Digitale collecte

Via de onderstaande rekeningnummers kan er een gift/donatie gedaan worden. Desgewenst kunt u eventuele opmerkingen met betrekking tot de giften kwijt in het omschrijvingsveld.

Collecte kerk
NL95 RABO 0342 7169 99
T.n.v. College van Kerkrentmeesters

Collecte diaconie
NL24 RABO 0342 7619 27
T.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Wijngaarden

Collecte zending- en evangelisatiecommissie
NL13 RABO 0342 7824 95
T.n.v. NH Diaconie Wijngaarden inzake Zending & Evangelisatiecommissie