Informatie over de doorgang van de erediensten en het coronavirus – update 25 juni 2021

In onze gemeente houden we ons aan de volgende richtlijnen:

 • Er mogen maximaal 60 kerkgangers in de kerk zijn.
 • We zingen samen.
 • In een bank mogen 3 individuele kerkgangers zitten. Bij gezinnen en echtparen kan hier van worden afgeweken. In alle gevallen moeten de aanwijzingen van de koster worden opgevolgd.
 • Probeer op tijd naar de kerk te komen.
 • Er kan in de ochtend gebruik in de gemaakt worden van ’t Wingerds hof (max. 30 personen), waar we ook de onderlinge verbondenheid in het samenkomen mogen ervaren.
 • De collecte blijft bij de uitgang.
 • Tussen huishoudens wordt anderhalve meter afstand gehouden.
 • Een mondkapje hoeft niet gedragen te worden, het mag wel.
 • Het gebruik van de garderobe en het toilet wordt tot een minimum beperkt.
 • Bij het uitgaan van de kerk gebruiken we alleen de hoofduitgang.
 • De wijkindeling vervalt.
 • De diensten zijn thuis online te volgen.
 • De predikant heeft een contactberoep en mag bij dopen en zegenen met wederzijdse toestemming een gemeentelid fysiek aanraken.

Hulp nodig in deze tijd van het coronavirus?
U kunt een beroep doen op de Achterdeur, tel. 06-42127889
Dit is een gezamenlijk initiatief van de Klankbordgroep, de Hervormde gemeente Wijngaarden en ’t Wingerds hof.

De Stille week en het Paasfeest voor gezinnen

Maandag: Het offerlam
Bijbelverhaal van Abraham en Izak (blz. 1-16)
Kleurplaat: Abraham en Izak
Lied: Alzo lief had God de wereld
Bijbels spel 3-6 jaar

Dinsdag: Het bloed van het Lam
Lezen uit de kinderbijbel: de uittocht uit Egypte met de instelling van het Pascha
Kleurplaat en zingen: Psalm van de dag
Kleurplaat: Bloed aan de deurpost
Knutsel: Veilig achter het bloed

Woensdag: Het Lam, Dat de zonde van de wereld wegneemt
Kleurplaat bij Johannes 1: 29
Kinderlied: Leeuw van Juda

Donderdag: Het onschuldige Lam
Kinderlied: Jezus ik wil U bedanken
Kleurplaat lammetje

Vrijdag: Het Lam van Gods geslacht
abc voor kinderen-filmpje: Verlossing
Kijktafel goede vrijdag en stille zaterdag

Zaterdag: Het is volbracht!
Kinderlied: Als ik lees in de Bijbel
Kleurplaat: Wachters bij het graf

Zondag Paasfeest: Het Lam van God is opgestaan
Kijktafel Paasfeest
Kleurplaat Jezus leeft!