Commissies

Commissie voor Zending en Evangelisatie

De CZE stelt zich, als orgaan van bijstand van de kerkenraad, ten doel om de gemeenteleden bewust te maken van de opdracht tot zending en evangelisatie. Ook wil de commissie gemeenteleden in aanraking brengen met het werk van zending en evangelisatie. O.a. door bezinningsmomenten, maar ook door als gemeente te arbeiden met het Evangelie onder hen, die hiervan vervreemd zijn. Dit alles met het doel mensen opnieuw of voor het eerst met deze Boodschap in aanraking te brengen, hen daarvoor te interesseren en terug te leiden tot de gemeente van de Heere Jezus Christus. Voornamelijk tot haar wekelijkse samenkomsten rondom de bediening van het Woord en de Sacramenten.

De commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:

  • Teo Hoogendijk, voorzitter (0184 – 413278) – Contactpersoon Zangdiensten & Kind in de Gemeente
  • Marja Groeneveld-Hoogendijk, secretaris (078 – 6413065)
  • Arja Kraaijeveld-van der Vlist, penningmeester (0184 – 410868) – Contactpersoon Vakantiebijbelclub
  • Maarten Baan, algemeen commissielid (06 – 814 774 72) – Contactpersoon Jeugddiensten
  • Patrick van der Vlist en Robert van Eijl (cafedekroon@hotmail.com) – Contactpersonen Jongerencaf√© De Kroon

Dabar

Meer informatie over Dabar.