Kerkbode 29-04-2022

Zondag 1 mei 2022

09.30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Stolwijk)

18.30 uur: Marc de Gooijer (Moerkapelle) JIG

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 161:1 n.m. Ps. 16:8

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer (onk. ’t Wingerds hof)  

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Karin Oskam, Elise Leeuwis en Siem Kuiper

   Omzien naar elkaar:  “Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn vanU.” (Joh.17:9) Wat een wonder van genade dat de Zoon van God voor ons bidt. Zouden wij Hem niet navolgen? Dat is geestelijk omzien naar elkaar!

   Van de kerkenraad: Wij herinneren u en jou eraan dat de kerkdiensten vanaf 1 mei in de morgen beginnen om 9.30 uur.Uiteraard wil je er op tijd bij zijn als er heil verkondigt wordt! In verband met mijn mei vakantie is in voorkomende gevallen de scriba en/of uw wijkouderling bereikbaar.

   Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €50,-  ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor deze liefdegave .

   Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes.  Verjaringsfonds: jan. € 198,27        Collectes:  jan. € 2.390,81

                                             feb. € 193,10                          feb. € 2.082,70

                                             mrt. € 200,55                          mrt. € 3.723,36 (waarvan € 1.792.30  

Via fruitbakjes: 70,-                                                                                        biddagcollecte)                                Nogmaals dank voor de giften.

   Jeugd in de Gemeente-dienst over eenzaamheid: In de avonddienst van zondag 1 mei (18.30 uur) wordt er een JIG georganiseerd. Marc de Gooijer (docent en missionair jeugdwerker) zal in deze dienst spreken over het thema: “Niet eenzaam maar één saam.” Al hebben we tegenwoordig allerlei communicatiemiddelen en zou het makkelijk moeten zijn om contact met elkaar te hebben, (zeker in zo’n klein dorp als Wijngaarden), eenzaamheid is van alle tijden en plaatsen. Wat zijn onderliggende oorzaken en hoe zijn we in de gemeente van Jezus Christus écht zichtbaar en hoorbaar, voor eenzame jongeren en ouderen? Voor aanstaande zondag is jong en oud in de kerk welkom. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst en uitwerking er van?

   Ten slotte: D.V. 1 mei hopen i.v.m. mijn vakantie 2 gast-voorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende zondag voor jong en oud!

M.C. Stehouwer