Jeugddiensten

Vier maal per jaar wordt er vanuit de Evangelisatie en Zending-commissie jeugddiensten georganiseerd. De diensten vinden op zondagmiddag om 15.00 uur plaats. De diensten zijn door en voor de jongeren georganiseerd. Daarnaast hebben de jeugddiensten ook een Evangelisatie-karakter; een ieder die de drempel van de kerk als hoog ervaart en de stap in de kerk minder snel maakt, is in de jeugddienst van harte welkom!

In Wijngaarden zijn er jongeren die op zoek zijn naar God. Toch is het voor hen niet altijd makkelijk om in een seculiere tijd – van allerlei invloeden – een weg te vinden achter Hem aan. Op zondag gaan zij naar de kerk en door de weeks worden zij geconfronteerd met allerlei invloeden. Het is om die rede belangrijk dat wij als kerkelijke gemeente aansluiting zoeken bij de belevingswereld, de cultuur en de taal van de jongeren. Het is namelijk belangrijk dat de kerk een thuisplek zal zijn voor de jongeren.

Jeugddiensten zijn kerkdiensten speciaal voor jongeren, al zijn ouderen ook welkom. In elke jeugddienst staat een thema centraal. Dit thema is afgestemd op de jeugd en gebaseerd op de Bijbel. Vanuit dit thema worden de jeugddiensten vorm gegeven. De diensten kennen allerlei creatieve momenten die jongeren aanspreken. Denk hierbij aan muziek, boodschap, ontmoeting, bijdragen van jongeren etc.

Het doel van de jeugddiensten formuleren we als volgt: “Aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de jongeren om hen op te bouwen, toe te rusten, aan te sporen, te vertroosten in de radicale navolging achter Jezus Christus aan”

De organisatie is geboren vanuit de Evangelisatiecommissie al is er wel een nieuwe commissie opgezet: De Jeugddienstcommissie. Deze commissie bestaat – vooral – uit jongeren van de gemeente. Zij helpen mee bij de organisatie van deze diensten. In overleg met enkele oudere personen vanuit de gemeente wordt er gepeild wat er leeft en hoe zij een jeugddienst voor zich zien. Deze beleving wordt meegenomen in de keuzes die gemaakt worden. De jeugddiensten worden op de zondagmiddag in de kerk georganiseerd.

Tijdens de diensten worden psalmen en liederen gezongen. De liederen worden getoetst aan de Bijbel. Vanuit de gemeente zijn er diversen jongeren die een muziekinstrument bespelen, zij worden ook betrokken bij de muzikale begeleiding. Er zal een boodschap vanuit de Bijbel gedeeld worden door een predikant of een evangelist. Deze predikant of evangelist heeft “feeling” met de jeugd en het desbetreffende thema vanuit de Bijbel.

Om een indruk te krijgen van eerdere jeugddiensten, klik hier.