Catechese

De catechese is begonnen. Ook jij bent welkom!
12-14 jaar aanvang 18.30 uur in de consistorie
15-17 jaar aanvang 19.00 uur in de bovenzaal
Ook voor alle jongeren van 18 jaar en ouder is er de gelegenheid om samen in gesprek te gaan over het geloof in God. Wij starten om 20.00 uur in de bovenzaal. Hartelijk welkom!

Belijdenis

Belijdenis

We gaan met een groepje gemeenteleden van start op DV 9 oktober om 20.00 uur aan de dorpsstraat 29. Er is nog plaats in de kring voor jongeren en ouderen om samen te leren van God en de Heere Jezus te leren volgen. Wat het vervolg van de tijden van belijdeniscatechese betreft; we zoeken als groep samen naar een tijdspad om elkaar te ontmoeten. Geef je op via mail / telefoon of stel je vragen; mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 – 701409. Welkom!