Kerkbode 06-05-2022

Zondag 8 mei 2022

09.30 uur: ds. F. Maaijen (Zwijndrecht)

18.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m.  Ps. 116:7 n.m. Ps. 127:1

Collecten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Josien Kuiper, Marit de Groot en Maaike de Haan

   Omzien naar elkaar: “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.” (Rom. 8:20-21). In deze dagen waarin veel gesproken wordt over vrijheid en bevrijding zien we naar elkaar om door te spreken over de nog komende bevrijding. Gods Koninkrijk komt!

   Bijbelgesprekskring: Onderweg naar Pinksteren is er onderwijs van de Geest. Als er iemand is die mee wil luisteren naar Gods Woord, hartelijk welkom! Woensdag D.V. 11 mei komen we in ’t Wingerds hof om 19.30 uur samen en gaan verder met ons boekje over de gaven van de Heilige Geest. Nu hoofdstuk 7 en 8 en dat n.a.v. 1 Kor.12: 9-10, Markus 16:14-20 en Joh.2:1-11.

   Agenda: 

11-05: Vrouwenbidstond

11-05: Bijbelgesprekskring

12-05: Jonge stellenkring

   Ten slotte: D.V. 8 mei hopen i.v.m. mijn vakantie 2 gast-voorgangers voor te gaan, “… namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.” (2 Korinthe 5:20).  Verwonderd daarover hopen we elkaar te ontmoeten!

M.C. Stehouwer