Commissies

Commissie voor Zending en Evangelisatie

De CZE stelt zich, als orgaan van bijstand van de kerkenraad, ten doel om de gemeenteleden bewust te maken van de opdracht tot zending en evangelisatie. Ook wil de commissie gemeenteleden in aanraking brengen met het werk van zending en evangelisatie. O.a. door bezinningsmomenten, maar ook door de gemeente toe te rusten (trainen door cursussen) om als gemeente te arbeiden met het Evangelie onder hen, die hiervan vervreemd zijn; dit alles met het doel mensen opnieuw of voor het eerst met deze Boodschap in aanraking te brengen, hen daarvoor te interesseren en terug te leiden tot de gemeente van de Heere Jezus Christus, voornamelijk tot haar wekelijkse samenkomsten rondom de bediening van het Woord en de Sacramenten.
Contactpersoon: Maarten Baan (voorzitter) Rianne de Groot (secretaris)

Dabar

Meer informatie over Dabar.