Kerkrentmeesters

Het werk van het college van kerkrentmeesters valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De achterliggende gedachte van de samenvoeging van kerkenraad en het college van kerkrentmeesters is dat het beheren van de stoffelijke zaken ten diepste ook een geestelijke aangelegenheid is.

Samenstelling

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende leden:

  • De voorzitter: dhr. J. G. Nijhof (tel. 0184 – 636944), is verantwoordelijk voor het onderhoud van het orgel, de pastorie en de kerk.
  • De secretaris: dhr. W. de Haan (tel. 0184 – 415876)

    Financiële administratie: Mevr. J.E Kuiper- Visscher (tel. 0184 – 635722)
    Zij maakt geen deel uit van de kerkenraad.

De bankrekeningnummers van het college van kerkrentmeesters zijn:

NL95 RABO 0342 7169 99

NL82 INGB 0000 6247 76

Kosters

In onze kerk is een team van kosters werkzaam. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. T. van Werd. Hij woont aan Hof van brederode 8 en is bereikbaar op telefoonnummer 06-83577364.