasdag voor de kinderen beschikbaar is in de kerk. De boodschap van Pasen is voor jong en oud een noodzakelijke en blijde boodschap. Een ieder mag dit boekje meenemen en/of doorgeven aan kinderen en kleinkinderen. Het Evangelie van Jezus Christus doorgeven is Hem dienen en omzien naar elkaar!

Opbrengst diaconiecollecte: Januari: Algemeen € 387,68. MAF € 387,20. Leerstoelfonds € 287,00. Kerkelijke activiteiten € 187,24. Februari: Algemeen € 796,06. Predikantsplaats € 189,90. H.A. Wycliffe € 328,55. Maart: Algemeen € 616,86. GZB € 340,48. Onderhoudsfonds € 154,00. De Herberg € 364,95. Namens de Diaconie iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Agenda:
24-04: Kerkenraadsvergadering
25-04: Immanuël

Ten slotte: Op Goede Vrijdag D.V. 19 april luisteren we naar Gods Woord vanuit Johannes 19: 23 t/m 37. Op de Eerste Paasdag D.V. zondag 21 april horen wij de blijde boodschap vanuit Gods Woord vanuit Johannes 20: 24 t/m 31. We bidden dat deze hoogtijdagen van het kerkelijk jaar een diepe indruk mogen achterlaten in het leven van jong en oud. Aanbidding en verwondering, geloof en gehoorzaamheid, alles voor de Opgestane Heer!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 12-04-2019

Zondag 14 april 2019 – 7de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente-dienst)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 134:3 n.m. Ps. 118: 11
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Elske Baan, Saskia de Jong, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Het omzien naar gebroken en schuldige mensenkinderen van God de Vader concentreert zich ten diepste in Zijn Zoon. Romeinen 8 vers 32: ‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ Alles wat wij, jong en oud, nodig hebben voor tijd en eeuwigheid is te vinden in de lijdende en overwinnende Jezus Christus. Wat een omzien!

Bijbelgesprekskring: We komen voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar op D.V. dinsdag 16 april om 20.00 uur in ’t Wingerds hof. Dit is een mooie gelegenheid voor een ieder, jong en oud, om eens vrijblijvend kennis te maken met deze kring. We bespreken het Bijbelgedeelte 1 Samuël 28:5-20. Hartelijk welkom.

Kind in de Gemeente-dienst: Jong en oud opgelet! Zondag 14 april is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. Deze dienst willen we stilstaan bij de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan uit Lukas 10. Na de dienst is er voor de ouderen gelegenheid om koffie te drinken in de hal van de kerk. Voor de kinderen is er op dat moment in de bovenzaal een creatieve verwerking. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst? Jong en oud van harte welkom!
PS Onlangs hebben de tieners op de Immanuel-club een prachtig kunstwerk gemaakt voor de Kind in de Gemeente-dienst. Zondag is dit te bewonderen!

Bezinningsmomenten stille week: Volgende week is het de stille week. Dan zal onze kerk elke avond open zijn voor iedereen die bewust stil wil staan bij het lijden van onze Heere Jezus. Op maandag, dinsdag en woensdag is de kerk open van 19.00 tot 20.00 uur voor stille tijd. U en jij bent vrij om tijdens dat uur in stilte in en uit te lopen. Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. Op donderdag en zaterdag worden er korte bezinningsmomenten gehouden. Deze bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zullen ongeveer een half uur duren. Donderdag is het thema ‘Waarom?’, zaterdag is het thema ‘Daarom!’ We zingen enkele liederen, we lezen uit de Bijbel, we luisteren naar muziek en een gedicht. Het is een moment stil en we bidden met elkaar. Op Goede Vrijdag zal er een kerkdienst zijn. We hopen en bidden dat we op deze manier (weer) onder de indruk komen van wat Jezus voor ons heeft gedaan, zodat we Hem eren en Hem volgen. Nodig ook gerust iemand uit om mee te gaan!

Liturgie: De kerkradioluisteraars ontvangen vooraf de liturgieën van de bezinningsmomenten en de sing-in. Zijn er meer gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen en via internet meeluisteren? We zouden ook hen graag de liturgieën willen bezorgen. Wilt u uw naam en adres doorgeven aan de familie Stehouwer, tel. 701409? Het is ook mogelijk de liturgieën via de mail te ontvangen. Wilt u dan mailen naar predikant@hervormdwijngaarden.nl?

Agenda:
12-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
13-04: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Hans
13-04: Oud papier: Rien Brugmans en Teus van Werd
13-04: Café de Kroon
15-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
16-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
16-04: Bijbelgesprekskring
17-04: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Ali, Westeinde 32, voorbereiding Hanneke
17-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
18-04: Bezinningsmoment 19.30 uur
18-04: Passage

Ten slotte: D.V. 14 april staan we in de Kind in de Gemeente-dienst stil bij de ‘voorbeeldvertelling’ die de Heere Jezus vertelt als Zijn antwoord op de vraag; Wie is mijn naaste? We luisteren naar Gods Woord vanuit Lukas 10: 25 t/m 37. We bidden om goede diensten voor jong en oud tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 05-04-2019

Zondag 7 april 2019 – 6de Lijdenszondag
10.00 uur: kand. H.B. van der Knijff (Stolwijk)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 22:14 n.m. Ps. 9:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte Kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes, Pernella Vink, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: Om de kinderen van de familie Rojas les te gaan geven is jl. dinsdag Naomi van de Vlist voor twee maanden naar Guatemala vertrokken. Zo mag zij een steentje bijdragen aan de missie van Jorge en Mariëtte. We bidden om een gezegende tijd voor Naomi, het werk en leven van de familie Rojas en de kerk in Guatemala die zij dienen mogen.

Paas Sing-in: Op 2de Paasdag organiseert de Evangelisatiecommissie in de kerk twee keer een Sing In (om 9.30 uur en om 11.30 uur) met koor- en samenzang. Hieraan zal het projectkoor meewerken onder leiding van Matthijs Hoogendijk, muzikaal begeleidt door een band en een strijkorkest. Op zondagmorgen 7 april zullen (alleen!) na de ochtenddienst in de hal van de kerk vrijkaarten te verkrijgen zijn. Daarna zijn de kaarten te reserveren bij Henk van Manen, tel. 06-20152074, of te verkrijgen in de kerkhal voor aanvang van beide Sing-ins (zolang de voorraad strekt).

Elisabethbode: In het weekend voor de stille week zullen huis-aan-huis Elisabethbodes worden rondgebracht. Hierbij kan de Evangelisatiecommissie hulp gebruiken. Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 11 april aanmelden bij Teo Hoogendijk (06-15180678).

Paasconcert: Op vrijdagavond 12 april organiseert Gospelkoor Chananja samen met kinderkoor Jonge Klanken uit Molenaarsgraaf een Paaszangavond in de Gereformeerde Kerk in Ottoland, adres A 88. Het programma van de avond, waarin de lijdensweg van Jezus wordt gevolgd en Zijn opstanding gevierd, bestaat uit koor- en samenzang. Beide koren zingen hun eigen Paasnummers en enkele gezamenlijke liederen. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Er zal worden gecollecteerd ter bestrijding van de kosten.

Agenda:
07-04: JV
10-04: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. v.d. Vlist, Van Tongerenstraat 4, voorbereiding Sonja
10-04: Belijdeniscatechese
11-04: Immanuël

Ten slotte: Op D.V. 7 april in de avonddienst, de 6de lijdenszondag, luisteren we samen naar Gods Woord uit Johannes 12: 37 t/m 50. Op deze zondag zijn er ook Bijbelleesfolders voor elk gezin beschikbaar. Om in die week elke dag een stukje uit de Bijbel te lezen, met de folder als leidraad. Dit als voorbereiding op de Kind in de Gemeentedienst van D.V. 14 april. De HGJB wil zo het samen Bijbellezen stimuleren. Eén van de bijbelgedeeltes uit deze folder zal uitgangspunt zijn voor de verkondiging in de Kind in de Gemeentedienst. Wij hopen dat dit alles de geloofsopvoeding zal ondersteunen en bidden om een goede voorbereiding voor de erediensten, tot eer van God en opbouw van Zijn gemeente.

M.C. Stehouwer