Zondag 3 maart 2024

10.00 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf)

18.30 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam)

Voorzang: v.m. Ps. 146:1 n.m. Ps. 24:5

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (GZB voorjaarscollecte) 2. Kerkbeheer (Energiekosten)

Oppas: Jannie Aantjes, Ellis Kuiper en Lennard de Groot

   Omzien naar elkaar: Mevr. Marrie Brandwijk is afgelopen week verhuisd naar Waerthove. Haar nieuwe adres is: Verpleeghuis Waerthove, Woongroep Giessen afd. Forelsteeg kamer 1, Kerkbuurt 210, 3361 BM Sliedrecht.

   Kind in de gemeente: de geplande KIG dienst van as. zondag 3 maart gaat niet door en is verplaatst naar D.V. 2 juni.

   Koffie staat klaar!:Op dinsdag 5 maart nodigen wij jou en u van harte uit om samen met ons een kopje koffie te komen drinken in de hal van de kerk. Van 10:00 tot 11:00 uur staat de koffie klaar voor een gezellig samenzijn. Dit moment is speciaal bedoeld voor jongeren en ouderen die behoefte hebben aan wat gezelschap. Het is een laagdrempelige gelegenheid om samen te komen, te genieten van een kopje koffie en wellicht wat mooie gesprekken te voeren. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen en samen een fijne tijd te beleven. Een hartelijke groet van de Evangeliecommissie!

   Giftenverantwoording: Via ouderling J.C. van Os is € 20,- ontvangen voor de kerk.

   Agenda:

03-03: koffiedrinken na de morgendienst 04-03: Vrouwenvereniging 05-03: koffie/ontmoeting: 10.00-11.00 uur in de hal van de kerk 05-03: Catechese 06-03: Vrouwenbidstond; locatie: v. Tongerenstr. 4, voorber. Arja 06-03: Collectemunten: 19.00-20.00 uur in de consistorie

   Ten slotte: Om over na te denken! Trouw is een antwoord op de God van het verbond die wonderlijk trouw is.

Hartelijke groet,

De kerkenraad

Zondag 25 februari 2024

10.00 uur: Prop. P. Bijl (Papendrecht)

18.30 uur: Dhr. Martin Penning (JIG-dienst)

Voorzang: v.m. Ps. 24:5 n.m. Ps. 27:7

Collecten:  in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (Preekbeurtvergoeding gastpredikanten) Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluijver

Omzien naar elkaar: Peter Damsteeg (Dorpsstraat 17) ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zijn situatie is zorgelijk. Bid voor hem en zijn jonge gezin.

Geboorte: In het gezin van Simon en Deborah Stuij – van den Bos (De Hofstede 7) is woensdag 14 februari een zoon en broertje geboren. Hij kreeg de naam Dieks Olin Sevijn en kreeg als roepnaam Dieks. Hij is het broertje van Lara. Op 16 februari is er bij Harwin en Margreet Meerkerk – Stuij (Wijngaardsesteeg 5) ook een zoon geboren. Hij kreeg de naam Tiemen Arie en zijn roepnaam is Tiemen. We feliciteren deze twee jonge gezinnen met de geboortes van hun zoons, maar ook Wim en Marja Stuij die in één week 2 kleinzoons mochten ontvangen. “Weet dat de Heere God is, Hij heeft ons gemaakt, en niet wij. Zijn volk en de schapen van Zijn weide” (Psalm 100:3).

Jeugd in de gemeentedienst: Elk mens komt eens te staan voor de vraag wat hij aan moet met lijden en pijn. Voor een christen die gelooft in een liefdevolle en almachtige God, is die vraag nog klemmender. Zondagavond 25 februari wordt er weer een Jeugd in de gemeentedienst georganiseerd. Met elkaar zullen we nadenken over het thema: “Waar is God als ik pijn heb?” Martin Penning uit Amerongen zal in deze dienst spreken over deze moeilijke kwestie. Martin is in het dagelijkse leven hulpverlener, therapeut en counselor. De dienst begint om 18.30 uur. Jong en oud van harte welkom! 

   Ouderenmiddag: Woensdag 28 februari is er om 14.45 uur weer een middag in ’t
Wingerds hof. Hans Blok hoopt deze middag foto’s te laten zien en te
vertellen van zijn eigen reizen door Afrika. Ook is er een meditatie en
tijd voor ontmoeting. Komt u ook ? Als u opgehaald wilt worden bel dan
Anja Vink (06-22380171).

   Enthousiasme gezocht: Na vele, vele jaren van trouwe inzet heeft Arja Kraaijeveld afscheid genomen van de Zending- en Evangelisatiecommissie (EZC). We bedanken haar heel hartelijk voor de inzet van al die jaren. We bidden, verlangen en geloven dat haar inzet niet tevergeefs was. Want de belofte van God, die stáát: “Werp uw brood (het Evangelie) uit over het water, want na vele dagen zult u het (de vrucht) vinden”. Suzanne de Gier is al een tijdje nieuw in de commissie. Wil je eenmalig – een keer helpenof structureel je inzetten? Neem contact op met: Rianne de Groot, Suzanne Kraaijeveld of Maarten Baan.

   Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is € 25,- ontvangen voor de kerk.

   Agenda:

25-02: Jeugd in de gemeente

JV

26-02: Mannenvereniging

27-02: Catechese

            De Vuursteen

28-02: Ouderenmiddag

            Bij de Bron

            Bijbelstudiekring

29-02: Stapeldiner

Ten slotte:

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader wat Gij doet is goed Leer mij slechts het heden dragen, met een rustige, kalme moed!

Hartelijke groet,

                                                                           De kerkenraad

Zondag 18 februari 2024

10.00 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten) 18.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)

Voorzang: v.m. GdH.:9 n.m. Ps. 34:6

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (kosten opknappen kerkplein)

Oppas: Josien Kuiper, Marit de Groot en Siem Kuiper

   Omzien naar elkaar: Peter Damsteeg (Dorpsstr. 17) is opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Hij was hier almee bekend, maar nu is zijn situatie zorgelijk. Bij ons oud-gemeentelid Johan Ruisbroek is kanker geconstateerd. Zijn situatie is ook erg zorgelijk. We denken bij beide aan hun familieleden hier in het dorp en bidden voor deze jonge gezinnen nu hun vaders ernstig ziek zijn.

   Oud papier: In het 4e kwartaal van 2023 is er met het oud papier € 310,20 opgehaald voor de jeugdraad. Met dit mooie bedrag kunnen er veel activiteiten mogelijk gemaakt worden binnen de clubs, Instuif en Kind in de Gemeente. Een ieder die hier een steentje aan bijdraagt, hartelijk dank!

   Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is 1 x € 30,- en 1 x € 10,- ontvangen voor de kerk.

   Agenda:

17-02: Café de Kroon 19-02: Vrouwenvereniging 21-02: Vrouwenbidstond (loc. Westeinde 32) voorber. Carin 21-02: Bijbelgesprekskring: 19.30 u. in ’t Wingerds hof

   Ten slotte: Hartelijke groeten namens,

                                                                      De kerkenraad

Zondag 11 februari 2024

10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld, bed. HA)

18.30 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld, voortz./dankz. HA)

Voorzang: v.m. Ps. 34:6 n.m. GdH:9Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (MAF Papoea) 2. Kerkbeheer (gem. belastingen) 3. Extra coll. Kerkbeheer 4. Avondmaalsbekers (Voedselbank Sliedrecht)

Oppas: Karin Oskam, Gerjan de Groot en David Stolk

   Heilig Avondmaal: In de ochtenddienst wordt het Heilig Avondmaal bediend aan de tafel en in de avonddienst in de banken.

   Zingen na de dienst: We hopen de volgende liederen uit Weerklank te zingen:327: 1,3 en 4 /  329:1,2 en 5 / 421: 2x  /439:1,3 en 4  /445: alle 3 /357: alle 3. Zingt u/ jij ook mee ?

   Mannenvereniging: Maandag 12 februari zal onze consulent ds. Van der Veen de inleiding verzorgen voor de mannenvereniging. Het onderwerp is: Weet u ook hoe laat het is? Over de verwachting van de wederkomst. Alle mannen van de gemeente zijn van harte welkom. De avond begint om 19.45 uur in de bovenzaal van het Wingerds hof.

   Stapeldiner: D.V. donderdagavond 29 februari hopen jeugdclub Immanuel en de JV een stapeldiner te organiseren voor de jongeren. De maaltijd willen we samen met u afsluiten! Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een aantal jongeren (in de leeftijd van 12-23 jaar) willen verwelkomen om het voor- en/of hoofdgerecht (18.15 en 19.15 uur) met u mee te eten. Ook zoeken we mensen die het nagerecht willen maken. Wilt u ons helpen? U kunt zich melden bij Hans Blok (06-81214114).

   Agenda:

09-02: JV (Sport)

10-02: WoW om 7.30 uur in de schuur van Jelle, leiding: Leenart v.d. Vlies

10-02: Oud papier (Teo Hoogendijk en Simon Stuij)

10-02: Rommelmarktspullen inleveren tussen 10-12 uur

10-02: Instuif

11-02: Zingen na de avonddienst

12-02: Mannenvereniging

13-02: Catechese

14-02: Bijbelstudiekring

14-02: Kerkenraadsvergadering

   Ten slotte: Ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Denk elke dag tijdens het eten van je boterham, dat je lichaam dit brood nodig heeft, dat je ook Jezus zo nodig hebt als dit brood. Denk aan bemoediging, vergeving, volharding e.d.

Hartelijke groeten,

                                                                                                De kerkenraad

Kerkbode 2 februari 2024

Zondag 4 februari 2024

10.00 uur: ds. B.E. Weerd (Papendrecht, voorber. HA)

18.30 uur: Prop. P. van der Schee (Hoevelaken)

Voorzang: v.m. Ps. 117:1 n.m. Ps. 25:2

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (De Hoop) 2. Kerkbeheer

Oppas: Nadia Vink en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: Laten we bidden voor gemeenteleden die ziek zijn of zorg nodig hebben.
Censura morum en bezinningsuur Heilig avondmaal: Dinsdag 6 februari is er om 19.30 uur Censura morum in de consistorie van de kerk. Om 20.00 uur begint het bezinningsuur voor het Heilig avondmaal. Allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het bezinningsuur
Vele handen maken licht werk: Wij zijn op zoek naar mensen die de kerk willen schoonmaken, want we genieten toch allemaal van onze schone kerk? U maakt in tweetallen, 1 keer in de 2 a 4 weken de kerk schoon (hoe meer handen, hoe meer weken ertussen zitten). Lijkt het u wat? Of wilt u meer informatie hebben? Laat het weten aan Jannie Baan of Bart Nijhof (06-43554941).

  Agenda:

04-02: koffiedrinken na de ochtenddienst
05-02: Jonge stellen/vrijgezellenkring
05-02: Vrouwenvereniging
06-02: Catechese
06-02: Censura morum: 19.30 uur/ bezinningsuur: 20.00 uur
06-02: De Vuursteen
07-02: Vrouwenbidstond (loc. Dr. Ingelsestr. 3) voorber. Anja
07-02: Bij de Bron
07-02: Collectemunten: 19.00-20.00 uur in de consistorie
08-02: Immanuel

   Ten slotte: Geestelijk trouw blijven. Het blijkt dat de verbinding met de gemeente onmisbaar is om geestelijk trouw te kunnen zijn aan Christus. Dat wordt ook benoemd in de brief aan de Hebreeën. De gemeenteleden worden indringend opgeroepen tot trouw en onderlinge liefde. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde (Hebr. 3:13). Dit gebeurt tegen de achtergrond van vervolgingen en beproevingen waarmee de gemeenteleden te kampen hebben. De tegenwerking en tegenstand van de omgeving nemen toe. Het volgen van Christus gaat steeds meer kosten. Het vuur van het geloof brandt ondertussen minder sterk dan eerder. Het gevaar is dat men het geloof vaarwel zegt, terwijl de dag nadert dat Christus terugkomt! Hoe zullen ze ontsnappen op de oordeelsdag wanneer ze het grootste Evangelie gehoord en geloofd hebben, maar vervolgens veronachtzaamd. De schrijver van de Hebreeën brief doet een dringend beroep op de gemeenteleden om elkaar dagelijks te vermanen. De beslissende tijd is immers aangebroken. Het heden heeft gewicht. De onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaar is groot. Men heeft elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Op wat voor manier? Door aanwezig te zijn in de samenkomsten van de gemeente en zich in te zetten. Dat is de enige manier om binnen de christelijke gemeente lief te hebben en de ander tot zegen te zijn (Hebr. 10:24,25).

Hartelijke groeten,

                                                                                                                     De kerkenraad