Kerkbode 29-10-2021

Zondag 31 oktober 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst)
18.30 uur: ds. P. Vroegindeweij (Lexmond)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 19:5 n.m. Ps. 72:6
Collecten: in beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (onderhoud pastorie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Marit de Groot en Gerjan de Groot

Woensdag 3 november 2021 (Dankdag)
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Geb. des Heeren:5 n.m. Ps. 67:3
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer n.m. 1. kerkbeheer 2. kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Inmiddels zijn er broeders verkozen in de ontstane vacatures binnen de kerkenraad. Wilt u meeleven en biddend om deze broeders heen staan? Psalm 16:11 “U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.”
Onder dit kopje deel ik het volgende initiatief wat ik van harte aanbeveel. Samen omzien naar elkaar!
Kerstdiner : Voor degenen die het fijn vinden om D.V. 23 dec. deel te nemen aan een Kerstdiner, in het bijzonder voor alleenstaande en eenzame mensen. Of andere mensen die daar behoefte aan hebben. Start tussen 16:00 en 17:00 uur. Graag opgeven voor 23 nov., daarbij mag u aangeven of er vervoer gewenst is, via email: geert_vorm@live.nl of 06-50823094. Met eventuele dieetwensen of allergieën wordt rekening gehouden. Kosten: vrijwillige bijdrage, locatie: ergens in Wijngaarden. Wanneer we weten hoeveel mensen zich opgegeven hebben, willen we een bericht rondsturen met de locatie en details daarin vermeld. Ook niet kerkelijke mensen, echt iedereen is welkom! Groeten, Geert en Sifra van der Vorm.

Vanuit de kerkenraad: De kerkenraad heeft de volgende bezoekzusters en -broeders aangesteld: Marleen Duister, Arja Kraaijeveld, Maarten Baan, Ab Leeuwis, Jacob Oskam en Piet van der Vlist. Zij gaan vanaf heden samen met ambtsdragers op huisbezoek en zullen daarnaast ook ouderen bezoeken. We hebben samen al een mooie toerustingsavond gehad waarop zij ook geheimhouding hebben beloofd. We bidden om gezegende ontmoetingen met elkaar.

Jeugd in de Gemeente-dienst: In de avonddienst van zondag 14 nov. wordt er een Jeugd in de Gemeente-dienst georganiseerd. Ds. P. (Pieter) van de Voorde zal in deze dienst spreken over het thema: “Daniel, de loopbaancoach.” Alle kinderen en jongeren uit de gemeente; van harte welkom! Bidden jullie mee voor een gezegende dienst?

Vrijwillige bijdrage: Deze week wordt de tweede rondgang van de vrijwillige bijdrage gehouden. Als iedereen naar draagkracht en in liefde geeft, kunnen we met Gods hulp en uw gaven de bediening van Gods Woord laten doorgaan.

Agenda:
31-10: JV
01-11: Mannenvereniging
02-11: Collectemunten verkoop van 19.00 uur tot 20.00 uur in de consistorie
03-11: Dankdag
04-11: Immanuël

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 31 ok. mag het sacrament van de Heilige Doop bediend worden in het midden van de gemeente. We blijven ons dankbaar verwonderen over nieuw leven en bovenal over Gods genadige, opzoekende liefde en trouw. In deze dienst luisteren we nog één keer naar Gods Woord vanuit 1 Timotheüs nu uit hoofdstuk 6.
Op Dankdag woensdag D.V. 3 nov. hopen de kinderen van de basisschool ’s morgens weer in de kerk te zijn. We zijn dankbaar dat dit weer kan en gaan samen nadenken over het HGJB thema​ “dankend verder” n.a.v. Gods Woord uit Genesis 8:15-9:17. In de avonddienst luisteren we naar Gods Woord uit Psalm 27. We bidden voor jongeren en ouderen om gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 22-10-2021

Zondag 24 oktober 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 99:8 n.m. GdH:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Wycliffe) 2. Kerkbeheer (insth.predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Rosanne de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: De alleenstaande “hoopt op God, en volhard in smekingen en gebeden, nacht en dag”. 1 Tim. 5:5b (…) Nogmaals gemeente, over visie op eenzaamheid gesproken. Als je geen mens meer hebt waar jij je hoop op kan vestigen … hoop op God! Dat is in de taal, waarin hier geschreven staat, trouwens hoop die al eerder is begonnen. Dus nog voordat je ooit maar de ervaring van “het alleen zijn” hebt opgedaan, ben je al begonnen met deze hoop. Laat deze hoop voortduren, levende hoop zijn. Die gericht is op Jezus Christus (1 Tim.1:1.) Een hoop die in deze context, naar het bevel van God, ook niet beschaamd kan uitkomen omdat de gemeente als “lichaam van Christus” voor zulke weduwen daadwerkelijk zal gaan zorgen.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 1x € 200 en 1x € 50 ontvangen voor de kerk. Via Passage is er een gift van €10 ontvangen. Hartelijk dank.

Dubbeltallen: Na kennis te hebben genomen van de ingediende namen heeft de kerkenraad dubbeltallen opgesteld. In de vacature van ouderling-kerkrentmeester W.F. de Haan: M. van der Aa en J.C. van Os. In de vacature van ouderling J.M.A. Bakker: J.B. van den Berg en J.J. Duister. In de vacature van ouderling M. Wervenbos: W.P.G. Stuij en P. van der Vlist. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend voor de herbevestiging van diaken J.C. van Os. Mocht hij gekozen worden als ouderling-kerkrentmeester dan ontstaat er een vacature voor een diaken. De stemmingsbijeenkomsten zijn D.V. woensdag 27 oktober a.s. Evenals vorig jaar geschiedt de stemming per stembus. Tussen 14.30 en 15.00 uur kan er gestemd worden in ’t Wingerds Hof en tussen 19.30 en 20.30 uur in de kerk. Om 19.15 uur zal de dominee de avond openen en dat is thuis te volgen via de livestream van de kerk. Voor stemgerechtigden die verhinderd zijn of niet zelf kunnen komen stemmen, is het mogelijk om een mede-lidmaat te machtigen tot het uitbrengen van zijn of haar stem. Een stemgerechtigde kan niet meer dan 2 volmachten ontvangen. Een formulier is te downloaden van de website van de kerk of af te halen bij de scriba. We vragen u en jou om de broeders die op dubbeltal staan in uw voorbede te gedenken.

Ouderenmiddag: Op 27 okt. hopen we weer een ouderenmiddag te verzorgen. Gemeente Molenlanden komt deze middag ons iets vertellen over hulp/middelen, die er zijn. De middag begint om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Wilt u opgehaald worden ? Bel dan Rianne de Groot, tel. 0184-412726. U bent hartelijke welkom .

Agenda:
25-10: Vrouwenvereniging
26-10: Catechese
27-10: Vrouwenbidstond
27-10: Ouderenmiddag om 14.45 uur in ’t Wingerds hof
27-10: Bij de Bron
27-10: Bijbelstudiekring
28-10: Alpha

Ten slotte: De achterliggende week zijn er de VBC dagen geweest voor de kinderen. In de morgendienst van D.V. zondag 24 oktober staan we samen nogmaals stil bij het thema “hallo, contact?!” en luisteren we naar Gods Woord vanuit Handelingen 10. Voor jong en oud bidden we om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 15-10-2021

Zondag 17 oktober 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Bodegraven)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 84:1 n.m. Ps. 32:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra coll. onderhoudskosten kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: We leven mee met dhr. Piet Stuij die een kaakoperatie moest ondergaan. We bidden om een positief resultaat en de nabijheid van de Heere in deze weg. Dankbaar zijn we dat René Leeuwis weer thuis mocht komen. Ook voor hem en zijn gezin bidden we om rust en stabiliteit en Gods nabijheid in alle dingen. Psalm 37: 5 “Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.”

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 20 okt. komen we weer samen in ’t Wingerds hof. LET OP; we hebben afgesproken om eerder te starten 19.30 uur. We behandelen het 2 e hoofdstuk uit ons boekje n.a.v. 1 Korinthe 12 en Galaten 5. Iedereen is opnieuw hartelijk welkom!

Alpha en catechese: Nogmaals herinner ik de 18+ jongeren van de gemeente eraan dat we dit seizoen samen de Alpha- cursus gaan doen. Jullie zijn via allerlei digitale wegen al uitgenodigd. We hopen elkaar op de intro avond te ontmoeten op 28 okt. om 20.00 uur aan de Dorpsstraat 28b (bij fam. v/d Vlist achterom).

Opbrengst collecten diaconie:
Juli:
Algemeen: € 1324,30
Augustus:
Algemeen: € 737,50
IZB: € 250,00
Insth. predikantsplaats: € 200,00
VBOK: € 250,00
Noodhulp Haïti: € 731,70
Tentdienst: € 395,50
September:
Algemeen: € 665,10
H.A, transworld radio: € 300,00
Jeugdraad: € 200,00
Giften bus opening winterwerk: € 349,60
Namens de Diaconie willen we u en jou heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we tijdens de eredienst en via de bankrekening uw gaven mogen ontvangen zodat we onze doelen kunnen blijven steunen.

Vakantie Bijbel-club: Als het goed is hebben jullie een uitnodiging gekregen van de Vakantie Bijbel-club op dinsdag 19 en woensdag 20 oktober. We hopen op twee gezellige dagen! Neem gerust je neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan!

GZB dagboek : Ook dit jaar heeft de GZB hun dagboek “een handvol koren” te koop. U kunt het bestellen via de intekenlijst in de kerk, mailadres: arja.kraaijeveld@upcmail.nl of tel. 0642474804. De prijs is € 12,95. Ik zie uw bestelling met belangstelling tegemoet! Een hartelijke groet van Arja Kraaijeveld.

Thema avond over eenzaamheid: Uitnodiging voor thema avond over eenzaamheid op maandag 25 okt. a.s. “ Iedereen hoort erbij.” Onder deze titel organiseert de werkgroep veilige kerk een dorpsbrede avond over het thema eenzaamheid. Op deze avond zal o.a. wethouder mw. Lanser spreken en een spreker van stichting Chris. Eenzaamheid is iets wat ons allemaal kan raken. Op deze avond willen we kijken naar wat dit betekent en hoe er geholpen kan worden. Ook is er ruimte voor ontmoeting met elkaar onder het genot van een drankje.
Waar: ’t Wingerds hof.
Wanneer: maandag 25 oktober, inloop 19.30 aanvang avond 19.45 uur.
We zien u dan ook graag op deze avond!

Agenda: ​
15-10/18-10: JV-Weekend
16-10: Instuif
18-10: Mannenvereniging
19-10: VBC
20-10: VBC
20-10: Bijbelgesprekskring: aanvang 19.30 uur in ’t Wingerds hof
21-10: Immanuël
21-10: Passage
21-10: Jonge stellenkring

Ten slotte: In het weekend van 15-18 okt. zijn de jongeren samen uit tijdens het JV-Weekend. In de week die volgt zijn er voor de kinderen van de gemeente en het dorp de VBC activiteiten. Laten wij als gemeente biddend de leidinggevende en jonge generatie opdragen aan Gods zorg en genade! In de morgendienst van D.V. zondag 17 okt. luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Timotheüs 5. We bidden met en voor elkaar om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 08-10-2021

Zondag 10 oktober 2021
09.30 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf)
18.30 uur: ds. F. Maaijen (Zwijndrecht)  
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 21:5  n.m. Ps. 118:14
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (catechese materiaal)  2. Kerkbeheer  n.m. 1. Diaconie  2. Kerkbeheer  
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier en Jacoline de Jong

 Omzien naar elkaar: “Door Hem bedacht. Door Hem gemaakt. Door Hem geliefd en aangeraakt. Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. Je bent meer dan een wonder.” Zo delen Bart en Wilma Nijhof dankbaar met ons dat zij hun dochter Fleur Willemijn jl. 1 oktober van God mochten ontvangen. Wij feliciteren hen hartelijk samen met de zussen Esmee en Anne en bidden om Gods zegen over dit gezin en jonge leven.
Jl. zondag 3 okt. mocht David van der Vorm het teken van Gods verbond in het sacrament van de doop ontvangen. De dooptekst die hij meekreeg was “ …Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij” (Jesaja 43:1b) Wij bidden voor Geert en Sifra, dat zij hun zoon David met wijsheid en liefde opvoeden en samen mogen leven tot eer van God.
Vanuit de kerkenraad: De kerkenraad vergadert D.V. 13 okt. o.a. over de vervulling van de ambten. Wilt u bidden voor dit stukje dienstwerk tot opbouw van de gemeente?   
Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 2 maal € 5,00  ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.
Kerst-projectkoor: Zondagochtend na de kerkdienst begint het projectkoor o.l.v. Matthijs Hoogendijk weer met repeteren voor de Kerstoptredens. Er kunnen nog zangers (m/v) bij. Geef je op of informeer via projecten@stichtingmph.nl. Meer informatie kun je lezen onder de Algemene berichten of neem contact op met Teo Hoogendijk (06-15180678).   
Agenda:  
09-10: Mannenbidstond van 07.30-09.00 uur bij Piet in de schuur, leiding: Piet v.d. Vlist
09-10: Oud papier  (Teus van Werd en Rien Brugmans)
10-10: JV
11-10: Vrouwenvereniging
12-10: Catechese
13-10: Vrouwenbidstond
13-10: Bij de Bron
13-10: Kerkenraadsvergadering
Ten slotte: In de erediensten van D.V. zondag 10 oktober gaan, i.v.m. mijn vakantie, twee gastvoorgangers voor. We hopen elkaar, jong en oud, in de kerkbank te begroeten rondom het Woord van God!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 01-10-2021

Zondag 3 oktober 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.H. Vastenhout (Sliedrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 24:1 n.m. Ps. 40:4
Collecten: in beide diensten: 1. diaconie (Messiasbelijdende Joden) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Daniëlle de Jong

Omzien naar elkaar: “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalm 42:12. Op de opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus, jl. zondag 26 september, is in de leeftijd van 79 jaar overleden dhr. Gerrit de Groot, laatst gewoond hebbende te Wearthoven in Sliedrecht. Broeder Gert mocht zijn hoop op Zijn levende Heer gevestigd hebben, dat mag een grote troost zijn voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. D.V. zaterdag 2 oktober, aanvang 10.30 uur, zal in besloten kring de dienst vanuit de kerk in Wijngaarden plaatsvinden. Via de livestream van de kerk is deze dienst te volgen, aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan het Oosteinde te Wijngaarden. We bidden voor Ali, haar kinderen en kleinkinderen, om Gods nabijheid in alle gemis en verdriet.

Vanuit de kerkenraad: We willen de huidige coronamaatregelen in oktober nog handhaven. Er zal niet om een coronapas worden gevraagd. Op termijn versoepelen we door in de banken aan de straatkant de “anderhalve meter afstand houden” te vervangen door “gepast afstand houden” in alle rijen. Aan de zijde van de begraafplaats blijft de anderhalve meter afstand gelden voor kerkgangers die zich daar veiliger bij voelen. De kosters blijven iedereen een plaatsje aanwijzen.

De ‘kledingtas’: In de trant van duurzaamheid en delen, leek het me leuk om een kledingtas in te stellen. Dit is een boodschappentas met kleding in goede staat die mensen zelf niet meer dragen. Als de tas bij jou komt, kun je er een mooi kledingstuk instoppen en een mooi kledingstuk uithalen. Heb je interesse om hieraan mee te doen? Stuur een bericht naar Naomi van der Vlist via het nummer 06-27335374.

Agenda:
02-10: De Kroon
04-10: Mannenvereniging
05-10: Catechese
06-10: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 in de consistorie van de kerk.
06-10: Bijbelstudiekring
07-10: Immanuel

Ten slotte: In de morgendienst D.V. zondag 3 oktober luisteren we naar Gods Woord vanuit Timotheüs 4. In deze dienst mag het sacrament van de Heilige Doop bediend worden; zichtbare verkondiging van Gods genade en trouw. We bidden om gezegende diensten tot eer van God.

M.C. Stehouwer