Kerkbode 06-12-2019

Zondag 8 december 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet)

Voorzang: v.m. LvS:1 n.m. Ps. 90:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (schoolkerstfeest) 2. Kerkbeheer
Oppas: Petra de Kluiver en Liesbeth de Bondt

Kind in de gemeenste dienst: D.V. zondag 8 dec. is er weer een kind in de gemeente dienst. In deze speciale dienst zullen in het bijzonder de kinderen worden aangesproken. We gaan nadenken over de gelijkenis van de ‘Arbeiders in de wijngaard.’ Dit gedeelte is te vinden in Mattheus 20. Het is een antwoord van Jezus zelf op de vraag, hoe wij ons het Koninkrijk der Hemelen moeten voorstellen. Na de dienst is er voor de gemeente gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee. Voor de kinderen is er een verwerking in de bovenzaal van de kerk. Jong en oud van harte welkom!

Ouderenmiddag: Op D.V. woensdag 11 dec. hopen we als ouderen onze kerstmiddag te houden. Voor de pauze is er zang, meditatie en declamatie. Na de pauze zullen de Wingerdknopjes en de Krekels het programma verzorgen. Het programma van de kinderen heeft als titel: “De stralende ster van Bethlehem.” We hopen weer velen te ontmoeten! Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! We beginnen om 14.45 uur in ’t Wingerds hof.

Kerstzangavond: Zaterdag 14 dec. hopen de Wingerdknopjes en de Krekels weer te zingen in onze kerk. Ook is Sparkling er, dat zijn tieners o.l.v. Carine Schutte. Orgel G. Wemmers. Het thema is: De Stralende Ster van Bethlehem, met samenzang en samenspraak door de kinderen. Aanvang: 19.30 uur. Kerk open: 19.00 uur. Iedereen hartelijk welkom. Na afloop is er voor iedereen iets lekkers en collecte bij de uitgang.

Instuif: Beste jongens en meiden op 14 dec. hopen we met elkaar te gaan bowlen en daarna langs de Mac te gaan. Ga je mee? Geef je dan op bij Jannet 0643168254 of Mathilde 0629291944. We verzamelen om 19.15 uur bij het Melkmeisje, kosten zijn €3,- pp, groetjes de Instuif leiding.

Kerst Sing-in: Op 2de Kerstdag organiseert de Evangelisatiecommissie in de kerk weer 2 keer een Sing-in (09.30 en 11.30 uur). Thema dit jaar is: “Het verhaal gaat …”. Tijdens de Sing-ins wordt het hele Kerstverhaal uit Lukas 1 en 2 verteld, afgewisseld met koor- en samenzang. Hieraan zal het projectkoor meewerken onder leiding van Matthijs Hoogendijk, muzikaal begeleid door een band en een orkest. Zondag 8 dec. zullen na de diensten in de hal van de kerk vrijkaarten te verkrijgen zijn. Na zondag kan men voor kaarten terecht bij Corien Smits, Dorpsstraat 5a, tel. 06-28450338, mail: info@4hh.nl, of in de kerk hal voor aanvang van beide Sing-ins (zo lang de voorraad strekt). Voor overige info kan men terecht bij Teo Hoogendijk tel. 06-15180678.

Diaconie: Het zal u niet ontgaan zijn, de agrariërs zijn regelmatig in het nieuws de afgelopen tijd. Als diaconie weten we ons ook verbonden met deze groene sector o.a. door het verpachten van weiland. Onderstaande uitnodiging hebben we ontvangen en willen we ook met u als gemeenteleden delen: Ieder die zich verbonden weet met de melkveesector, kan op donderdag 12 dec. een korte lezing bijwonen van prof. dr. Peter de Jong op de hooizolder van VOF M. Aantjes, Oosteinde 45A Wijngaarden. Thema: Koeiengekte – het belang van de melkveesector voor Nederland-. Aanvang 14.00 uur (inloop 13.30 uur). Aanleiding voor de lezing is de uitgave van een miniboekje ‘DE KOE -Milieuramp of Godsgeschenk-‘. Opgeven gewenst ivm beschikbare plaatsen. Mail: info@toetssteen-boeken.nl of 06-45744066.

Agenda:
06-12: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
08-12: Kind in de gemeente /koffiedrinken
08-12: Kerst projectkoor (na de avonddienst)
09-12: Catechese
09-12: 18+ gespreksgroep
09-12: Vrouwenvereniging
10-12: Belijdeniscatechese
11-12: Vrouwenbidstond bij Hanneke Stolk, Dorpsstraat 18
voorbereiding: Marleen
11-12: Ouderenmiddag
12-12: Immanuel

Ten slotte: Op D.V. 8 december, de 2 de Adventzondag, tijd van verwachten, luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Mattheüs 20:1-16. In deze “kind in de gemeentedienst” leren we samen met de kinderen, dat het in het Koninkrijk van God anders gaat als wat wij mensen verwachten. Onze verwachting gaat op z’n kop! Mooi is het als ouders samen met de kinderen dit Bijbelgedeelte thuis al eens lezen en bespreken. Voor jong en oud bidden we om een gezegende erediensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 29-11-2019

Zondag 1 december 2019
10.00 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 84:1 n.m. Ps. 5:12
Collecten : In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (Project op Zuid)
Oppas: Sonja de Jong, Rachel Stehouwer, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: “U alleen, U loven wij”, zo delen Roel en Cora Visser-Stolk met ons, dat zij jl. 27 nov. mochten gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. Samen met kinderen en kleinkinderen mochten zij dit vieren. Wij feliciteren hen hartelijk en bidden voor hen om Gods nabijheid.

Agenda:
30-11: Café de Kroon
01-12: Kerst-projectkoor
01-12: JV
02-12: Catechese
02-12: 18+ gespreksgroep
02-12: Mannenvereniging
03-12: Verkiezingsavond: aanvang 20.00 uur in de kerk
04-12: Collectemunten verkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie
04-12: Bij de Bron
04-12: Bijbelstudiekring

Ten slotte: Op de 1 ste Adventzondag DV 1 dec. mogen twee gastvoorgangers het Woord bedienen. Klopt uw en jouw hart verlangend en vol verwachting, vanwege de toekomende komst van Jezus Christus? Gezegende zondag toegewenst, voor jong en oud!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 22-11-2019

Zondag 24 november
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 32:6 n.m. Ps 150:3
Collecten: In beide diensten 1.Diaconie 2. Kerkbeheer HA: Voedselbank Sliedrecht
Oppas: Jurian Bakker, Marita Brand, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Dhr. Dirk Oskam is jl. 6 nov. verhuisd naar verpleeghuis Avondlicht, afd. Perengaarde, kamer 8,Biermanlaan 2, 4171 DG te Herwijnen. Wij leven met hem en zijn vrouw mee en allen die hen liefzijn. Ook denken we aan de (ernstig) zieken, thuis of in het ziekenhuis, aan de ouderen en allen die zorgen en noden kennen. De blinkende Morgenster Jezus Christus, Hij die door Zijn verzoenende volbrachte werk de toekomst opent (!) zij allen nabij (vgl. Openb.22).

Gemeenteavond: DV dinsdagavond 26 nov. hopen we elkaar te ontmoeten rondom het thema “dorpskerk”. Hoe zijn we gemeente van Christus voor de mensen om ons heen? We nemen een kijkje in de keuken van een andere gemeente en luisteren vóór de pauze naar dhr. Kool uit Lexmond. Daarna gaan we erover in gesprek om lijnen door te trekken naar onze eigen leefomgeving. Jong en oud, hartelijk welkom.

Bijbelkring: Op DV woensdag 27 nov. komen we om 20.00 uur in ’t Wingerds hof bijeen. We gaan verder met hoofdstuk 2: “Navolgen heeft gevolgen”. Allen hartelijk welkom.

Zingen na de dienst: Zondagavond 24 nov. zingen we na de dienst weer enkele liederen uit de bundel Weerklank. We zingen lied 145: 1, 2 en 3, 334: 1 en 2, 103: 1, 2 en 3, 105: 1, 2 en 3 , 106: 1 en 4 en 112: 1 en 2. Iedereen is van harte welkom om te blijven zingen!

Ambtsdragersverkiezing: De kerkenraad heeft opnieuw dubbeltallen opgesteld voor de a.s. vacatures voor ouderling. Daarbij is rekening gehouden met broeders die te kennen hebben gegeven om persoonlijke redenen niet op dubbeltal te willen staan. In de vacature van J.M.A. Bakker: W. de Groot, Dorpsstraat 8 en J.C. van Os, Burg. Topstraat 18 en in de vacature van ouderling J. Oskam: M. Baan, Westeinde 24 en J.W. Stolk, Dorpsstraat 18. De verkiezingsbijeenkomst zal D.V. dinsdag 3 dec. plaatsvinden om 20.00 uur in de kerk. Alleen belijdende leden hebben stemrecht. Na 20.00 uur is er geen toegang meer tot deze besloten bijeenkomst. Indien vervoer gewenst is, kunt u contact opnemen met dhr. J. Oskam tel: 415483.

Begrotingen 2020: De goedgekeurde begrotingen 2020 van onze Hervormde Gemeente en Diaconie liggen vanaf vrijdag 22 nov. tot en met zaterdag 30 nov. ter inzage bij de penningmeesters.
Voor de Diaconie: Jan van Os, Burgemeester Topstraat 18, tel. 0184 634751.
Voor de Hervormde Gemeente: Egbert van Eijl, Dorpsstraat 14 B, tel. 0184-416324.
Voor afspraak graag even bellen. Een hartelijke groet, Jan van Os en Egbert van Eijl.

Agenda:
22-11: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
24-11: Kerst-projectkoor (ochtend)
24-11: Zingen na de avonddienst
25-11: Catechese
25-11: 18+ gesprekskring
25-11: Mannenvereniging
27-11: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Marit, Van Tongerenstraat 1,
voorbereiding Jet
27-11: Bijbelkring
28-11: Belijdeniscatechese

Ten slotte: DV zondag 24 nov. staan twee erediensten in het teken van het gedenken van het lijden en sterven van Jezus Christus. “Hij die voor mij het oordeel draagt. Hij die tot zonde wordt gemaakt”. In de morgendienst luisteren we, vóór de bediening van het Heilig Avondmaal, naar Gods Woord vanuit Matt 13: 31-35. ’s Avonds luisteren we naar hetzelfde gedeelte + Matt. 13: 10-17. We bidden om goede erediensten!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 15-11-2019

Zondag 17 november 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. E. van der Poel (Schoonrewoerd)

Voorzang: v.m. Ps. 133:3 n.m. Ps. 146:8
Collecten : In beide diensten 1. Diaconie (Vakantie Bijbel club) 2. Kerkbeheer
Oppas : Ria Brugmans, Steijn van Driel, Henrike Smits

Jeugddienst : aanvang 15.00 uur

Omzien naar elkaar: Op D.V. 17 november viert Jacco de Bondt zijn verjaardag. Een kaartje is natuurlijk altijd mooi; thuis aan het Oosteinde 15 of naar Buitenhof, Buitendams 326, 3371 BS te Hardinxveld-Giessendam. We feliciteren hem hartelijk en wensen hem, zijn ouders en allen die bij hen horen, Gods zegen en nabijheid toe.

Rond het Heilig Avondmaal: Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We komen samen op D.V. donderdag 21 november om 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk. Welkom! Daaraan voorafgaand zal om 19.30 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten oktober € 1728,98; opbrengst verjaringsfonds oktober € 198,18; opbrengst dankdagcollecte € 1472,25. Iedereen hartelijk bedankt. Ook hebben de Kerkrentmeesters afgelopen week een bedrag van € 27.317,26 ontvangen uit de nalatenschap van dhr. M. den Toom. Iedereen hartelijk bedankt.

Instuif: Beste jongens en meiden, 16 nov. hopen we met elkaar te gaan sporten en na het
sporten wat te eten/drinken in het Vogelhuisje. Ga je mee? Geef je dan op bij Jannet 0643168254 of Mathilde 0629291944. We verzamelen om 19.15 uur bij het Melkmeisje; kosten zijn €3,- p.p. Groetjes, de Instuif leiding

Zondag jeugddienst: Zoals jullie in de kerkbode van vorige week hebben gelezen; er zal zondagmiddag 17 november in de kerk een jeugddienst zijn. Jong en oud worden van harte uitgenodigd! De dienst begint om 15.00 uur. Om 14.30 uur zijn jullie al welkom in de kerk. We zien er naar uit om jou en u te ontmoeten! Tot dan.

Agenda:
16-11: Instuif
17-11: avond Kerst-projectkoor (geen zingen na de avonddienst)
17-11: JV
18-11: Catechese
18-11: 18+ gespreksgroep
18-11: Mannenvereniging
20-11: Bij de Bron
20-11: Bijbelstudiekring
21-11: Immanuel
21-11: Censura Morum
21-11: Bezinning Heilig Avondmaal
21-11: Passage

Ten slotte: Op D.V. zondag 17 november zijn er weer twee erediensten waarin we de lofzang gaande mogen houden! In de morgendienst luisteren we naar Gods Woord vanuit Mattheüs 13: 24-30 en 36-43. In deze dienst bereiden wij ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. 24 november. We bidden om gezegende diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 08-11-2019

Zondag 10 november 2019
10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 27:2 n.m. Ps. 99:8
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet van den Berg, Rosanne de Jong, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: We bidden om Gods nabijheid voor de zieken, de ouderen, de rouwdragenden en hen die grote zorgen kennen. “De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op”. Psalm 145:14

Ambtsdragersverkiezingen: De verkozen broeders voor de a.s. vacatures in de kerkenraad hebben hun beslissing kenbaar gemaakt. De broeders T.W. Aantjes en J.G. Nijhof hebben respectievelijk het ambt van diaken en ouderling-kerkrentmeester aanvaard. Daar zijn we dankbaar voor. De broeders P. van der Vlist en W. Wiersma hebben om persoonlijke redenen bedankt voor het ambt van ouderling. De kerkenraad hoopt in de vergadering van D.V. 13 november a.s. nieuwe dubbeltallen op te stellen uit de eerder door de gemeente ingediende namen en een datum vast te stellen voor een verkiezingsbijeenkomst. Indien er bezwaren zijn tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de broeders Aantjes en Nijhof, kunt u deze schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij de scriba voor 13 november a.s.

Instuif: Beste jongens en meiden, op 16 november hopen we met elkaar te gaan sporten en na het sporten wat te eten of drinken in Het Vogelhuisje. Ga je mee? Geef je dan op bij Jannet 0643168254 of Mathilde 0629291944 we verzamelen 19.15 uur bij het melkmeisje kosten zijn €3,- p.p. Groetjes de instuif leiding

Jeugddienst 17 november: Zout heeft veel in zich. Het is kostbaar, genezend, irriterend, reinigend, dorstig makend, conserverend en smaakmakend. Niet voor niets vergelijkt Jezus het zout met Zijn volgelingen. Zijn volgelingen zijn het zout van deze wereld! Zijn volgelingen zijn ook kostbaar, genezend, irriterend …. Daarover zal het gaan, de laatste jeugddienst van het jaar. Deze staat gepland op volgende week zondag 17 november. Martijn Versteeg uit Gorinchem zal dan spreken over: “Slappe hap of een zoutend zout?” De dienst begint om 15.00 uur. De deuren van de kerk gaan om 14.30 uur open. Neem gerust je vriend, buurvrouw, neef, tante, oma, klasgenoot en collega (oftewel; iedereen) mee naar de jeugddienst. We zien uit naar jouw komst!

Agenda:
08-11: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
09-11: Oud papier; Rien Brugmans en Hans Molenaar
09-11: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur in de stal van Westeinde 4, leiding Teo
10-11: Kerst-projectkoor
11-11: Catechese
11-11: 18+ gespreksgroep
11-11: Vrouwenvereniging
12-11: Belijdeniscatechese
13-11: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Sandra, Dorpsstraat 29, voorbereiding Arja
13-11: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondagavond 8 november zijn er twee gastvoorgangers die het Woord bedienen. Gezegende diensten toegewenst voor thuisluisteraar en kerkganger!

M.C. Stehouwer