Preekschrijfkaarten voor kinderen 5-12 jaar

Via de site van de HGJB kun je preekschrijfkaarten voor kinderen downloaden.
Als je je gratis registreert, kun je alle preekschrijfkaarten downloaden.
Lees er hier meer over.
De volgende preekschrijfkaarten passen goed bij de komende diensten waar ds. Stehouwer zal voorgaan.
Zondagochtend 20 maart: Het laatste avondmaal
Zondagavond 27 maart: Jezus gevangen genomen
Zondagochtend 3 april: Jezus voor het Sanhedrin
Zondagochtend 10 april: Lijdenstijd
Goede vrijdagavond 15 april: Kruis dragen
Paasmorgen 17 april: Eerste Paasdag

Plaatselijke regeling

Ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Wijngaarden maakt de plaatselijke regeling onderdeel uit van het beleid. Hierin zijn de gemeente specifieke zaken t.a.v. de kerkorde van juni 2021 weergegeven.

Waar de kerkorde de mogelijkheid gaf tot het maken van keuzes en/of om nadere invulling vroeg, is ook de betreffende ordinantietekst cursief weergegeven.

U kunt het document met betrekking tot de plaatselijke regeling hier vinden.