kerkbode 24-02-2023

Zondag 26 februari 2023
10.00 uur: prop. J. de Vries (Papendrecht)
18.30 uur: ds. T.C. de Leeuw (Nieuw-Lekkerland)

Voorzang: v.m. Ps. 2:7  n.m. Ps. 71:17

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stefanie de Wildt/Oekraïne) 2. Kerkbeheer (kosten ’t Wingerds hof) 3. Kerkbeheer  
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Sifra van den Vorm, Anne Ruijsbroek en Lennard de Groot.

   Overleden: Op woensdag 15 februari is overleden Willem van den Berg. Hij mocht 63 jaar worden. Op de rouwkaart staat de tekst die hij zelf heeft uitgekozen voor zijn trouwdag (2 december 1983) “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste is de liefde” de begrafenis heeft woensdag 22 februari plaatsgevonden. Via deze weg willen we vragen of u zijn vrouw Ada, de kinderen en verdere familie wilt meenemen in uw gebeden.

   Afscheidsavond familie Stehouwer: I.v.m. het overlijden van Wim van den Berg is de afscheidsavond van 16 febr. niet doorgegaan. Deze avond willen we over een aantal weken over doen. De datum voor deze avond volgt nog.
Giften: via dhr. M. Boot ontvangen 1x €20,- en 1x €50,-.
Agenda: 
27-02: Vrouwenvereniging
01-03: Vrouwenbidstond
01-03: collectemuntenverkoop van 19:00 tot 20:00 in de consistorie van de kerk
  Ten slotte: Zo hadden we als kerkenraad afgelopen woensdag avond de laatste kerkenraadsvergadering met dominee  Stehouwer. Na een fijne vergadering waar we al enkele woorden van dank hadden uitgesproken keken we uit naar de afscheidsavond die de avond daarop zou volgen. Na de vergadering stonden we met enkele broeders na te praten, toen opeens één van de broeders een reanimatie oproep kreeg. Voordat we het wisten was hij al weg en hoorden we een paar minuten later de ambulance langs de kerk rijden. Toen ging de telefoon van een andere broeder. Het is je vader die gereanimeerd wordt. Kom snel naar huis. De overgebleven broeders bleven achter. Het enige wat we konden doen was onze handen vouwen en bidden voor deze familie. Later bleek dat Wim van den Berg was overleden. Zo onverwachts en een schok in het dorp dat we besloten hebben om de afscheidsavond van familie Stehouwer voorlopig te annuleren.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 17-02-2023

Zondag 19 februari 2023
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Afscheidsdienst)
18.30 uur: dhr. Chris Verhagen

Voorzang: v.m.  Ps. 9:1  n.m.  Ps. 71:17
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer  3. Extra collecte: ramp in Syrië en Turkije . U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Anna Ruisbroek en Lennard de Groot

    Omzien naar elkaar: Elke week mocht ik op deze plek u en jou bemoedigen en aansporen om in liefde naar elkaar om te zien. In lief en leed, hoogtepunten en dieptepunten, is de Heere in alle dingen de God die trouw nabij is geweest. Aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest komt alle lof, eer, dank en aanbidding toe!

D.V. 21 februari zal de verhuizing plaatsvinden, hoewel de pastorie deels bewoond zal blijven. D.V. 5 maart zal in de morgendienst de bevestiging plaatsvinden door collega ds. G.C. Bergshoeff. De intrededienst is om 14.30 uur in de Grote kerk, Kerkplein 191. Iedereen is hartelijk welkom. Beide diensten zijn ook digitaal te volgen via kerkdienstgemist.nl

   Stapeldiner: D.V. donderdagavond 23 februari hopen jeugdclub Immanuel en de JV een stapeldiner te organiseren voor de jongeren. De maaltijd willen we samen met u afsluiten! Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om het voor- en/of hoofgerecht met u mee te eten. Ook zoeken we mensen die het nagerecht willen maken. Wilt u ons helpen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hans Blok. Op de flyer bij de eerdere kerkbode vindt u meer informatie.

  Agenda: 
18-02: De Kroon
19-02: koffiedrinken na de dienst
19-02: JV
20-02: Mannenvereniging
22-02: Bij de Bron
22-02: Bijbelstudiekring om 20.00 uur, Westeinde 4, voorbereiding hfst. 9 door Ab
23-02: Immanuel

   Ten slotte … voor de laatste keer!: “De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.” (Ps.24:1). U bentgemeente van onze Heere Jezus Christus en toch … loslaten is na zeven jaar met elkaar optrekken nietgemakkelijk! Daarom concentreren we ons op de Heere Jezus en Zijn Woord van afscheid. D.V.

zondagmorgen 19 februari luisteren we naar Gods Woord uit Johannes 14: 1 t/m 17. We bidden om gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 10-02-2023

Zondag 12 februari 2023 (Heilig Avondmaal)
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 48:6  n.m. Ps. 49:1
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer (beeld en geluidsinstallatie)                       3. Avondmaalcollecte: Voedselbank Sliedrecht
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Mathilde van Os, Gerjan de Groot en Ellis Kuiper

   Omzien naar elkaar: Marri Brandwijk-Bouman, voorheen gewoond hebbend Westeinde 23b, deelt met ons dat zij is verhuisd. Dat is een hele verandering voor haar na een leven lang gewoond te hebben in Wijngaarden. We bidden om Gods zegen voor haar en om Zijn ondersteunende nabijheid over haar levensweg. “Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.” Psalm 51: 14.

   Kerkenraad: D.V. woensdagavond 15 febr. is er de kerkenraadsvergadering. Voor mij zal dat de laatste keer zijndat ik met de broeders mag vergaderen. U als gemeente wil ik van harte stimuleren om het werk van dekerkenraad met uw volhardend gebed te omringen. Juist ook in een vacante periode komt er veel op deambtsdragers af. Dat hun dienstwerk tot opbouw van de gemeente en tot eer van God mag zijn!

   Afscheidsavond: D.V. donderdagavond 16 febr. is er een afscheidsavond voor ds. Stehouwer en zijn vrouw in ‘t Wingerds hof. De aanvang is om 19.45 uur. We starten om 20.00 uur. We zien uit naar uw komst!  In de ochtenddienst van 19 febr. is de afscheidspreek van ds. Stehouwer. U bent hier allen van harte welkom in de dienst.

   Bedankt: Graag willen we iedereen bedanken voor alle belangstelling, bemoediging, kaarten en gebeden rondom onze belijdenis. Het was overweldigend en hartverwarmend.
Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver.

   Zangdienst 2e Paasdag: Als Evangelisatiecommissie zoeken we mensen die ook dit jaar mee willen zingen tijdens een zangdienst in onze kerk op 2e Paasdag! We oefenen onder professionele begeleiding op donderdagavond 23, 30 maart en 6 april in de kerk. We starten om 19.30 uur. Wil je meedoen? Laat het ons weten!  Groetjes Rianne en Arja tel 0642474804

  Agenda:

11-02: Mannenbidstond WoW om 07.30 uur in de schuur van Jelle, leiding: Rene Pelikaan
11-02: Oud papier (Bart de Groot en Bart de Gier)
11-02: Instuif
13-02: Vrouwenvereniging
14-02: Catechese
15-02: Vrouwenbidstond, locatie: Dorpsstraat 18, voorbereiding: Rianne
15-02: Kerkenraadsvergadering
16-02: Afscheidsavond ds. Stehouwer  
16-02: Jonge stellenkring

  Ten slotte: Op de drempel van het afscheid nemen van elkaar hopen we D.V. zondag 12 febr.elkaar te ontmoeten aan de tafel van de Heer. In deze avondmaalsdiensten luisteren we samen naar Gods Woord, ’s morgens uit Psalm 86 en ’s avonds uit Psalm 50. Na de verootmoediging vanuit Psalm 51 op deze zondag de concentratie op verlossing en op de dankbaarheid! We bidden volhardend om Gods zegen over de erediensten voor de glorie van Zijn Naam.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 03-02-2023

Zondag 5 februari 2023
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorbereiding H.A.)
18.30 uur: ds. C.H. Buitink (Waardenburg)

Voorzang: v.m. Ps 15:1 n.m. Ps. 49:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Scharlaken koord) 2. Kerkbeheer 2.
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Jl. zondagmorgen mochten Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver hun belijdenis-jawoord uitspreken. Zij kregen met de zegen van God de volgende Woorden mee; Liesbeth: “Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!” uit Galaten 4:6 en Petra: “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” uit Romeinen 8:15. Wij bidden om Gods voortdurende nabijheid voor deze nieuwe lidmaten.

Rondom het Heilig Avondmaal: D.V. zondag 12 febr. gedenken wij het verlossingswerk wat onze Heere Jezus Christus heeft bewerkt aan het kruis op Golgotha. In de morgendienst hopen we dat weer te doen zittende aan de avondmaalstafel vóórin de kerk. In de voortgezette bediening, tijdens de avonddienst, doen we dat staande in de bank en worden brood en wijn rondgedeeld op de plaats waar een ieder zit in de kerk. Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning op het sacrament van het Heilig Avondmaal D.V. donderdag 9 febr. om 20.00 uur. in de bovenzaal van de kerk. Voorafgaande zal er Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Bijbelgesprekskring over Openbaring: Nog één keer komen we samen D.V. woensdag 8 febr. om 19.30 uur in ’t Wingerds hof. We behandelen nu het 5e hoofdstuk uit het boekje deze keer n.a.v. Openbaring 8 en 9. Hartelijk welkom!

Stapeldiner: D.V. donderdagavond 23 febr. hopen jeugdclub Immanuel en de JV een stapeldiner te organiseren voor de jongeren. De maaltijd willen we samen met u afsluiten! Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om het voor- en/of hoofgerecht met u mee te eten. Ook zoeken we mensen die het nagerecht willen maken. Wilt u ons helpen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Hans Blok. Op de flyer bij de kerkbode vindt u meer informatie.

Agenda:
05-02: JV
06-02: Mannenvereniging
07-02: Catechese
08-02: Bijbelgesprekskring, aanvang: 19.30 uur in ’t Wingerds hof
08-02: Bij de Bron
08-02: Bijbelstudiekring
09-02: Censura Morum, 19.30-20.00 uur in de consistorie
09-02: Bezinning Heilig Avondmaal, 20.00 uur in bovenzaal kerk
09-02: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 5 febr. luisteren we samen naar Gods Woord uit Psalm 51. In deze dienst lezen we het 1e deel van het avondmaal formulier met daarin deze frase; “Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, …”. Maar wat is dat eigenlijk “verootmoediging”? Laten wij ons ook hierin leiden door de Geest? We zien uit naar een eredienst tot opbouw van Gods gemeente en tot eer van Zijn Naam.

M.C. Stehouwer

kerkbode 27-01-2023

Zondag 28 januari 2023

10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Belijdenisdienst)
18.30 uur: prop. J.W. Sterrenburg (Hardinxveld-Giessendam)

Voorzang: v.m. Ps. 87:1  n.m. Ps. 2:7
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (leerstoelfonds) 2. Kerkbeheer (predikantsplaats) 
3. Kerkbeheer                     
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Danielle de Jong en Willemijn Kuiper

   Omzien naar elkaar:  Jl. zondagmorgen mocht het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Lara Stuij. De dooptekst die zij meekreeg was een Woord van Jezus; “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Johannes 7:38. We bidden om Gods zegen voor Simon en Deborah en hun dochter.

   Agenda: 
27-01: JV
28-01: De Kroon
30-01: Vrouwenvereniging
31-01: Catechese
01-02: Vrouwenbidstond: Burg. Topstraat 1, voorbereiding Sandra
01-02: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

   Ten slotte: D.V. zondagmorgen 29 jan. wordt er in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof afgelegd. Een vreugdevol moment waarin we getuigen mogen zijn van Gods genade en werkzaamheid in de gemeente. We luisteren samen in deze dienst naar Gods Woord uit Romeinen 8: 1 t/m 17 en Galaten 4: 1 t/m 7. We bidden in het bijzonder voor de belijdeniscatechisanten dat zij en het geheel van de gemeente hun treden in het spoor van Jezus Christus mogen zetten.

M.C. Stehouwer