Verenigingen

Mannenvereniging

Mannenvereniging “De Heere is onze Banier” is voor alle mannen die Gods Woord willen onderzoeken en er met elkaar over willen spreken. De broeders komen om de veertien dagen bijeen in ’t Wingerds hof (maandagavond 19.45 uur). Voor de vergaderdata kan men contact opnemen met secretaris J.A. Baan, tel. 0184 – 416472.

Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging “Uw Woord is de Waarheid” wordt bezocht door vrouwen vanuit de gemeente, al dan niet verbonden aan onze kerk in Wijngaarden. Men komt om de week op maandagavond bij elkaar rondom een geopende bijbel. De eerste avond samen met de mannenvereniging en ook de kerstavond wordt gezamenlijk gehouden.  

We behandelen de Bijbelstudies uit ons blad “Vrouw tot vrouw”. Dit blad bevat naast de Bijbelstudie een meditatie vanuit het hoofdbestuur, gedichten, omzien naar elkaar enz.   De vrouwenvereniging heeft ongeveer 20 leden, van jong tot oud en gemiddeld zijn er rond de 15 dames aanwezig.   Een keer per jaar is er een Bondsdag in Barneveld die zo veel mogelijk bezocht wordt. Dan komen er vrouwen uit het gehele land om toegerust te worden door een lezing en samenzijn. De vereniging heeft een jongen geadopteerd, die geldelijk en met gebed wordt ondersteund.   Het seizen wordt afgesloten met een lekkere maaltijd.   Al met al een fijne vereniging. Nieuwsgierig geworden? De data zijn te vinden in de kerkbode.   U kunt ook contact opnemen met Rianne de Groot. 
Hartelijk welkom!   Het bestuur.