Informatie over de doorgang van de erediensten en het coronavirus – update 25 juni 2021

In onze gemeente houden we ons aan de volgende richtlijnen:

 • Er mogen maximaal 60 kerkgangers in de kerk zijn.
 • We zingen samen.
 • In een bank mogen 3 individuele kerkgangers zitten. Bij gezinnen en echtparen kan hier van worden afgeweken. In alle gevallen moeten de aanwijzingen van de koster worden opgevolgd.
 • Probeer op tijd naar de kerk te komen.
 • Er kan in de ochtend gebruik in de gemaakt worden van ’t Wingerds hof (max. 30 personen), waar we ook de onderlinge verbondenheid in het samenkomen mogen ervaren.
 • De collecte blijft bij de uitgang.
 • Tussen huishoudens wordt anderhalve meter afstand gehouden.
 • Een mondkapje hoeft niet gedragen te worden, het mag wel.
 • Het gebruik van de garderobe en het toilet wordt tot een minimum beperkt.
 • Bij het uitgaan van de kerk gebruiken we alleen de hoofduitgang.
 • De wijkindeling vervalt.
 • De diensten zijn thuis online te volgen.
 • De predikant heeft een contactberoep en mag bij dopen en zegenen met wederzijdse toestemming een gemeentelid fysiek aanraken.

Hulp nodig in deze tijd van het coronavirus?
U kunt een beroep doen op de Achterdeur, tel. 06-42127889
Dit is een gezamenlijk initiatief van de Klankbordgroep, de Hervormde gemeente Wijngaarden en ’t Wingerds hof.