Jeugdwerk

Kind in de gemeente

Op ongeveer 4 zondagen in het jaar wordt de Kind in de gemeente-dienst georganiseerd met als doel de Bijbelse boodschap dichter bij de jonge kinderen van de gemeente te brengen. In de ochtenddienst worden er bekende psalmen en kinderliederen gezongen, de preek sluit aan bij het niveau van de kinderen en enkele kinderen mogen meehelpen bij diverse taken.

Aansluitend aan de dienst zijn de kinderen welkom in de bovenzaal van de kerk. Passend bij het thema van de dienst wordt er nog creatief verder gewerkt.

Contactpersoon is Teo Hoogendijk, tel. 0184-413278

Jeugdclubs

Voor de jongeren zijn er diverse clubs. Centraal staat het Woord van God. Uitwerking vindt plaats via vertelling of Bijbelstudie, al naar gelang de leeftijd. Daarbij wordt ook gezongen. Na het Bijbelgedeelte doen enkele clubs een spel, handvaardigheid of iets dergelijks. Aan het begin van het seizoen is er een startactiviteit.
Contactpersoon voor de jeugdraad is Jurian Bakker (voorzitter), tel. 0184-632179.
Secretaris: Mathilde van Os
Penningmeester: Josien Kuiper
Jeugddiaken: Piet van Driel


Het jeugdwerk bestaat uit de volgende clubs:

Jeugdclub ‘Bij de Bron’

De club is voor jongens en meiden van groep 7 en 8. Zij komen samen in ’t Wingerds hof op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
Contactpersoon is Suzanne de Gier, tel. 0184-701041.

Tienerclub ‘Immanuel’

Deze club is voor en van de tieners, die in de 1e, 2e, 3e en 4e klas van het voortgezet onderwijs zitten. De clubavonden zijn op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de grote zaal van ’t Wingerds hof.
Contactpersoon is Anja Vink, tel. 078-6151021

Instuif

Gezelligheid en ontspanning op zaterdagavond !!
De Instuif wordt georganiseerd vanuit de Jeugdraad. Deze is speciaal bedoeld voor jongeren van 12 t/m 14 jaar, die op een gezellige en ontspannen manier hun zaterdagavond willen doorbrengen. Word je in het seizoen 15 jaar, dan mag je natuurlijk het seizoen afmaken.
Eens in de maand wordt er een Instuif georganiseerd, meestal in de grote zaal van ’t Wingerds hof. Tijd : Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur tot 22.00 uur. Er is een pauze van 20.45 tot 21.00 uur. Als de avond op een andere locatie is, dan is dat in het programma of wordt het in de kerkbode of op de Agenda van deze site vermeld.
De entree is € 1,50, bij een activiteit buiten ’t Wingerds hof is de eigen bijdrage € 3,00. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Contactpersoon is Mathilde van Os, tel. 0184-634751

Jeugdvereniging

J.V. “Gedenk aan uw Schepper” is bestemd voor jongeren vanaf 16 jaar. Zij vergaderen ± 2x per maand op zondagavond na de kerkdienst in de grote zaal van ’t Wingerds hof. Daarnaast zijn er nog enkele avonden met activiteiten en is er uiteraard het jaarlijkse JV-weekend in oktober.
Contactpersoon is Jet Schenk, tel. 06-51088207

 Jeugdvertrouwenspersonen

De jeugd van onze gemeente kan met allerlei problemen te maken krijgen zoals bijv. pesten, geweld, schulden, misbruik, enz. Mocht er behoefte zijn om hierover met een onafhankelijk iemand te praten, dan zijn hiervoor 2 jeugdvertrouwenspersonen beschikbaar:

Diaken Piet van Driel, tel. 06-53448328
Peter en Coralinde van der Spek- Bakker, tel. 06-31640132 en 06-29228658

Waar je ook mee zit, schroom niet om contact met ze op te nemen. Ze zijn er voor jou!.