Het gebouw

De kerk is in 1982 opgeleverd na een grondige restauratie. Jaarlijks wordt het kerkgebouw door de monumentenwacht gecontroleerd. De kerk van de Hervormde Gemeente staat aan de Dorpsstraat 25 en is bereikbaar (tijdens kerkdiensten alleen voor noodgevallen!) op telefoonnummer 0184 – 412281.

Het kerkgebouw kan worden gehuurd voor bijv. concerten en speciale diensten, zoals trouwdiensten en reformatieherdenkingen. Aan het huren van de kerk zijn regels verbonden. Voor het huren en de regels kan men contact opnemen met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, dhr. J.G. Nijhof tel.nr. 06-43554941 .