Jeugdwerk

Kind in de gemeente

Op vier zondagen in het jaar wordt een “Kind in de gemeente” dienst georganiseerd met als doel de Bijbelse boodschap dichter bij de jonge kinderen (groep 1 t/m 6) van de gemeente te brengen.
In de ochtenddienst worden er bekende psalmen, liederen en een kinderlied gezongen, de preek sluit aan bij het niveau van de kinderen en enkele kinderen mogen meehelpen bij het collecteren. Na de dienst is er koffiedrinken voor de gehele gemeente en wordt het thema van de dienst met de kinderen creatief verwerkt.
Contactpersoon: Suzanne de Gier, tel. 06-20651336

Jeugd in de gemeente

Op vier zondagenavonden in het jaar wordt een “Jeugd in de Gemeente” dienst georganiseerd. Het doel is een gemeente brede dienst, waarin de bestaande liturgie, zij het ingevuld op een eigentijdse manier, leidt tot eer van onze God en tot opbouw van de gemeente. Met deze diensten willen we in het bijzonder de jongeren bereiken door aansprekende thema’s en muzikale vormgeving. Na de dienst is er gelegenheid om iets te drinken en ruimte voor nabespreking.
Contactpersonen: Theo Aantjes en Jan Willem Stolk

Vakantie Bijbel Club

In de herfstvakantie zijn alle kinderen van de basisschoolleeftijd welkom bij de Vakantie Bijbel Club. Neem gerust je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes mee. Ook als je nog niet veel weet over de Bijbel en de Heere God mag je komen. Het is altijd erg gezellig. Je hoort een verhaal uit de Bijbel, er is muziek, een toneelstukje, er wordt geknutseld en er worden spelletjes gedaan. Het is in ’t Wingerds hof op de dinsdag- en woensdagochtend in de herfstvakantie. Op de zondagochtend erna ben je ook welkom in de kerkdienst. Dit is de afsluiting van de Vakantie Bijbel Club.
Contactpersoon is Wilma Nijhof, tel. 06-15688640

Jeugdraad

Voor de jongeren zijn er diverse clubs en activiteiten. Centraal staat het Woord van God. Uitwerking vindt plaats via vertelling of Bijbelstudie, al naar gelang de leeftijd. Daarbij wordt ook gezongen. Na het Bijbelgedeelte doen enkele clubs een spel, handvaardigheid of iets dergelijks. Aan het begin van het seizoen is er een startactiviteit.
Contactpersoon en voorzitter van de jeugdraad is Pauline van der Aa tel. 06-23070118 / 0184-420014
Secretaris: Mathilde van Os, tel. 0184-634751
Penningmeester: Jannet van den Berg, tel. 06-43168254


Het jeugdwerk bestaat uit de volgende clubs:

Jeugdclub “De vuursteen”

Deze club is speciaal voor alle kinderen uit groep 5 en 6. Deze club vind plaats om de week op de dinsdagavond van 18.30-19.45 in basisschool de Zaaier.

Contact persoon is: Nadia Vink 0625004595

Jeugdclub ‘Bij de Bron’

De club is voor jongens en meiden van groep 7 en 8. Zij komen samen in ’t Wingerds hof op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
Contactpersoon is Nathalie de Jong, tel. 06-14678153

Tienerclub ‘Immanuel’

Deze club is voor en van de tieners, die in de 1e, 2e, 3e en 4e klas van het voortgezet onderwijs zitten. De clubavonden zijn op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de grote zaal van ’t Wingerds hof.
Contactpersoon is Hans Blok, tel. 06-81214114

Instuif

Gezelligheid en ontspanning op zaterdagavond !!
De Instuif wordt georganiseerd vanuit de Jeugdraad. Deze is speciaal bedoeld voor jongeren van 12 t/m 14 jaar, die op een gezellige en ontspannen manier hun zaterdagavond willen doorbrengen. Word je in het seizoen 15 jaar, dan mag je natuurlijk het seizoen afmaken.
Eens in de maand wordt er een Instuif georganiseerd, meestal in de grote zaal van ’t Wingerds hof. Tijd : Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur tot 22.00 uur. Er is een pauze van 20.45 tot 21.00 uur. Als de avond op een andere locatie is, dan is dat in het programma of wordt het in de kerkbode of op de Agenda van deze site vermeld.
De entree is € 1,50, bij een activiteit buiten ’t Wingerds hof is de eigen bijdrage € 3,00. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Contactpersoon is Joas Hoogendijk, tel. 06-12584667

Jeugdvereniging

J.V. “Gedenk aan uw Schepper” is bestemd voor jongeren vanaf 16 jaar. Zij vergaderen ± 2x per maand op zondagavond na de kerkdienst in de grote zaal van ’t Wingerds hof. Daarnaast zijn er nog enkele avonden met activiteiten en is er uiteraard het jaarlijkse JV-weekend in oktober.
Contactpersonen zijn Peter en Coralinde van der Spek, tel. 06-31640132 en 06-29228658

Jeugdvertrouwenspersonen

De jeugd van onze gemeente kan met allerlei problemen te maken krijgen zoals bijv. pesten, geweld, schulden, misbruik, enz. Mocht er behoefte zijn om hierover met een onafhankelijk iemand te praten, dan zijn hiervoor jeugdvertrouwenspersonen beschikbaar:

Piet van Driel, tel. 06-53448328
Peter en Coralinde van der Spek- Bakker, tel. 06-31640132 en 06-29228658

Waar je ook mee zit, schroom niet om contact met ze op te nemen. Ze zijn er voor jou!.