Kerkbode 14 juni 2024

Zondag 16 juni 2024

9.30 uur: Prof. Dr. J. Hoek (Veenendaal)

18.30 uur: Prop. P.L. van Steenselen (Maasdam)

Voorzang: v.m. Ps. 116:1 n.m. Ps. 122:2

Collecten:  1. Diaconie (Cycle for Hope) 2. Kerkbeheer

Oppas: Karin Oskam en Marjoke de Groot

   Overleden: Vrijdag 7 juni is op de leeftijd van 91 jaar overleden dhr. Teunis van Werd. Laatst gewoond hebbende aan het Oosteinde 13. Teunis is de vader van onze koster Teus van Werd. In oktober vorig jaar is ook zijn moeder overleden. We bidden voor Teus en Cora van Werd en verdere familie, nu ze zo kort na elkaar weer bij het graf staan, voor kracht en hulp van onze Hemelse Vader.

   Omzien naar elkaar: Corrie van Herwijnen (Weteringpad 1) is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in verband met een astma-aanval. Ze mocht voor het weekend weer thuis komen om aan te sterken.

   Gemeenteavond: Donderdagavond 20 juni is er een gemeenteavond in de pastorie. De pastorie is nu leeg, wat de mogelijkheid geeft om rond te lopen. Zo kunt u een kijkje nemen hoe het er van binnen uit ziet, en nemen we u mee hoe we de verbouwing vorm gaan geven. Ook staan we stil bij het financieren van de verbouwing. U begrijpt dat dit een forse uitgave is voor ons als gemeente. We hebben verschillende mogelijkheden om dit financieel rond te krijgen, maar daar hebben we iedereen bij nodig. Heel hartelijk welkom om hier bij aanwezig te zijn. Deze avond begint om 20.00 uur.

   GZB: De opbrengst van de GZB bussen van het 1e kwartaal ‘24 was € 1351,84. Een mooi bedrag wat we overgemaakt hebben naar het Voedselproject op scholen in Israël. Projectcode IL1.100.

   Agenda:

19-06: Vrouwenbidstond: voorber. Arja (loc. Carin, Burg. Topstr. 1)

20-06: Gemeenteavond in de pastorie: 20.00 uur

   Ten slotte: En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. (Kolossenzen 3:17). Dit naar aanleiding van de goed bezochte cursus “Wees Mijn Getuige”.

Hartelijke groet,

                                                     De kerkenraad

Kerkbode 7 juni 2024

Zondag 9 juni 2024

9.30 uur: prop. M.C. v.d. Hoorn (Rotterdam)

18.30 uur: ds. M.A. v.d. Berg (Groot-Ammers)

Voorzang: v.m. Ps. 122:2 n.m. Ps. 119:3

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stichting Gave)   2. Kerkbeheer (verbruikskosten: energie e.d.)

Oppas: Elske Baan, Marit de Groot en Maaike de Haan

   Omzien naar elkaar: We zijn dankbaar dat Floor de Gruijter weer thuis mocht komen vanuit Yulius. We bidden voor Floor en Bets dat het goed mag blijven gaan en dat ze alles wat ze nodig hebben van onze Hemelse Vader mogen verwachten.

   Gezocht: Leuke, enthousiaste leiding voor de volgende clubs:
Voor kinderclub ‘De Vuursteen’ (groep 5-6) zijn we op zoek naar iemand die het leuk vind om 1x in de twee of vier weken op dinsdagavond van 18:30 tot 19:45 uur mee te helpen met de clubavond. Het seizoen duurt van oktober tot april. We lezen uit de bijbel, doen een spelletje of maken een knutselwerkje. Kom jij ons team versterken??
Voor het vakantiebijbelwerk (2 ochtenden in de herfstvakantie) zijn we op zoek naar 1 extra vaste leiding. Van toneelspel tot quizmaster, bij ons kan jij je creatieve ei kwijt! Heb je interesse of vragen neem dan contact op met Nadia Vink: 06-25004595.

   Zingen na de dienst: We willen de volgende nummers zingen na de avonddienst van as. zondag. Uit Weerklank: 237: alle 3 – 194: 1,2,5, en 6 – 195: 2x – 196: 1,2,5,8 en 9 – 205: alle 3 – 231: 1,2,5,7 en 8. Zing(t) u/jij mee?

   Van het Rommelmarktcomité: De opbrengst van de plantenactie is € 944,35. Dit wordt verdeeld onder de deelnemende verenigingen. Iedereen die heeft bijgedragen door bestelling of bezorging hartelijk dank! 

   Giftenverantwoording: Via Marinus Boot is er 1 x € 20,- ontvangen voor de kerk.

   Verantwoording verjaringsfonds: Verjaringsfonds opbrengst van de afgelopen maanden:

Jul. ’23 :       € 200,70

Aug.’23:     € 295,-

Sept.’23:     € 180,10

Okt. ’23:      € 101,61

Nov.’23:      € 244,50

Dec. ’23:    € 170,60

Jan. ’24:      € 152,05

Feb. ’24:     € 156,-

Mrt. ’24:     € 230,-

Apr. ’24:     € 195,-

Hartelijk dank voor uw gaven.

   Agenda:

08-06: Mannenbidstond WoW: leiding: Jelle (loc. schuur Piet)

           Oud papier (Wim de Groot en Wessel v.d. Berg)

           Rommelmarktschuur: 10.00-12.00 uur

09-06: Zingen na de dienst

   Ten slotte: Welke troost biedt u het artikel over het eeuwige leven? Terwijl ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, zal ik na dit leven de volkomen zaligheid bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen. (H.C. Zondag 22)

In de nacht van strijd en zorgen

Kijken wij naar u omhoog,

Biddend om een nieuwe morgen

Om een toekomst vol van hoop.

Hartelijke groet,

                                                  De kerkenraad

Kerkbode 31 mei 2024

Zondag 2 juni 2024

9.30 uur: ds. J. Holtslag (Giessenburg, Kind in de gemeentedienst)

18.30 uur: prop. R.P. Hoogenboom (Woerden)

Voorzang: v.m. Ps. 119:3 n.m. Ps. 30:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra kerkbeheer

Oppas: Mathilde van Os en Saskia de Jong

   Omzien naar elkaar: Er zijn zorgen rondom de kleine Thijmen van den Berg nu er complicaties zijn ontstaan, en hij opnieuw een operatie moest ondergaan. Bid voor hem, zijn ouders en broertje in deze zorgvolle tijd.

   Vrijwillige bijdrage: Als het goed is hebben alle 18+ leden vorige week de briefontvangen voor de vrijwillige bijdrage. Ouders, bespreek dit ook in uw gezin over de verantwoordelijkheid die er genomen moet worden. Zeker ook nu we beginnen met de beroepingsprocedure waar het van essentieel belang is wat er binnenkomt met de vrijwillige bijdrage. Namens de kerkrentmeesters, alvast heel hartelijk dank.

   Kind in de gemeentedienst: Op zondagmorgen 2 juni staat er weer een KIDG dienst gepland, geleid door dominee Holtslag. Na afloop van de dienst is er de gelegenheid om na te praten met een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er dan een verwerking in de bovenzaal van de kerk.

   Agenda:

02-06: KIDG-dienst

            Koffie drinken

05-06: Vrouwenbidstond: voorber. Marjolein (loc. Andrea, Oosteinde 7)

            Collectemunten: 19.00-20.00 uur in de consistorie

   Ten slotte: We kijken terug op een mooie belijdenisdienst afgelopen zondagochtend. Dankbaar dat er tweegemeenteleden hun “ja woord” in het midden van de gemeente mochten geven. Zoals ds. v.d. Knijff het ook in de preek benoemde over de luchtballon. Die blijft alleen in de lucht als je er telkens weerwarme lucht in blaast. Zo moet dat ook gaan in ons geloofsleven. Iedere keer weer moeten we gevoed worden door Woord en Geest om niet naar beneden te zakken of af te dwalen. Voor een ieder die al belijdenis heeft gedaan of hier nog een keuze in gaat maken, een bemoediging om te volharden. Ook via deze weg willen we nogmaals de Hervormde gemeente Molenaarsgraaf en in het bijzonder ds. R. van der Knijff bedanken dat Jan de Haan en Daniëlle de Jong mee mochten doen met de belijdenisgroep van Molenaarsgraaf.

Hartelijke groet,

                                                    De kerkenraad

Kerkbode 24 mei 2024

Zondag 26 mei 2024

9.30 uur: ds. R. v.d. Knijff (Molenaarsgraaf, belijdenisdienst)

18.30 uur: ds. R. v.d. Knijff (Molenaarsgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 30:1 n.m. Ps. 87:3

Collecten: 1. Diaconie (Open Doors) 2. Kerkbeheer (Preekbeurtvergoeding gastpredikanten)

Oppas: Wilma Nijhof, Elise Leeuwis en Lennard de Groot

   Belijdenisdienst: In de ochtenddienst van 26 mei zullen Jan de Haan en Daniëlle de Jong belijdenis van het geloof doen. We zijn dankbaar dat zij dit met volle overtuiging mogen doen in het midden van onze gemeente. Mogen ze met hun ‘’ja woord” ook bij anderen, jong en oud, het verlangen opwekken om het nieuwe seizoen belijdeniscatechese te volgen, waar er nu al 3 personen zich voor hebben opgegeven.

   Grote schoonmaak kerk: We doen graag nog een extra oproep om mee te helpen met de grote schoonmaakbeurt in de kerk. Maandagavond 27 mei vanaf 18.30 uur dinsdagmorgen 28 mei vanaf  9.00 uur. Vele handen maken licht werk. Vriendelijke groet, het schoonmaak-en kostersteam.  

   Giftenverantwoording: Via Marinus Boot is er 1 x € 30,- en 1 x € 20,- ontvangen voor de kerk.

   Agenda:

27-05: kerk schoonmaak (va. 18.30 uur)

28-05: kerk schoonmaak (va. 9.00 uur)

29-05: Bijbelstudiekring

   Ten slotte: Gratis geld! Er was eens een evangelist die een groep mensen iets wilde uitleggen over de betekenis van geloven. Hij pakte een briefje van 200 euro uit zijn zak en vroeg aan de mensen die bij hem stonden wie het wilde hebben. Er waren verschillende reacties. Een deel van de mensen vertrouwde de evangelist niet, anderen dachten dat er iets achter zou zitten of dat hij een grap maakte. Het leek alsof er niemand was die het geld wilde hebben. Totdat er toch een jongen was die naar de evangelist toeliep en tegen hem zei dat hij het geld wel zou willen hebben. De evangelist keek de jongen vriendelijk aan en zei “Alsjeblieft, jij mag het houden.” Dankbaar nam de jongen het geld aan. Ademloos wachten de mensen af wat er nu ging gebeuren. Maar er gebeurde niets. “Mag hij het geld houden?”, vroegen sommigen. “Natuurlijk”, zei de evangelist. “het zou toch niet eerlijk zijn als ik iets wat ik eerst gegeven heb, weer zou afnemen?” “Als ik geweten had dat u het echt meende dan had ik het geld ook aangepakt”, zeiden anderen. “Ik heb het jullie eerlijk aangeboden”, zei de evangelist, “maar er was verder niemand die het geld wilden hebben.” De mensen beseften maar al te goed dat alleen zij zelf er de oorzaak van waren dat ze het geld dat hun gratis aangeboden werd, niet hadden gekregen. Niemand had het gratis geld in ontvangst genomen, behalve die ene jongen. Hij geloofde eenvoudig wat de evangelist zei en ging met het geld naar huis. God biedt veel meer aan dan slechts geld. Hij gaf het mooiste en kostbaarste wat hij heeft: Zijn Zoon. En wij kunnen dat geschenk ontvangen door het geloof. Want zo lief heeft God de wereld (er staat niet: “de uitverkoren mensen”) gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). Geloven betekent: vertrouwen. Iedereen die zijn of haar vertrouwen op de Heere Jezus stelt die gaat niet verloren, maar wordt voor eeuwig behouden. Geloof(t) u/jij dat ook?

Hartelijke groet, De kerkenraad

Kerkbode 17 mei 2024

Zondag 19 mei 2024 – Eerste Pinksterdag

9.30 uur: ds. D.C.G. v.d. Kraan (Stolwijk, bed. H. Doop)

18.30 uur: ds. W. van Weelden (Dordrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 87:3 n.m. Ps. 150:3

Collecten: 1. Diaconie (GZB Pinkstercollecte) 2. Kerkbeheer

                    (verbouwing pastorie)

Oppas: Josien Kuiper, Anna de Haan en Willemijn Kuiper

   Omzien naar elkaar: Bid voor elkaar in deze week voor Pinksteren dat mensen voor  het eerst of opnieuw voor Jezuskiezen, en vervuld mogen worden met de Heilige Geest.

   Doopdienst: D.V. zondag 19 mei zal in de ochtenddienst de doop worden bediend aan Jozua Bakker.

   Eerste rondgang vrijwillige bijdrage. In de week van D.V. 20 t/m 25 mei worden de brieven bezorgd per post of verstuurd per mail en/of hopen wij bij u langs te komen voor de eerste rondgang van de vrijwillige bijdrage t.b.v. de instandhouding van onze kerk. We bevelen deze rondgang in uw aandacht en gebeden aan. Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters.

   Grote schoonmaakbeurt kerk: Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven. Deze staat gepland op D.V maandag 27 mei voor de mannen, vanaf half 7 ’s avonds. Dinsdag 28 mei voor de vrouwen, vanaf 9 uur ’s morgens. Voor koffie en koek wordt gezorgd. Met elkaar willen we de kerk weer laten stralen. Helpt u mee? Met vriendelijke groet, het schoonmaak- en kostersteam.

   Gemeente avond: Om alvast is uw agenda te noteren! D.V. 20 juni wordt er een gemeenteavond gehouden over de pastorie. Deze wordt dan ook gehouden om 20.00uur in de pastorie zodat u een beeld heeft van hoe het er nu uit ziet. Ook worden dan de plannen van hoe het eruit komt te zien gepresenteerd. Tijdens deze avond willen we een aantal mogelijkheden bespreken voor de financiering van deze plannen.

   Agenda:

18-05: Café de Kroon

22-05: Vrouwenbidstond: voorber. Carin (loc. Arja, Dr. Ingelsestr. 3)

   Ten slotte: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon (Hebr. 1:1).De preek van zondagochtend ging over de roepstem van God. Bij deze preek werden enkele vragen meegegeven voor de preekbespreking, maar die kunt u zelf ook thuis nog eens (samen) overdenken.

1. Hoe spreekt God tegen jou?

2. Hoe komt het dat je de stem van God zo moeilijk verstaat?

3. Wat kun je doen om de stem van God beter te verstaan?

4. Wanneer heb je voor het eerst, en wanneer voor het laatst de stem van God gehoord?

Hartelijke groet,

                                    De kerkenraad