Catechese

Het kerkelijk onderwijs aan de jongeren van de Gemeente beoogt hen nader kennis te laten maken met de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Het wil jongeren begeleiden op de weg naar de openbare geloofsbelijdenis, en het volle lidmaatschap van de gemeente.

De catechisaties worden op maandag gehouden in de bovenzaal van de kerk. De data vind je in de agenda en de kerkbode.
De indeling van de groepen is als volgt:

  • Groep 1: Om 18.30 uur voor 12, 13 en 14 jarigen
  • Groep 2: Om 19.30 uur voor 15, 16 en 17 jarigen

Dit jaar kunnen de jongeren vanaf 18 jaar kiezen uit een 18+ gespreksgroep of je sluit je aan bij de groep die nadenkt over/zich voorbereidt op het doen van openbare geloofsbelijdenis.

18+ Gespreksgroep

De gespreksgroep is op maandagavond om 20.30 uur in de bovenzaal van de kerk. We maken gebruik van het boek ‘ Wat & waarom ik geloof’.

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese wordt gegeven in de pastorie, Dorpsstraat 29. We maken gebruik van het boek ‘Hou(d)vast’ van de HGJB.

De Heere Jezus heeft uitdrukkelijk gezegd, dat wie Hem belijden zal voor de mensen, Hij die ook belijden zal voor Zijn Vader. Maar wie Hem verloochent, zal Hij ook verloochenen (Mattheüs 10:32-33). Deze woorden van de Heiland zijn een aansporing voor jong en oud tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Belijdenis afleggen als zondaar van je persoonlijk, misschien schuchter en beginnend geloof in Christus. En dat in het midden van de Gemeente. De gelegenheid om je hier met anderen op voor te bereiden wordt tijdens de belijdeniscatechese geboden. Belijdenis doen is het doel, maar het volgen van dit onderwijs behoeft niet automatisch te betekenen dat je aan het eind van het seizoen ook daadwerkelijk belijdenis doet. Neem voor vragen en opgave contact op met de kerkenraad of de predikant.