Kerkbode 12-03-2021

Zondag 14 maart 2021
10.00 uur: ds. E. van Wijk (Sprang) – West
18.30 uur: ds. M. Zeeman (Hoogblokland) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 116:1 n.m. Ps. 139:14
Collecten: in beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan en Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: Psalm 139:13-14: “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.” Gemeente, laten wij bidden omzien naar al het ongeboren leven tot lof een eer van onze Schepper!

Vanuit de kerkenraad: Herinnering voor jong en oud: de (digitale/kerkradio) gemeenteavond. D.V. dinsdagavond 23 maart, “inloop” aanvang 19.45 uur.

Catechese: Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de voor jullie bekende tijden en samen kunnen leren over de Heere. We hebben afgesproken om dit seizoen wat langer te maken om een deel van de gemiste lessen in te halen. De volgende keer is maandag 15 maart, tot dan!

Belijdeniscatechese: Op dinsdagavond 16 maart komen we, deels digitaal, bij elkaar en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Bijbelgesprekskring: Woensdagavond D.V. 17 maart komen we bijeen in de KERK-zaal waar genoeg ruimte is om voldoende afstand te houden. Let op: vanwege de avondklok beginnen we om 19.30 uur en stoppen we op tijd! We bespreken deze keer hoofdstuk 6 uit het boekje dat gaat over Nehemia 9-10. Hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Agenda:
12-03: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
13-03: WoW mannenbidstond in de kerk van 08.00-09.00 uur
13-03: Oud papier (Bart v.d. Berg en Teo Hoogendijk)
15-03: Catechese
16-03: Belijdeniscatechese
17-03: Vrouwenbidstond
17-03: Bijbelgesprekskring in de kerk om 19.30 uur

Ten slotte: Op de 5e lijdenszondag D.V. 14 maart hopen twee gastvoorgangers het Woord te bedienen. We bidden om goede erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 05-03-2021

Zondag 7 maart 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 149:1 n.m. Ps. 111:5
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Woensdag 10 maart 2021 Biddag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West

Voorzang: v.m. Ps. 81:12 n.m. Gebed des Heeren:5
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (biddagcollecte) n.m. 1. Kerkbeheer (biddagcollecte)
2. Kerkbheer
Oppas: Jurrien Bakker en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Dankbaar en verwonderd, verwonderd en dankbaar! Aan de Heer zij alle eer voor Zijn genade, trouw en goede zorgen waardoor wij ons 25-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken jl. zondag 28 febr. Ook u en jou als gemeente van Christus willen wij hartelijk danken voor zoveel vormen van betrokkenheid en verbondenheid. Het heeft ons bemoedigd en diep geraakt. Hartelijke groet, Sandra en Marco.

Vanuit de kerkenraad: Graag willen we met u en jou delen dat achter de schermen de voorbereiding voor een (digitale/kerkradio) gemeenteavond in volle gang is. Uiteraard zal het één en ander op de coronamaatregelen zijn aangepast. Voor nu a.u.b. in de agenda reserveren: dinsdagavond 23 maart, “inloop” aanvang 19.45 u. We hopen hierbij de betrokkenheid op elkaar, jong en oud, te stimuleren.

Ten slotte: D.V. 7 maart, de 4 e lijdenszondag, luisteren we thuis en in de kerk naar Gods Woord uit Jesaja 42:1-9. Onderweg naar Pasen volgen we het spoor van de Knecht van de Heere. Deze Koning-Knecht heeft Zijn leven afgelegd tot een verbond voor het volk Israël. En zo is Jezus Messias ook “licht voor de volkeren”.
Omdat de kinderen van de basisschool in de biddag-morgendienst D.V. woensdag 10 maart niet aanwezig zullen zijn in de kerk, is er voldoende veilige ruimte voor andere gemeenteleden. Wellicht is dit de “doordeweekse” kans voor iemand om eens op een rustiger tijdstip sinds lange tijd weer naar de kerk te komen, welkom! In deze morgendienst luisteren we samen naar Gods Woord uit Markus 10: 32-45. In de biddagavonddienst luisteren we naar Gods Woord uit Psalm 104. Gezegende erediensten toegewenst.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 26-02-2021

Zondag 28 februari 2021
10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld) – Oost
18.30 uur: ds. J. Holtslag (Giessenburg) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 5:1 n.m. Ps. 51:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (GZB) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: Dankbaarheid en blijdschap mag er zijn bij Bart en Willeke van den Berg waar op 20 febr. een zoon geboren is. Joël Jasper is het broertje van Sarah. We bidden voor dit jonge gezin om wijsheid en liefde in de geloofsopvoeding en Gods onmisbare zegen in alle dingen.

Vanuit de kerkenraad: Het doophek is inmiddels al een tijdje “demontabel” en dat is heel handig voor wat extra ruimte voorin de kerk, denk bijvoorbeeld aan doop en avondmaal. Echter in de normale situatie zal het doophek op z’n vertrouwde plek in de kerk te zien zijn. Het is daarbij goed om te weten dat, als er steeds op korte termijn gewisseld wordt van situatie, dit niet goed is voor het interieur in de kerk. Daarom kiezen we ervoor om soms een iets langere periode het doophek eruit te houden.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen “uit dankbaarheid” en nogmaals € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Jeugd in de Gemeente dienst: Rampen, oorlogen, rassenverdeeldheid, terrorisme, politieke verdeeldheid, honger of een pandemie die de hele wereld plat legt; is er nog wel hoop voor deze wereld? Is er nog wel hoop voor morgen? Over deze vragen zal het gaan, de eerste Jeugd in de Gemeente dienst (JIG) van het jaar. Deze staat gepland op zondagavond 28 febr. a.s. Dominee J.(Jan) Holtslag uit Giessenburg zal dan spreken over: “Hoop voor morgen, heb je dat nog?” De dienst begint om 18.30 uur. Helaas kunnen er door de corona-maatregelen een beperkt aantal mensen in de kerk. Daarom nodigen wij vooral jongeren uit, die 12 jaar en ouder zijn. Uiteraard is de dienst via de livestream van de gemeente te volgen. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst?

Ouderenmiddag: De ouderenmiddag op 3 maart a.s. kan niet op de gebruikelijke manier gehouden worden. Als alternatief zenden we vanuit de kerk een kort programma uit met een meditatie, zang en een verhaal. U kunt dit beluisteren via de kerkradio of via de website van de gemeente onder “online kerkdiensten”. Ook is er gelegenheid om in de kerk mee te luisteren. We beginnen om 14.45 uur. We wensen u veel luisterplezier!

Collectemuntentelefoon: Vergeet u ook steeds collectemunten te halen? Vanaf nu is het mogelijk om uw bestelling alvast door te geven via sms of whats app. Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt op de datum van uitgifte dan een reminder om uw bestelling op te halen. Collectemuntentelefoon: 06-38887224. Natuurlijk is en blijft het mogelijk om op de datum van uitgifte collectemunten te halen zonder dat u die van tevoren heeft besteld. Dat kan op 3 maart a.s.

Agenda:
26-02: Stille tijd: kerk open van 19.00 – 20.00 uur
28-02: JV
03-03: Vrouwenbidstond
03-03: Ouderenmiddag om 14.45 uur in de kerk en online
03-03: Collectemuntenverkoop in de consistorie van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: Op de 3e lijdenszondag D.V. 28 febr. gaan er, in verband met mijn vakantie, twee gastvoorgangers voor. Wij wensen elkaar gezegende diensten toe tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 19-02-2021

Zondag 21 februari 2021
10.00 uur: ds. W.F. Jochemsen (Noordeloos) – West
18.30 uur: ds. R.W. van Mourik (Alblasserdam) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 85:1 n.m. Ps. 146:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (onderhoudskosten kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr. Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27 of op rek.nr. Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Anna de Haan en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: Mevr. A.C. de Bondt-Romijn is verhuisd naar Graafzicht, Burg. Dekkingstraat 1, 2971 AC te Bleskensgraaf, afd. kleinschalig wonen kamer 258. Wij bidden voor haar en haar man en kinderen. Deuteronomium 33:27a : “De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.”

Vanuit de kerkenraad: Biddagmorgendienst D.V. 10 maart. In goed overleg is besloten dat vanwege de huidige coronamaatregelen de kinderen van de basisschool de Zaaier niet onder schooltijd naar de biddagdienst zullen komen. Wel wordt er in de klassen ruim aandacht gegeven aan het thema “de biddende bouwer” n.a.v. Nehemia 2. Laten wij juist ook in deze dingen bidden voor het christelijk onderwijs.

Herhaling: Het ligt in de bedoeling van de Kerkenraad om ook via e-mail te communiceren met jong en oud in de gemeente, wellicht middels een nieuwsbrief. Graag willen we de mailadressen van alle gemeenteleden ontvangen. Wilt u / wil jij actueel geïnformeerd worden vanuit de gemeente? Stuur dan een mail naar b-nijhof@hotmail.com Heeft u geen e-mail dan zoeken we naar een andere mogelijkheid. Allen hartelijk dank.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 30,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Rommelmarktschuur weer open: De rommelmarktschuur bij de fam. Brand aan het Westeinde 26 is weer geopend voor het brengen van uw spullen. Alleen voor grote artikelen zoals meubels graag even contact opnemen met Stijnie Brandwijk (06-10808240) of Johan Brandwijk (06-50500694). Zo hopen wij voor onze 1 e ophaaldag op zaterdag 10 april alvast een gedeelte van de spullen te kunnen sorteren en opslaan. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Ten slotte : Op de 2e lijdenszondag D.V. 21 febr. hopen er twee gastvoorgangers de gemeente te dienen in de Woordverkondiging. Voor jong en oud, thuis en in de kerk bidden we om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 12-02-2021

Zondag 14 februari 2021
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 133:1 n.m. Ps. 85:1

Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. H.A collecte: Stichting Ontmoeting
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Mevr. Korevaar-Korporaal deelt met ons dat zij verhuisd is naar De Lange Wei te Hardinxveld-Giessendam. We bidden dat zij verder mag herstellen van de operatie en dat ze daar mag wennen in haar nieuwe woning onder de zegen van de Heere.

Belijdeniscatechese: Op dinsdagavond 16 febr. komen we, deels digitaal, bij elkaar en starten om 19.30 uur. Hartelijk welkom.

Bijbelgesprekskring: Woensdagavond D.V. 17 febr. komen we bijeen in de kerkzaal waar genoeg ruimte is om voldoende afstand te houden. Let op: vanwege de beperkte tijd beginnen we om 19.30 uur en stoppen we op tijd! We bespreken hoofdstuk 5 uit het boekje dat gaat over Nehemia 8. Hartelijk welkom!

Collectemuntentelefoon: Vergeet u ook steeds collectemunten te halen? Vanaf nu is het mogelijk om uw bestelling alvast door te geven via sms of whats app. Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt op de datum van uitgifte dan een reminder om uw bestelling op te halen. Collectemuntentelefoon: 06-38887224. Natuurlijk is en blijft het mogelijk om op de datum van uitgifte collectemunten te halen zonder dat u die van tevoren heeft besteld. Eerstvolgende uitgifte datum 3-3-2021.

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes. Hartelijk dank voor alle giften.
Verjaringsfonds: sept. okt. nov. € 466,30
dec. € 243,50
Collectes: sept. € 2.190,00
okt. € 3.776,92
nov. € 3.272,82
dec. € 3.577,50

GZB : Er is € 1100,- vanuit de zendingsbussen overgemaakt naar de GZB voor het project van fam. Steenbergen, die vanuit Nederland bijbel-vertaalteams in Malawi, Namibië, Botswana en Swaziland ondersteunen zodat iedereen de bijbel in zijn of haar eigen taal kan lezen of horen. De opbrengst van de dagboeken was dit jaar een mooi bedrag van € 900,- wat ook overgemaakt is naar een mooi project. Iedereen hartelijk dank voor uw of jouw bijdrage.

Agenda:
12-02: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
13-02: Mannenbidstond in de kerk van 08.00-09.00 uur
13-02: Oud papier (Bart de Gier en Wessel van den Berg)
16-02: Belijdeniscatechese
17-02: Vrouwenbidstond
17-02: Bijbelgesprekskring om 19.30 uur in de kerkzaal

Ten slotte: D.V. 14 febr. mag in de beide erediensten het Heilig Avondmaal aan ons bediend worden! De Gastheer reikt ons het brood en de wijn aan. De Levende Heer is door Zijn Geest de Handelende in het sacrament. We luisteren in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Johannes 6:22 t/m 40 en in de avonddienst vanuit Johannes 6:41 t/m 59. U en jij begrijpt dat deze diensten een éénheid vormen waardoor het niet meer dan vanzelfsprekend is dat je ook op beide diensten – digitaal – betrokken bent! We bidden om gezegende diensten tot eer van God.​

M.C. Stehouwer