Contact

Adres: Dorpsstraat 25
Postcode: 3366 BC
Plaats: Wijngaarden

Telefoon van de kerk: 0184-412281
Voor vragen over de kerk kunt u contact opnemen met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, dhr. J.G. Nijhof, tel. 06-43554941

Scriba is dhr. J.C. van Os, scriba@hervormdwijngaarden.nl tel. 06-40552094
Kerkrentmeesters: kerkrentmeesterschap@hervormdwijngaarden.nl
Diaconie: diaconie@hervormdwijngaarden.nl
Kerkbode: kerkbode@hervormdwijngaarden.nl

Volg ons ook op social media: