Kerkradio

Wanneer u/je niet meer in staat bent om het kerkgebouw te bezoeken, dan kunt u/kun je toch middels een kerkradio de erediensten mee beleven. Ook wanneer het voor u/jou niet mogelijk is vanwege lichamelijke belemmeringen om naar de kerk te gaan.

Voor aanvraag van een kerkradio kunt u zich wenden tot dhr. J.G. Nijhof (tel 06-43554941). Ook voor storingen.