Catechese

Het kerkelijk onderwijs aan de jongeren van de Gemeente beoogt hen nader kennis te laten maken met de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Het wil jongeren begeleiden op de weg naar de openbare geloofsbelijdenis, en het volle lidmaatschap van de gemeente.

De catechisaties worden vanaf oktober iedere maandag gehouden in de bovenzaal van de kerk.
De indeling van de groepen is als volgt:

  • Groep 1: Om 18.30 uur voor 12, 13 en 14 jarigen
  • Groep 2: Om 19.30 uur voor 15, 16 en 17 jarigen
  • Groep 3: Om 20.30 uur voor 18-plussers

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese vindt plaats in overleg met de predikant.

De Heere Jezus heeft uitdrukkelijk gezegd, dat wie Hem belijden zal voor de mensen, Hij die ook belijden zal voor Zijn Vader. Maar wie Hem verloochent, zal Hij ook verloochenen (Mattheüs 10:32-33). Deze woorden van de Heiland zijn een aansporing voor jong en oud tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Belijdenis afleggen als zondaar van je persoonlijk, misschien schuchter en beginnend geloof in Christus. En dat in het midden van de Gemeente. De gelegenheid om je hier met anderen op voor te bereiden wordt tijdens de belijdeniscatechese geboden. Belijdenis doen is het doel, maar het volgen van dit onderwijs behoeft niet automatisch te betekenen dat je aan het eind van het seizoen ook daadwerkelijk belijdenis doet. Neem voor vragen en opgave contact op met de kerkenraad of de predikant.