Een veilige kerk

Naar aanleiding van vragen uit de gemeente heeft de kerkenraad een werkgroep ingesteld om het onderwerp “een veilige kerk” verder uit te werken, bespreekbaar te maken en zorg te dragen voor Bijbels onderwijs.

Dit met als doel dat we op een liefdevolle en respectvolle manier met elkaar omgaan en een ieder zich veilig in de kerk kan voelen.

De thema’s die hierbij onder andere aan de orde kunnen komen zijn:

  • Alleengaanden
  • Eenzaamheid
  • Anders geaard
  • Misbruik en Geweld
  • Gescheiden en hertrouwen
  • Verslaving

Heb je een thema wat hierbij aansluit of wil je mee denken en praten? Kom erbij en neem contact met een van ons op.

Onder andere via de website zullen we u op de hoogte houden.

Contact met ons kan via

Coralinde Bakker                      06-29228658    coralinde.bakker@gmail.com

Piet van Driel                            06-53448328    piet.vandriel@hotmail.com

Joas Hoogendijk                       06-12584667    jjhoogendijk@live.nl

Arja Kraaijeveld                        06-42474804    arja.kraaijeveld@upcmail.nl

Carin Ruisbroek                        06-31389035    carinruisbroek@outlook.com

Peter van der Spek                   06-31640132    petervdspek@live.nl