Informatie over de doorgang van de erediensten en het coronavirus

Dit betreft geen nieuwe informatie, maar het samenvoegen van verschillende documenten.

In onze gemeente houden we ons aan de volgende richtlijnen:

  • Er mogen ongeveer 30 kerkgangers en een aantal medewerkers in de kerk en er wordt niet samen gezongen. Er zijn aangewezen zangers in de kerk aanwezig.
  • Wijngaarden is verdeeld in een West en Oost deel:
    Tot Oost behoort:          Oosteinde, Dr. Ingelsestraat, Hardinxveld-Giessendam, Wijngaardsesteeg, Tolsteeg, Dorpsstraat tot nr. 33, Burg. Brouwerstraat, Sliedrecht.

Tot West behoort:         Weteringpad, Van Tongerenstr., De Hofstede, Hof van Brederode, Westeinde, Burg. Topstraat, V/d Hoevenstraat, Dorpsstraat vanaf nr.33, Papendrecht.

De denkbeeldige lijn Oost-West is dus getrokken bij de school. Steeds zal er afwisselend per week één deel voor de morgendienst en één deel voor de avonddienst uitgenodigd worden. Dit is wekelijks te lezen bij de preekbeurten in de kerkbode.

  • De garderobe wordt niet gebruikt.
  • We adviseren het dragen van een mondkapje bij  het lopen door de kerk.
  • De diensten zijn thuis online te volgen.
  • De predikant heeft een contactberoep en mag bij dopen en zegenen met wederzijdse toestemming een gemeentelid fysiek aanraken.

Hulp nodig in deze tijd van het coronavirus?
U kunt een beroep doen op de Achterdeur, tel. 06-42127889
Dit is een gezamenlijk initiatief van de Klankbordgroep, de Hervormde gemeente Wijngaarden en ’t Wingerds hof.