kerkbode 29-09-2023

Zondag 1 oktober 2023
09.30 uur: prop. H. Ruscher (H.I. Ambacht)
18.30 uur: hr. W. Wiersma (Sliedrecht)
Voorzang: v.m. Ps. 1:1 n.m. Ps. 75:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie Messias (belijdende joden) 2. Kerkbeheer (onderhoud kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Danielle de Jong
Omzien naar elkaar: Bij Piet van Herwijnen zijn afgelopen week weer meerdere uitzaaiingen gevonden in de lever waardoor de pijn weer opsteekt. Een teleurstellend bericht wat hij moest ontvangen. Van harte bevelen we u hem aan in uw gebeden.
Agenda:
30-09: Instuif
02-10: Mannenvereniging
03-10: Catechese
03-10: De Vuursteen
04-10: Collectemunten verkoop:19.00-20.00 uur in de consistorie
04-10: Bijbelstudiekring: 20:00 uur bij fam. de Jong: voorber. Hanneke, hfst
1:”zuivere Godsdienst” ( Jesaja 1)
05-10: Immanuel
Ten slotte: “Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen”, Psalm 90:12. Dat weten we allemaal wel, niets is zeker in het leven. We proberen ons wel te verzekeren om ons zo veel mogelijk in te dekken, maar niets is er zeker. Het leven van iedere dag leer het ons: oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. Ieder gezin weet er van mee te praten. En toch houden maar weinig mensen er echt rekening mee. Een wijs hart, dat iedere ademtocht uit Gods hand ontvangt, vind je maar zelden. De meesten weten het wel, maar we doen vaak net of we het niet weten! We maken plannen, we willen trouwen, kinderen krijgen, een eigen huis, veel reizen, een goed pensioen. Het lijkt wel of we hier nooit meer vandaan gaan, zo hebben we de boel geregeld! Wat zijn we toch hardleers en eigenwijs en wat moet de Here God toch een geduld met ons hebben. Leer ons zo
onze dagen tellen. Niet iedereen wordt zeventig of tachtig jaar. En de Bijbel zegt niet: Leer ons onze jaren tellen, maar onze dagen. Haast je dan, om Hem te zoeken, die er altijd voor je is, tot in eeuwigheid. Hij wil je wijs maken, Hij wil je behouden. Wees niet bedroefd als een leven kort is, of snel voorbij gaat, maar kijk omhoog, waar je bestemming is voor altijd.
Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

kerkbode 22 september 2023

Zondag 24 september 2023|
09.30 uur:  ds. T.J Korten (Boven-Hardinxveld)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 75:1  n.m. Ps. 1:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Jeugdraad)  2. Kerkbeheer (startweek) 3. Kerkbeheer. U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Marit de Groot en Ellis Kuiper

   Omzien naar elkaar: We mochten zondag voorbede doen voor Piet van Herwijnen. Zijn bloedwaarden zijn nog aan de lagekant. Als deze omhoog gaan kan de volgende kuur doorgaan. Het blijft een spannende fase waarin Piet en Corrie in zitten, maar ze mogen ook dankbaar inzien dat ze steun en kracht krijgen van onze Hemelse Vader. Ook bidden we voor alle ouderen die thuis of elders verzorgd worden. Zo denken we aan mevr. Brandwijk-Bouwman die in Yulius verzorgd wordt. Bemoedig elkaar daarom en bouwt de een de ander op, zoals u trouwens al doet. 1 Thessalonicenzen 5:11.
 De Vuursteen: 19 sept. is de nieuwe club De Vuursteen van start gegaan onder leiding van Nadia Vink en Elise Leeuwis. Deze club is voor de groepen 5 en 6 van de basisschool. Deze avonden vinden om de twee weken plaats op dinsdagavond van 18.30 tot 19.45 in basisschool de Zaaier. Zit je in groep 5 en of 6 dan ben je van harte welkom!!! 
  Vakantie Bijbel-club: We zijn als VBC commissie al druk bezig met de voorbereidingen voor de VBC op dinsdag 17 en woensdag 18 oktober. Zetten jullie deze datum alvast in de agenda? Verdere informatie volgt.

Agenda:
24-09: JV
25-09: Vrouwenvereniging
26-09: Catechese
27-09: Vrouwenbidstond
27-09: Bij de Bron
27-09: Bijbelgesprekskring
  Ten slotte: Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Afgelopen zondag mochten we stil staan bij het lijden en sterven van onze Verlosser door middel van het Heilig avondmaal. Laten we dan allen, zoals tijdens de dienst opgeroepen werd, het licht wat schijnt laten reflecteren in ons leven. En vandaar uit iedere week weer de nieuwe week in gaan.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

kerkbode 15 september 2023

Zondag 17 september 2023
09.30 uur: ds. H. van der Veen (Sliedrecht) Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. H. van der Veen (Sliedrecht) Heilig Avondmaal

Voorzang: v.m. Ps. 60:7  n.m. Ps. 81:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Marokko) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)
Heilig Avondmaal collecte: Stichting ontmoeting
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Gerjan de Groot en Lennard de Groot

    Diaconie collecte: De collecte voor de diaconie zal zondag bestemd zijn voor de noodhulp en de slachtoffers van deaardbevingsramp in Marokko.

   Heilig avondmaal: De vieringen zullen in de morgen en avonddienst op dezelfde manier gehouden als de voorgaandevieringen. In de ochtenddienst aan de tafel, en in de avonddienst in de banken. Voor degenen die in de avonddienst aangaan willen we vragen zoveel mogelijk in de voorste banken plaats te willen nemen.

   Zingen na de dienst: Na de avonddienst mogen we de Heere groot maken en elkaar bemoedigen door het zingen van liederen uit Weerklank. De volgende nummers hopen we te gaan zingen: 242: alle3 / 267: 1, 2, 3 en 6 / 443: hele lied / 438: alle 3 / 237: 1 en 2 / 356: alle 4.  Blijft u/ jij ook? Zingen maakt blij!

   Rommelmarkt: De netto opbrengst van de afgelopen Rommelmarkt is €10.922,00.  Alle medewerkers heel hartelijk dank voor jullie medewerking. Op zaterdag 30 december hopen wij weer onze jaarlijkse Oliebollenactie te organiseren.

   Mannen- en vrouwenvereniging: D.V. 18 september a.s. hopen we als mannen- en vrouwenvereniging de gezamenlijke openingsavond te houden. De inleider is Marinus Boot uit Nieuw-Lekkerland. Hij heeft als onderwerp: “Uw Koninkrijk kome”, waarbij verbinding wordt gelegd richting de verenigingsavonden. Aanvang: 19.45 uur. Plaats: Grote zaal van ’t Wingerds hof. Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

   Start Bijbelstudiekring: 20 september start Bijbelstudiekring. 1 x per 2 weken komen we bij elkaar, op woensdagavond, 20:00 uur. Een nieuw seizoen is een mooie kans om aan te sluiten, iedereen is welkom! We gaan aan de slag met het boekje : “Jesaja, het vijfde evangelie” van dr. J. Dekker. De eerste avond is een algemene inleiding op het onderwerp, en zullen we inventariseren wie er een boekje wil. Locatie: fam. Stolk, (06 34673414)

    Agenda:
17-09: Zingen na de avonddienst
18-09: Mannen- en vrouwenvereniging, aanvang: 19.45 uur in ’t Wingerds hof
20-09: Bijbelstudiekring om 20.00 uur, locatie: Dorpsstraat 18

   Ten slotte: Na een gezellige opening van het winterwerk en een duidelijke boodschap tijdens de start op zondag, willen we alle leiding, vrijwilligers, clubs en verenigingen Gods zegen toewensen op hun werk binnen de gemeente en dat we als gemeente vrucht mogen dragen in Hem verbonden.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

kerkbode 8 september 2023

Zondag 10 september 2023
09.30 uur: dr. A.A. Teeuw (Ridderkerk)
18.30 uur: Carel de Lange (JIG)

Voorzang: v.m. Ps. 81:1 n.m. Ps. 60:7
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Anna Ruisbroek en Maaike de Haan

   Omzien naar elkaar:  Op donderdag 31 augustus is overleden mevr. Maaike Smits-Goedhart op de leeftijd van 68 jaar. Ze is sinds 22 sept. 2017 weduwe van Piet Smits. De afscheidsdienst heeft woensdag 6 september plaatsgevonden in Sliedrecht. Op de rouwkaart stond geschreven: Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde. 1 Korintiërs 13:13 . We denken aan haar dochters, verdere familie, en ieder die aan haar verbonden zijn.
   Censura morum en bezinningsuur Heilig avondmaal: Woensdag avond 13 sept. is er om 19.30 uur censura morum in de consistorie van de kerk. Om20.00 uur is er bezinningsuur in de bovenzaal van de kerk.
  Opening winterwerk: Beste gemeenteleden we hopen u op zaterdag 9 sept. vanaf 15.30 uur op het voetbalveld te ontmoeten en a.s. zondag in de kerken/of tijdens het koffie drinken thuis. Een gezegende opening van het winterwerk.

   Jeugd in de Gemeente-dienst: In de avonddienst van zondag 10 sept. zal er weer een JIG zijn. Apologeet Carel de Lange zal in deze dienst spreken over het thema: “Kom niet aan mijn waarheid!” We leven in een wereld waarin de waarheid als subjectief wordt ervaren. “Jouw waarheid” is prima maar dat mag je zeker niet opleggen aan een ander. Het is voor jongeren (die christen willen zijn) een zoektocht naar wat de Bijbelse waarheid wel is. En in hoeverre mag je de waarheid van de Bijbel opleggen aan een ander? En hoe zit dat eigenlijk met controversiële Bijbelse zaken? Daarover horen we meer van Carel. Jong, maar zeker ook oud, van harte welkom! 

   Zingen na de dienst: Na de avonddienst mogen we de Heere groot maken en elkaar bemoedigen door het zingen van liederen uit Weerklank.De volgende nummers hopen we te gaan zingen: 242: alle 3 / 267: 1, 2, 3 en 6 / 443: hele lied / 438: alle 3 / 237: 1 en 2 / 356: alle 4.  Blijft u/ jij ook? Zingen maakt blij!  

   Vrouwenbidstond: (Hand.  16:13): We komen 1x per 2 à 3 weken bij elkaar, om na een kort inleidend stukje van zingen en lezen, te bidden voor van  alles wat er speelt in de wereld, ons land, ons dorp, ons kerkelijk en persoonlijk leven. Maar het is ook elkaar bemoedigen, inspireren, luisteren naar elkaar en delen wat je meemaakt. Dit in een vertrouwelijke sfeer, met een kopje koffie of thee erbij. Spreekt dit je aan? Kom dan vrijblijvend op woensdag 13 sept. om 9.00 uur naar de open ochtend. Alle vrouwen hartelijk welkom ! Locatie: Carin Ruisbroek, Burg. Topstraat 1. Voor vragen of meer info : Hanneke Stolk, 06 34673414 (contactpersoon).

   Bijbelgesprekskring: Dit seizoen staan wij stil bij de profeet Elia. De eerste avond is D.V. 27 sept. en begint om 19.30 uur in ‘t Wingerds hof. We behandelen 1 Koningen 16:29 – 1 Koningen 17:1. Er is ruimte voor de inleiding, voor de gespreksvragen en voor onderlinge ontmoeting. U/jij bent van harte welkom om mee te doen!
Marinus Boot.

  Agenda:
09-09: Oud papier (Piet van Driel en Teo Hoogendijk)
09-09: Opening winterwerk vanaf 15.30 uur
13-09: Vrouwenbidstond om 09.00 uur, locatie Burg. Topstraat 1
13-09: Censura Morum om 19.30 uur/ bezinningsuur om 20.00 uur in de consistorie

   Ten slotte: We kijken terug op een gezellige en drukke week ik het dorp. Velen van ons, kerkelijk verbonden of niet, werkten allemaal mee om een geslaagde rommelmarkt te organiseren. Als kerkenraad zijn we ook zeer dankbaar voor een ieder die hoe dan ook een steentje heeft bijgedragen. Of het nu gaat om verkoop achter de kraam, het opbouwen en afbreken van de markt, of het leveren ophalen en uitsorteren van alle spullen die verkocht konden worden. het heeft een mooi eindbedrag opgeleverd. Een ieder kon op zijn tijd en wijze zijn talenten gebruiken. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

kerkbode 1 september 2023

Zondag 3 september 2023
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Scherpenzeel)  
18.30 uur: prop. J.W. Sterrenburg (Sluipwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 2:7 n.m. Ps. 9:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Stefanie de Wildt / Oekraine) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
Oppas: Elske Baan en Saskia de Jong

   Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is € 55,- en 2x € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor!

   Rommelmarkt: A.s. zaterdag 2 september bent u van harte welkom op de Rommelmarkt. Van 07:30 tot 15:00 uur zijn in de Brouwerstraat, op het schoolplein en rondom ’t Wingerds hof meer dan 40 kramen aanwezig van waaruit een groot assortiment aan gebruikte spullen aangeboden worden en vele lekkernijen te koop zijn. Voor koffie met appeltaart en de lunch kunt u terecht in ’t Wingerds hof. Ook dit jaar wordt weer een vaste éénrichtingsroute gelopen. Tijdens de Rommelmarkt is de kerk geopend en zal op meerdere tijdstippen het orgel bespeeld worden door onze vaste organisten. Tot ziens op de Rommelmarkt!

   Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 9 en 10 september hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Gisteren is er een inlegvel bij het Kontakt gedaan met gegevens en opgave strook. Een ieder van harte welkom!!!

   Agenda:
06-09: Collectemuntenverkoop van 19:00 tot 20:00 uur in de consistorie

   Ten slotte: Afgelopen week was onze consulent ds. H.J. van der Veen 40 jaar predikant. In het RD stond een mooi artikel over zijn tijd als predikant. Ook via deze wegwillen we hem feliciteren met dit jubileum, en hem ook van harte Gods zegen toewensen.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.