kerkbode 22 september 2023

Zondag 24 september 2023|
09.30 uur:  ds. T.J Korten (Boven-Hardinxveld)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 75:1  n.m. Ps. 1:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Jeugdraad)  2. Kerkbeheer (startweek) 3. Kerkbeheer. U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Marit de Groot en Ellis Kuiper

   Omzien naar elkaar: We mochten zondag voorbede doen voor Piet van Herwijnen. Zijn bloedwaarden zijn nog aan de lagekant. Als deze omhoog gaan kan de volgende kuur doorgaan. Het blijft een spannende fase waarin Piet en Corrie in zitten, maar ze mogen ook dankbaar inzien dat ze steun en kracht krijgen van onze Hemelse Vader. Ook bidden we voor alle ouderen die thuis of elders verzorgd worden. Zo denken we aan mevr. Brandwijk-Bouwman die in Yulius verzorgd wordt. Bemoedig elkaar daarom en bouwt de een de ander op, zoals u trouwens al doet. 1 Thessalonicenzen 5:11.
 De Vuursteen: 19 sept. is de nieuwe club De Vuursteen van start gegaan onder leiding van Nadia Vink en Elise Leeuwis. Deze club is voor de groepen 5 en 6 van de basisschool. Deze avonden vinden om de twee weken plaats op dinsdagavond van 18.30 tot 19.45 in basisschool de Zaaier. Zit je in groep 5 en of 6 dan ben je van harte welkom!!! 
  Vakantie Bijbel-club: We zijn als VBC commissie al druk bezig met de voorbereidingen voor de VBC op dinsdag 17 en woensdag 18 oktober. Zetten jullie deze datum alvast in de agenda? Verdere informatie volgt.

Agenda:
24-09: JV
25-09: Vrouwenvereniging
26-09: Catechese
27-09: Vrouwenbidstond
27-09: Bij de Bron
27-09: Bijbelgesprekskring
  Ten slotte: Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Afgelopen zondag mochten we stil staan bij het lijden en sterven van onze Verlosser door middel van het Heilig avondmaal. Laten we dan allen, zoals tijdens de dienst opgeroepen werd, het licht wat schijnt laten reflecteren in ons leven. En vandaar uit iedere week weer de nieuwe week in gaan.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

kerkbode 15 september 2023

Zondag 17 september 2023
09.30 uur: ds. H. van der Veen (Sliedrecht) Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. H. van der Veen (Sliedrecht) Heilig Avondmaal

Voorzang: v.m. Ps. 60:7  n.m. Ps. 81:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Marokko) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)
Heilig Avondmaal collecte: Stichting ontmoeting
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Gerjan de Groot en Lennard de Groot

    Diaconie collecte: De collecte voor de diaconie zal zondag bestemd zijn voor de noodhulp en de slachtoffers van deaardbevingsramp in Marokko.

   Heilig avondmaal: De vieringen zullen in de morgen en avonddienst op dezelfde manier gehouden als de voorgaandevieringen. In de ochtenddienst aan de tafel, en in de avonddienst in de banken. Voor degenen die in de avonddienst aangaan willen we vragen zoveel mogelijk in de voorste banken plaats te willen nemen.

   Zingen na de dienst: Na de avonddienst mogen we de Heere groot maken en elkaar bemoedigen door het zingen van liederen uit Weerklank. De volgende nummers hopen we te gaan zingen: 242: alle3 / 267: 1, 2, 3 en 6 / 443: hele lied / 438: alle 3 / 237: 1 en 2 / 356: alle 4.  Blijft u/ jij ook? Zingen maakt blij!

   Rommelmarkt: De netto opbrengst van de afgelopen Rommelmarkt is €10.922,00.  Alle medewerkers heel hartelijk dank voor jullie medewerking. Op zaterdag 30 december hopen wij weer onze jaarlijkse Oliebollenactie te organiseren.

   Mannen- en vrouwenvereniging: D.V. 18 september a.s. hopen we als mannen- en vrouwenvereniging de gezamenlijke openingsavond te houden. De inleider is Marinus Boot uit Nieuw-Lekkerland. Hij heeft als onderwerp: “Uw Koninkrijk kome”, waarbij verbinding wordt gelegd richting de verenigingsavonden. Aanvang: 19.45 uur. Plaats: Grote zaal van ’t Wingerds hof. Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

   Start Bijbelstudiekring: 20 september start Bijbelstudiekring. 1 x per 2 weken komen we bij elkaar, op woensdagavond, 20:00 uur. Een nieuw seizoen is een mooie kans om aan te sluiten, iedereen is welkom! We gaan aan de slag met het boekje : “Jesaja, het vijfde evangelie” van dr. J. Dekker. De eerste avond is een algemene inleiding op het onderwerp, en zullen we inventariseren wie er een boekje wil. Locatie: fam. Stolk, (06 34673414)

    Agenda:
17-09: Zingen na de avonddienst
18-09: Mannen- en vrouwenvereniging, aanvang: 19.45 uur in ’t Wingerds hof
20-09: Bijbelstudiekring om 20.00 uur, locatie: Dorpsstraat 18

   Ten slotte: Na een gezellige opening van het winterwerk en een duidelijke boodschap tijdens de start op zondag, willen we alle leiding, vrijwilligers, clubs en verenigingen Gods zegen toewensen op hun werk binnen de gemeente en dat we als gemeente vrucht mogen dragen in Hem verbonden.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

kerkbode 8 september 2023

Zondag 10 september 2023
09.30 uur: dr. A.A. Teeuw (Ridderkerk)
18.30 uur: Carel de Lange (JIG)

Voorzang: v.m. Ps. 81:1 n.m. Ps. 60:7
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Anna Ruisbroek en Maaike de Haan

   Omzien naar elkaar:  Op donderdag 31 augustus is overleden mevr. Maaike Smits-Goedhart op de leeftijd van 68 jaar. Ze is sinds 22 sept. 2017 weduwe van Piet Smits. De afscheidsdienst heeft woensdag 6 september plaatsgevonden in Sliedrecht. Op de rouwkaart stond geschreven: Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde. 1 Korintiërs 13:13 . We denken aan haar dochters, verdere familie, en ieder die aan haar verbonden zijn.
   Censura morum en bezinningsuur Heilig avondmaal: Woensdag avond 13 sept. is er om 19.30 uur censura morum in de consistorie van de kerk. Om20.00 uur is er bezinningsuur in de bovenzaal van de kerk.
  Opening winterwerk: Beste gemeenteleden we hopen u op zaterdag 9 sept. vanaf 15.30 uur op het voetbalveld te ontmoeten en a.s. zondag in de kerken/of tijdens het koffie drinken thuis. Een gezegende opening van het winterwerk.

   Jeugd in de Gemeente-dienst: In de avonddienst van zondag 10 sept. zal er weer een JIG zijn. Apologeet Carel de Lange zal in deze dienst spreken over het thema: “Kom niet aan mijn waarheid!” We leven in een wereld waarin de waarheid als subjectief wordt ervaren. “Jouw waarheid” is prima maar dat mag je zeker niet opleggen aan een ander. Het is voor jongeren (die christen willen zijn) een zoektocht naar wat de Bijbelse waarheid wel is. En in hoeverre mag je de waarheid van de Bijbel opleggen aan een ander? En hoe zit dat eigenlijk met controversiële Bijbelse zaken? Daarover horen we meer van Carel. Jong, maar zeker ook oud, van harte welkom! 

   Zingen na de dienst: Na de avonddienst mogen we de Heere groot maken en elkaar bemoedigen door het zingen van liederen uit Weerklank.De volgende nummers hopen we te gaan zingen: 242: alle 3 / 267: 1, 2, 3 en 6 / 443: hele lied / 438: alle 3 / 237: 1 en 2 / 356: alle 4.  Blijft u/ jij ook? Zingen maakt blij!  

   Vrouwenbidstond: (Hand.  16:13): We komen 1x per 2 à 3 weken bij elkaar, om na een kort inleidend stukje van zingen en lezen, te bidden voor van  alles wat er speelt in de wereld, ons land, ons dorp, ons kerkelijk en persoonlijk leven. Maar het is ook elkaar bemoedigen, inspireren, luisteren naar elkaar en delen wat je meemaakt. Dit in een vertrouwelijke sfeer, met een kopje koffie of thee erbij. Spreekt dit je aan? Kom dan vrijblijvend op woensdag 13 sept. om 9.00 uur naar de open ochtend. Alle vrouwen hartelijk welkom ! Locatie: Carin Ruisbroek, Burg. Topstraat 1. Voor vragen of meer info : Hanneke Stolk, 06 34673414 (contactpersoon).

   Bijbelgesprekskring: Dit seizoen staan wij stil bij de profeet Elia. De eerste avond is D.V. 27 sept. en begint om 19.30 uur in ‘t Wingerds hof. We behandelen 1 Koningen 16:29 – 1 Koningen 17:1. Er is ruimte voor de inleiding, voor de gespreksvragen en voor onderlinge ontmoeting. U/jij bent van harte welkom om mee te doen!
Marinus Boot.

  Agenda:
09-09: Oud papier (Piet van Driel en Teo Hoogendijk)
09-09: Opening winterwerk vanaf 15.30 uur
13-09: Vrouwenbidstond om 09.00 uur, locatie Burg. Topstraat 1
13-09: Censura Morum om 19.30 uur/ bezinningsuur om 20.00 uur in de consistorie

   Ten slotte: We kijken terug op een gezellige en drukke week ik het dorp. Velen van ons, kerkelijk verbonden of niet, werkten allemaal mee om een geslaagde rommelmarkt te organiseren. Als kerkenraad zijn we ook zeer dankbaar voor een ieder die hoe dan ook een steentje heeft bijgedragen. Of het nu gaat om verkoop achter de kraam, het opbouwen en afbreken van de markt, of het leveren ophalen en uitsorteren van alle spullen die verkocht konden worden. het heeft een mooi eindbedrag opgeleverd. Een ieder kon op zijn tijd en wijze zijn talenten gebruiken. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

kerkbode 1 september 2023

Zondag 3 september 2023
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Scherpenzeel)  
18.30 uur: prop. J.W. Sterrenburg (Sluipwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 2:7 n.m. Ps. 9:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stefanie de Wildt / Oekraine) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
Oppas: Elske Baan en Saskia de Jong

   Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is € 55,- en 2x € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor!

   Rommelmarkt: A.s. zaterdag 2 september bent u van harte welkom op de Rommelmarkt. Van 07:30 tot 15:00 uur zijn in de Brouwerstraat, op het schoolplein en rondom ’t Wingerds hof meer dan 40 kramen aanwezig van waaruit een groot assortiment aan gebruikte spullen aangeboden worden en vele lekkernijen te koop zijn. Voor koffie met appeltaart en de lunch kunt u terecht in ’t Wingerds hof. Ook dit jaar wordt weer een vaste éénrichtingsroute gelopen. Tijdens de Rommelmarkt is de kerk geopend en zal op meerdere tijdstippen het orgel bespeeld worden door onze vaste organisten. Tot ziens op de Rommelmarkt!

   Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 9 en 10 september hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Gisteren is er een inlegvel bij het Kontakt gedaan met gegevens en opgave strook. Een ieder van harte welkom!!!

   Agenda:
06-09: Collectemuntenverkoop van 19:00 tot 20:00 uur in de consistorie

   Ten slotte: Afgelopen week was onze consulent ds. H.J. van der Veen 40 jaar predikant. In het RD stond een mooi artikel over zijn tijd als predikant. Ook via deze wegwillen we hem feliciteren met dit jubileum, en hem ook van harte Gods zegen toewensen.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

Kerkbode 25 augustus 2023

Zondag 27 augustus 2023

09.30 uur: ds. M.H. Vastenhout (Sliedrecht) 18.30 uur: prop. A.C. Baan (Sliedrecht)

Voorzang: v.m.9:1   n.m. 2:7 Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (voedselbak)  2. Kerkbeheer (orgel)  3. Kerkbeheer U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99. Oppas: Nadia Vink, Elise Leeuwis en Siem Kuiper

Omzien naar elkaar:    Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Mat. 11 vers 28. We denken aan allen die met ziekte te maken hebben en aan huis gebonden zijn of in verpleeghuizen verzorgd worden. Ook aan degene die afgelopen week met rouw te maken hebben gekregen. Gebed is nodig, maar omzien naar deze broeders en zusters doormiddel van een kaartje wordt ook altijd zeer gewaardeerd. Belijdenis doen: De vakantie is voor de meeste voorbij. Het school en werk leven begint weer. Na de opening van het winterwerk D.V. 9 en 10 september hoopt de catechisatie seizoen weer te gaan starten. We hopen ook dat er mensen zijn die belijdenis catechisatie willen gaan volgen. Heeft u/jij vragen of wilt u meer informatie? Infomeer bij de scriba Rommelmarkt: A.s. zaterdag 26 augustus is weer de laatste ophaaldag voor de Rommelmarkt. Wij laten ons graag verrassen door een grote hoeveelheid verkoopbare spullen. Gelieve deze spullen voor 09.00 uur aan de weg te zetten. Alvast bedankt voor uw medewerking. Op zaterdag 2 september is de Rommelmarkt. Wees van harte welkom bij onze kramen en in het restaurant. Het Rommelmarktcomité. Een dankbare groet uit Guatemala: Na twee maanden met veel extra uitgaven, zoals het aankleden van ons nieuwe gasthuis, een grote reparatie van de auto, het inkopen van bijbels en bijbelstudiemateriaal enzovoort, dachten we dat het geld echt op was, en besloten we onze rekeningen te checken om te kijken of er nog wat over was. Tot onze verbazing zag ik dat er vorige maand een gift van ruim 3000 euro was overgemaakt door Jan-Willem en Hanneke Stolk! “Schrootgeld” zeg maar.
Iedereen die meedoet aan het verzamelen van oud ijzer (al is het maar bier dopjes sparen) hartelijk bedankt!
Alle beetjes helpen, en samen werken we in Gods Koninkrijk, in Nederland en in Guatemala.
Weet dat het geld goed besteed wordt.
In Christus verbonden, groeten van Jorge, Mariëtte, Yolanda, Rosina en Daniel Rojas. Agenda: 26-08 ophaaldag rommelmarkt Ten slotte: Afgelopen week stond de Winkidoe tent op het voetbalveld. Iedere dag was er voor jong en oud wel wat te beleven. Ook de nieuwe inwoners van Wijngaarden die het afgelopen jaar in het dorp zijn komen wonen werden warm welkom geheten, en deden mee met de activiteiten die georganiseerd werden. Van knutselen, een stormbaan of bingo tot een goed bezochte polderpraise en als afsluiting de tentdienst op zondag middag. Dankbaar kijken we daar op terug dat vele dorpsgenoten daar het evangelie mochten horen. En laten we ook bidden dat een ieder de rust mag ontvangen, en al zijn zorgen en noden bij onze Hemelse Vader mogen brengen.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad