Kerkbode 28-06-2019

Zondag 30 juni 2019
09.30 uur: ds. H. Veldhuijzen (Schelluinen)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 64:10 n.m. Ps. 147:6
Collecten: In beide diensten 1.Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes, Steijn van Driel, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: “Eénsgezindheid is een kenmerkend woord uit de Bijbel.” Lees de Filippenzen brief eens (samen) door en vraag in het gebed aan de Heere hoe jij de éénsgezindheid vorm kan geven in de gemeenschap van Christus. Leef je geloof!

Kerkenraad: In een extra vergadering wil de kerkenraad zich a.s. woensdag 3 juli bezinnen op het onderwerp “betrokkenheid & afhaken”. We voelen allemaal wel aan dat dit een belangrijke zaak is. Hoe blijven jongeren en ouderen op het hart van het Evangelie, op de gemeenschap met en van Jezus Christus betrokken? Graag uw en jouw voorbede voor dit werk van de kerkenraad.

Rommelmarktcomité: A.s. zaterdag 29 juni is het weer ophaaldag voor de Rommelmarkt!! Wij hopen ook dit keer uw meubels, boeken, servies en nog veel meer wat u toch niet meer gebruikt op te mogen halen. Graag uw spullen voor 09.00 uur aan de weg zetten. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking, het Rommelmarktcomité.

Agenda:
29-06: Rommelmarkt ophaaldag
29-06: Café de Kroon
03-07: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Jantine, Van Tongerenstraat 4, voorbereiding Marit
03-07: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
03-07: Bezinning kerkenraad

Ten slotte: Jl. zaterdag wandelde ik in Dordrecht verschillende kerken binnen. De éne kerk, de Augustijnenkerk, nog vol in gebruik tot eer van de Heer en de andere kerk, de Waalse kerk, in functie als een soort van reisbureau. In beide gebouwen komen mensen die op reis zijn naar dat grote moment dat elke knie zal buigen voor Jezus (Filip. 2: 10). De grote vraag is; doe je dat vrijwillig? Nu al? D.V. zondagavond 30 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Filippenzen 2 de verzen 12 t/m 30. We bidden om diensten (!) vol van aanbidding voor de Heer.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 21-06-2019

Zondag 23 juni 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.C. de Groot (Dordrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 101:1 n.m. Ps. 127:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Josien Kuiper, Daniëlle de Jong, Marjoke de Groot
Jeugddienst: aanvang 15.00 uur

Nacht voor de Kerk: Als u dit leest is het zover! Van vrijdag op zaterdagnacht bivakkeren wij, een aantal tieners en jongeren, in kartonnen huisjes op het schoolplein óf brengen de nacht door op een paal in de sloot voor ‘De Zaaier’. Dit alles voor ‘Nacht voor de Kerk’, een initiatief van alle jeugdclubs en -verenigingen. De opbrengst van de actie gaat naar het project van het verhelpen van de verzakking van de vloer in de kerk. U heeft hier eerder al meer over kunnen lezen. We hebben de afgelopen weken ons best gedaan zoveel mogelijk mensen te vinden die ons hiervoor willen sponsoren.
U bent tevens van harte uitgenodigd om van 20.00 tot 22.00 uur een bezoekje te komen brengen! U kunt de huisjes komen bekijken; er is koffie, thee, limonade en eigen gebakken lekkers te koop; de jongste deelnemers verkopen hun overtollige spulletjes voor dit goede doel en natuurlijk kunt u de jongeren aanmoedigen die aan het paalzitten zijn!
In de morgendienst van D.V. zondag 23 juni zal de voorlopige eindstand van deze Nacht voor de Kerk bekend gemaakt worden. Namens alle deelnemers een hartelijke groet en we hopen u vrijdag te zien! Het Nacht voor de Kerk-team.

Jeugddienst 23 juni: Jullie hebben in de vorige kerkbode kunnen lezen dat er a.s. zondag in de kerk een jeugddienst georganiseerd zal worden. In deze bijzondere jeugddienst zal Wim Kleen uit Rotterdam zijn getuigenis delen. Het thema van de dienst is “Hope gives life.” We zullen luisteren naar het getuigenis, bidden en liederen zingen die gaan over hoop. Na de jeugddienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten! Aanvang van de dienst is 15.00 uur, de deuren van de kerk gaan om 14.30 uur open. Tot dan!

Agenda:
21-06: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
21-06 – 22-06: Nacht voor de kerk

Ten slotte: Zondagmorgen D.V. 23 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Filippenzen 2 de verzen 1 t/m 11. Nederigheid is nu niet bepaald een favoriete eigenschap van ons mensen. Toch hebben we het te leren en bovenal Jezus Christus daarin te volgen. Wij bidden om gezegende diensten voor jong en oud, thuis en in de kerk!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 14-06-2019

Zondag 16 juni 2019
09.30 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld- Giessendam)
18.30 uur: ds. H. van Ginkel (Goes)

Voorzang: v.m. Ps. 80:11 n.m. Ps. 47:3
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld, Rosanne de Jong, Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Zaterdag 22 juni hoopt Anne-Fleur Vink haar 27ste verjaardag te vieren. We zijn blij en dankbaar dat zij regelmatig in de avonddiensten haar plek in de gemeente inneemt. Laten we met haar en haar familie meeleven! We wensen haar een fijne dag en Gods zegen toe, samen met allen die haar lief zijn.

Nieuwe lidmaten: Verwonderd en dankbaar zijn we, omdat de Heere steeds weer mensen in beweging zet door de Geest van Christus! Hierbij delen wij de namen van de nieuwe lidmaten die jl. zondag Jezus Christus als hun Heer hebben beleden. Daarbij ook de vindplaatsen van de belijdenisteksten die zij meekregen naast de zegen van de Heere (vgl. Hand. 2: 38, 10: 45); Wessel van den Berg, Filippenzen 3:14, René Pellikaan, Filippenzen 4:6-7, Geert van der Vorm, Filippenzen 1:6, Sifra van der Vorm, Filippenzen 1:9-10.

Belijdenisgroep: Met de belijdenisgroep komen we nog éénmaal bij elkaar op donderdag 20 juni om 20.00 uur aan de pastorie. We blikken terug en vooruit en bespreken samen hoofdstuk 7 uit ons boekje. Welkom!

Zingen na de dienst: Zondagavond 16 juni zingen we na de dienst weer enkele liederen uit Weerklank. We zingen lied 231: 1, 2, 6 en 7 – 232: 1, 3 en 6 – 236: 1 en 2 – 237: 1 en 3 – 242: 1, 2 en 3 – 359: 1, 2 en 3. Iedereen is van harte welkom om te blijven zingen! In juli en augustus is er geen zingen na de dienst. In september hopen we weer de draad weer op te pakken.

Stille tijd: Een moment opademen en in alle rust bidden, uit de Bijbel lezen of gewoon stil zijn. Sinds enige tijd kan dat ook door de week in onze eigen kerk, om de week op vrijdagavond. Door bezoekers wordt ervaren dat het heilzaam is om op een plek te zijn waar al eeuwenlang de Naam van de Heere wordt aanbeden. U en jij bent ook welkom! Ook nieuwe gastheren en –vrouwen zijn welkom om zich aan te melden. Dat kan via sandrastehouwer@solconmail.nl. Je bent ongeveer 1x per 4 maanden aan de beurt. Je opent de deur, je zet wat klaar en je bent tijdens het uur aanwezig. Aanmeldingen graag voor 21 juni i.v.m. het maken van het rooster. Welkom!

Jeugddienst 23 juni -Hope gives life!: Hoop hebben dat de situatie beter wordt, dat je je examen haalt, dat je ziekte wordt genezen, dat je financiële schulden worden kwijt gescholden of dat je van je verslaving af komt. Misschien herken je deze dingen wel. Door omstandigheden, lijden of situaties ben je je hoop kwijtgeraakt. Je bent uitzichtloos. Je hoopt op iets beters, maar zeker weten dat het beter wordt, doe je niet. Op 23 juni zal er weer een jeugddienst georganiseerd worden in de kerk. In deze dienst zal het thema: ‘Hope gives life!’ centraal staan. Christelijke hoop doet namelijk leven. Niet de hoop van een misschien’tje maar de vaste hoop, de zekerheid dat het beter wordt. Deze gedachten zullen in de jeugddienst centraal staan. Iemand die daar over mee kan praten is Wim Kleen. Wim groeide op in de Rotterdamse havens en kwam daar al snel terecht in het criminele circuit en de verslavende wereld van drugs. Er was menselijker wijs voor hem geen uitzicht op een beter leven. Totdat … hij Jezus leerde kennen. Zijn leven veranderde in een hoopvol leven! Kom je ook om naar dit indrukwekkende verhaal te luisteren? De dienst begint om 15.00 uur. Let op: dit is een gewijzigde tijd! De opbrengst van de collecte zal zijn voor Cycle for Hope (team Bleskensgraaf en Wijngaarden) om mensen met een verslaving in De Hoop te Dordrecht te helpen. We zullen er meer over horen op 23 juni. Neem jij je vriend, vriendin, buurvrouw en buurman mee naar deze bijzonder jeugddienst?

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten mei €1664,56, verjaringsfonds mei € 144,20. Iedereen hartelijk bedankt.

Agenda:
15-06: Café de Kroon
16-06: Zingen na de avonddienst
19-06: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Mirjam, Dorpsstraat 44, voorbereiding Marit
19-06: Kerkenraadsvergadering
20-06: Bijeenkomst belijdenisgroep

Ten slotte: Vanwege mijn laatste tweedaagse nascholing zullen komende zondag D.V. 16 juni twee gastvoorgangers het Woord van God bedienen. Wij bidden om geïnspireerde diensten, voor jong en oud, onder de krachtige werking van de Geest van Christus.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 07-06-2019

Zondag 9 juni 2019 – Eerste Pinksterdag
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Openbare Geloofsbelijdenis)
18.30 uur: ds. F. Maaijen (Zwijndrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 52:7 n.m. Ps. 27:5
Collecten: In beide diensten 1.Diaconie (Bijbels voor groep 8 van De Zaaier) 2. Kerkbeheer
Oppas: Liesbeth de Bondt, Petra de Kluiver

Pleinconcert: Op dinsdagavond 11 juni geeft gospelkoor Chananja een miniconcert op het kerkplein van Bleskensgraaf. Het optreden begint om 20.00 uur. Naast koorzang is er ook gelegenheid voor samenzang.

Agenda:
07-06: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
08-06: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Jan Willem
08-06: Oud papier: Wim de Groot en Simon Stuij

Ten slotte: Op Eerste Pinksterdag D.V. zondag 9 juni luisteren wij naar Gods Woord vanuit Filippenzen 1: 19 t/m 30. We lezen hier over “de Geest van Jezus Christus” die op de allereerste Pinksterdag is uitgestort in Jeruzalem. We gedenken als gemeente dit heilsfeit en zijn dankbaar dat in het midden van de gemeente vier leden belijdenis doen van het geloof. Door de Geest verbonden aan Jezus en aan elkaar als leden van Zijn Lichaam!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 31-05-2019

Zondag 2 juni 2019
09.30 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld-Giessendam)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 56:6 n.m. Ps. 66:8
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (Instandhouding predikantsplaats) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot, Pernella Vink, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: Op Eerste Pinksterdag D.V. 9 juni hopen een aantal leden van onze gemeente openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Laten wij met de aanstaande nieuwe lidmaten meeleven en voor hen bidden. “Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap –vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe”. Filippenzen 1:3-5

Jaarrekening 2018: De jaarrekening 2018 van onze Hervormde Gemeente ligt van zaterdag 1 juni tot en met zaterdag 8 juni ter inzage bij de penningmeester, Egbert van Eijl, Dorpsstraat 14B. Voor afspraak graag even bellen 0184-416324. Namens de kerkrentmeesters.

Agenda:
05-06: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Jet, Oosteinde 32, voorbereiding Jantine
05-06: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
05-06: Aannemingsavond belijdeniscatechisanten

Ten slotte: Op D.V. zondag 2 juni is het de zogenaamde weeszondag, de zondag tussen de Hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Wij luisteren in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Filippenzen 1: 1 t/m 18.

M.C. Stehouwer