Plaatselijke regeling

Ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Wijngaarden maakt de plaatselijke regeling onderdeel uit van het beleid. Hierin zijn de gemeente specifieke zaken t.a.v. de kerkorde van juni 2021 weergegeven.

Waar de kerkorde de mogelijkheid gaf tot het maken van keuzes en/of om nadere invulling vroeg, is ook de betreffende ordinantietekst cursief weergegeven.

U kunt het document met betrekking tot de plaatselijke regeling hier vinden.

Catechisatie

De catechese is dit jaar op dinsdag. We beginnen op 28 september 2021. Ook jij bent welkom!
12-14 jaar aanvang 18.30 uur in de bovenzaal van de kerk
15-17 jaar aanvang 19.30 uur in de bovenzaal van de kerk
Alle jongeren van 18 jaar en ouder worden verwacht op de Alphacursus. Data volgen nog.

Wil je belijdenis doen van je geloof of heb je daar vragen over? Neem dan contact op met ds. Stehouwer. predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 – 701409. Welkom!

Informatie over de doorgang van de erediensten en het coronavirus – update 25 juni 2021

In onze gemeente houden we ons aan de volgende richtlijnen:

 • Er mogen maximaal 60 kerkgangers in de kerk zijn.
 • We zingen samen.
 • In een bank mogen 3 individuele kerkgangers zitten. Bij gezinnen en echtparen kan hier van worden afgeweken. In alle gevallen moeten de aanwijzingen van de koster worden opgevolgd.
 • Probeer op tijd naar de kerk te komen.
 • Er kan in de ochtend gebruik in de gemaakt worden van ’t Wingerds hof (max. 30 personen), waar we ook de onderlinge verbondenheid in het samenkomen mogen ervaren.
 • De collecte blijft bij de uitgang.
 • Tussen huishoudens wordt anderhalve meter afstand gehouden.
 • Een mondkapje hoeft niet gedragen te worden, het mag wel.
 • Het gebruik van de garderobe en het toilet wordt tot een minimum beperkt.
 • Bij het uitgaan van de kerk gebruiken we alleen de hoofduitgang.
 • De wijkindeling vervalt.
 • De diensten zijn thuis online te volgen.
 • De predikant heeft een contactberoep en mag bij dopen en zegenen met wederzijdse toestemming een gemeentelid fysiek aanraken.

Hulp nodig in deze tijd van het coronavirus?
U kunt een beroep doen op de Achterdeur, tel. 06-42127889
Dit is een gezamenlijk initiatief van de Klankbordgroep, de Hervormde gemeente Wijngaarden en ’t Wingerds hof.