Kerkenraad

Samenstelling

De kerkenraad bestaat uit de predikant, 3 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen.

Contactgegevens;

Pastoraat

Wijkindeling

Wijk 1: Midden dorp

 • Burgemeester Brouwerstraat
 • Burgemeester Topstraat
 • Van der Hoevenstraat
 • Sliedrecht

  Ouderling kerkrentmeester Bart Nijhof    

Wijk 2: Oost

 • Oosteinde
 • Dokter Ingelsestraat
 • Hardinxveld-Giessendam

  Ouderling Wim Stuij

Wijk 3: Dorpsstraat

 • Dorpsstraat
 • Wijngaardsesteeg
 • Tolsteeg
 • Weteringpad
 • De Hofstede
 • Bleskensgraaf

  Ouderling Jan-Willem Stolk

Wijk 4: West

 • Westeinde
 • Van Tongerenstraat
 • Hof van Brederode
 • Papendrecht

  Ouderling Bart van den Berg

Preekbeurtenvoorziener

Namens de kerkenraad regelt dhr. M. Wervenbos,  tel. 0184–417302  de preekbeurten. Hij onderhoudt de contacten met en tussen voorgangers, organisten en kosters. De geplande preekbeurten kunt u o.a. vonden op de www.Kerktijden.nl

Begrafenis

Bij overlijden stelt de naaste familie de predikant daarvan in kennis, of men neemt contact op met de wijkouderling. Hierna zal zo spoedig mogelijk door de predikant of een ouderling een bezoek gebracht worden aan de familie. In samenspraak met de begrafenisonderneming wordt overlegd op welke dag en welk uur de rouwdienst en de begrafenis zullen plaats hebben. Tevens wordt overlegd of de begrafenis vanuit het woonhuis, ’t Wingerds hof of vanuit de kerk zal plaats vinden. De begrafenis wordt geleid door de predikant. Ook wordt besproken of en zo ja, met hoeveel personen, rouw in de kerk gebracht wordt.

Meeleven

We leven als predikant en kerkenraad graag met u mee. Als iemand moet opgenomen worden in het ziekenhuis, of weer thuiskomt, wilt u dit dan doorgeven aan de predikant of, bij afwezigheid, aan de wijkouderling? Graag leven we ook met u mee door voorbede te doen in de gemeente. Blijde en verdrietige dingen mogen we delen en bij de Heere brengen. Wilt u het aan de predikant doorgeven als u dank- en voorbedepunten heeft?