Informatie over de doorgang van de erediensten en het coronavirus

Dit betreft geen nieuwe informatie, maar het samenvoegen van verschillende documenten.

In onze gemeente houden we ons aan de volgende richtlijnen:

  • Er mogen ongeveer 30 kerkgangers en een aantal medewerkers in de kerk en er wordt niet samen gezongen. Er zijn aangewezen zangers in de kerk aanwezig.
  • Wijngaarden is verdeeld in een West en Oost deel:
    Tot Oost behoort:          Oosteinde, Dr. Ingelsestraat, Hardinxveld-Giessendam, Wijngaardsesteeg, Tolsteeg, Dorpsstraat tot nr. 33, Burg. Brouwerstraat, Sliedrecht.

Tot West behoort:         Weteringpad, Van Tongerenstr., De Hofstede, Hof van Brederode, Westeinde, Burg. Topstraat, V/d Hoevenstraat, Dorpsstraat vanaf nr.33, Papendrecht.

De denkbeeldige lijn Oost-West is dus getrokken bij de school. Steeds zal er afwisselend per week één deel voor de morgendienst en één deel voor de avonddienst uitgenodigd worden. Dit is wekelijks te lezen bij de preekbeurten in de kerkbode.

  • De garderobe wordt niet gebruikt.
  • We adviseren het dragen van een mondkapje bij  het lopen door de kerk.
  • De diensten zijn thuis online te volgen.
  • De predikant heeft een contactberoep en mag bij dopen en zegenen met wederzijdse toestemming een gemeentelid fysiek aanraken.

Hulp nodig in deze tijd van het coronavirus?
U kunt een beroep doen op de Achterdeur, tel. 06-42127889
Dit is een gezamenlijk initiatief van de Klankbordgroep, de Hervormde gemeente Wijngaarden en ’t Wingerds hof.

De Stille week en het Paasfeest voor gezinnen

Maandag: Het offerlam
Bijbelverhaal van Abraham en Izak (blz. 1-16)
Kleurplaat: Abraham en Izak
Lied: Alzo lief had God de wereld
Bijbels spel 3-6 jaar

Dinsdag: Het bloed van het Lam
Lezen uit de kinderbijbel: de uittocht uit Egypte met de instelling van het Pascha
Kleurplaat en zingen: Psalm van de dag
Kleurplaat: Bloed aan de deurpost
Knutsel: Veilig achter het bloed

Woensdag: Het Lam, Dat de zonde van de wereld wegneemt
Kleurplaat bij Johannes 1: 29
Kinderlied: Leeuw van Juda

Donderdag: Het onschuldige Lam
Kinderlied: Jezus ik wil U bedanken
Kleurplaat lammetje

Vrijdag: Het Lam van Gods geslacht
abc voor kinderen-filmpje: Verlossing
Kijktafel goede vrijdag en stille zaterdag

Zaterdag: Het is volbracht!
Kinderlied: Als ik lees in de Bijbel
Kleurplaat: Wachters bij het graf

Zondag Paasfeest: Het Lam van God is opgestaan
Kijktafel Paasfeest
Kleurplaat Jezus leeft!

Kids 5-12 jaar: preekschrijfkaarten

Op de website van de HGJB kun je preekschrijfkaarten downloaden. Door de preekschrijfkaarten betrek je kinderen actiever bij de eredienst en laat je hen ontdekken wat leven met God en het volgen van Jezus inhoudt.

Ga hier naar de website van de HGJB