Gemeentegids

Hier vindt u de nieuwste uitgave van de gemeentegids van de Hervormde Gemeente van Wijngaarden. In deze gids kunt u alle actuele informatie lezen over het gemeenteleven in onze gemeente.

U kunt deze gemeentegids zien als een wegwijzer in het gemeenteleven. U vindt alle informatie die nodig is om u weg te kunnen vinden in de kerkelijke activiteiten binnen de gemeente. Alle activiteiten zijn op een rijtje gezet en de namen van contactpersonen zijn er in terug te vinden. Wanneer er geen adres of contactgegeven is vermeld, kan dat worden opgevraagd bij de scriba.

Deze gids is niet alleen een wegwijzer met informatie om te lezen. Het is ook een uitnodiging om in beweging te komen en op weg te gaan in en met de gemeente. In deze tijd van individualisme is het belangrijk dat we in de gemeente ook de weg naar elkaar vinden. Dat is ook het doel van tal van activiteiten; het creëert te mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen te groeien in een Bijbels, enthousiast en getuigend christenleven. Daarvoor hebben we elkaar nodig met de verscheidene gaven en talenten die God ons in zijn genade geschonken heeft.

In de gemeente staat de Wegwijzer centraal: het Woord van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus. Het gemeenteleven is geen doel op zichzelf, maar dient een doel: dat God wordt grootgemaakt in de erediensten en in ons dagelijkse leven. We hopen en bidden dat alles wat in deze gids geboden wordt daaraan mag bijdragen.

Met vriendelijke groet,
De kerkenraad