Kerkdiensten

De kerkenraad nodigt u/jou van harte uit de kerkdiensten bij te wonen. In de diensten mogen we de Heere zelf ontmoeten, zoals Hij in Zijn Woord heeft beloofd: “Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” (Matt. 18:20)

In de diensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Er wordt gezongen uit het Psalmboek, oud berijmd en enkele liederen uit Weerklank.

De zitplaatsen zijn vrij, uitgezonderd de voorste banken naast de preekstoel, welke bestemd zijn voor de kerkenraad en de collectanten.

Tijdens de ochtenddiensten is er de kindercrèche in de grote zaal van het verenigingsgebouw ’t Wingerds hof, Dorpsstraat 31. Hier kunnen de kinderen worden gebracht, die nog te klein zijn om een kerkdienst bij te wonen. Zo krijgt u de mogelijkheid om als echtpaar of met de overige gezinsleden naar de kerk te gaan.

Gezegende diensten toegewenst!

De preekbeurten staan op de pagina Kerkbode.

Voor kerkdiensten die D.V. gaan komen, zie; www.kerktijden.nl/