Catechisatie

De catechese is dit jaar op dinsdag. We beginnen op 28 september 2021. Ook jij bent welkom!
12-14 jaar aanvang 18.30 uur in de bovenzaal van de kerk
15-17 jaar aanvang 19.30 uur in de bovenzaal van de kerk
Alle jongeren van 18 jaar en ouder worden verwacht op de Alphacursus. Data volgen nog.

Wil je belijdenis doen van je geloof of heb je daar vragen over? Neem dan contact op met ds. Stehouwer. predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 – 701409. Welkom!

Informatie over de doorgang van de erediensten en het coronavirus – update 25 juni 2021

In onze gemeente houden we ons aan de volgende richtlijnen:

 • Er mogen maximaal 60 kerkgangers in de kerk zijn.
 • We zingen samen.
 • In een bank mogen 3 individuele kerkgangers zitten. Bij gezinnen en echtparen kan hier van worden afgeweken. In alle gevallen moeten de aanwijzingen van de koster worden opgevolgd.
 • Probeer op tijd naar de kerk te komen.
 • Er kan in de ochtend gebruik in de gemaakt worden van ’t Wingerds hof (max. 30 personen), waar we ook de onderlinge verbondenheid in het samenkomen mogen ervaren.
 • De collecte blijft bij de uitgang.
 • Tussen huishoudens wordt anderhalve meter afstand gehouden.
 • Een mondkapje hoeft niet gedragen te worden, het mag wel.
 • Het gebruik van de garderobe en het toilet wordt tot een minimum beperkt.
 • Bij het uitgaan van de kerk gebruiken we alleen de hoofduitgang.
 • De wijkindeling vervalt.
 • De diensten zijn thuis online te volgen.
 • De predikant heeft een contactberoep en mag bij dopen en zegenen met wederzijdse toestemming een gemeentelid fysiek aanraken.

Hulp nodig in deze tijd van het coronavirus?
U kunt een beroep doen op de Achterdeur, tel. 06-42127889
Dit is een gezamenlijk initiatief van de Klankbordgroep, de Hervormde gemeente Wijngaarden en ’t Wingerds hof.

De Stille week en het Paasfeest voor gezinnen

Maandag: Het offerlam
Bijbelverhaal van Abraham en Izak (blz. 1-16)
Kleurplaat: Abraham en Izak
Lied: Alzo lief had God de wereld
Bijbels spel 3-6 jaar

Dinsdag: Het bloed van het Lam
Lezen uit de kinderbijbel: de uittocht uit Egypte met de instelling van het Pascha
Kleurplaat en zingen: Psalm van de dag
Kleurplaat: Bloed aan de deurpost
Knutsel: Veilig achter het bloed

Woensdag: Het Lam, Dat de zonde van de wereld wegneemt
Kleurplaat bij Johannes 1: 29
Kinderlied: Leeuw van Juda

Donderdag: Het onschuldige Lam
Kinderlied: Jezus ik wil U bedanken
Kleurplaat lammetje

Vrijdag: Het Lam van Gods geslacht
abc voor kinderen-filmpje: Verlossing
Kijktafel goede vrijdag en stille zaterdag

Zaterdag: Het is volbracht!
Kinderlied: Als ik lees in de Bijbel
Kleurplaat: Wachters bij het graf

Zondag Paasfeest: Het Lam van God is opgestaan
Kijktafel Paasfeest
Kleurplaat Jezus leeft!