Catechese

In de week van 14 september hebben de jongeren van 12 t/m 17 jaar een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de catechese die zal beginnen op DV maandag 5 oktober. 12-14 jaar aanvang 18.30 uur in de bovenzaal, 15-17 jaar aanvang 19.00 uur in de consistorie. Ook voor alle jongeren van 18 jaar en ouder is er de gelegenheid om samen in gesprek te gaan over het geloof in God. Wij starten om 20.00 uur in de bovenzaal. Hartelijk welkom!

Belijdenis

Inmiddels ben ik al met enkele gemeenteleden over dit onderwerp in gesprek. Voor een ieder, jong en ouder ben ik beschikbaar om door te denken / praten / mailen. Samen zoeken naar een weg om te leren over de Heere en te groeien in het geloof. Wat de tijden van belijdeniscatechese betreft; we zoeken als groep samen naar tijdstippen om elkaar te ontmoeten rondom Gods Woord. Geef je op via mail of bel met je vragen naar ds. M.C. (Marco) Stehouwer, mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 – 701409. Welkom!