Kerkbode 09-08-2019

Zondag 11 augustus 2019
09.30 uur: ds. J. van Dijk (Zeist)
18.30 uur: ds. R.W. van Mourik (Alblasserdam)

Voorzang: v.m. Ps. 75:4 n.m. Ps. 37:2
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (instandhouding predikantsplaats) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Ria Brugmans, Pernella Vink, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Dankbaar en blij delen Walter en Pieta Brand, Burgemeester Topstraat 12, de geboorte van hun zoon Gijs. Gijs is geboren op 29 juli 2019 en is het broertje van Sven. Van harte feliciteren wij jullie en we bidden om Gods onmisbare zegen in de opvoeding en over dit gezin.
In verband met mijn afwezigheid tot 24 augustus is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Agenda:
10-08: Mannenbidstond WoW, 08.00 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Kees Abbring
10-08: Oud papier; Johan Brandwijk en Karsten Breedveld

Ten slotte: D.V. zondag 11 augustus hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 26-07-2019

Zondag 28 juli 2019
09.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)
18.30 uur: Kand. E. Meijer (Elspeet)

Voorzang: v.m. Ps. 61:3 n.m. Ps. 102:16
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Hester Kuiper, Anna de Haan, Gerjan de Groot

Zondag 4 augustus 2019
09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
18.30 uur: Kand. L.P. van Steenselen (Maasdam)

Voorzang: v.m. Ps. 123:1 n.m. Ps. 76:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (IZB) 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet van den Berg, Nathalie de Jong, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar:
In verband met mijn afwezigheid tot 24 augustus is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Dabar de Put: Beste gemeenteleden, het plan is om deze zomer op de Put een heuse melkpakkenboot te gaan bouwen. De campinggasten kunnen al hun melk- en sappakken inleveren bij dabarteam en campingpastor én als afsluiter van de dabarperiode bouwen we gezamenlijk de boot, die we dan ook gezamenlijk te water laten op de Put! Hiermee hopen we op veel mooie, zegenrijke contactmomenten met team, pastor en onderling. Spaart u met ons mee? U kunt uw (omgespoelde!!) melk- en sappakken inleveren bij de ingang van de kerk. Er zal daar een groene container staan, waar u de pakken kunt inleveren. Dit kan in de periode van 27 juli tot 23 augustus. Of bij ons thuis op Westeinde 32. Alvast heel erg bedankt voor uw betrokkenheid bij het evangelisatiewerk op de Put! Namens de Commissie Rianne de Groot

Jeugddienst: We zien terug op een prachtige jeugddienst met Wim Kleen. Zijn getuigenis is inmiddels terug te vinden op het YouTube-kanaal van de gemeente. Op 8 september staat de eerstvolgende jeugddienst gepland. Chris Verhagen zal deze dienst voorgaan. Chris is in het dagelijks leven werkzaam als psychiater. Het thema zal t.z.t. bekend gemaakt worden. Schrijven jullie de datum alvast op in jullie agenda?

Kopij kerkbode: De volgende kerkbode komt uit op vrijdag 9 augustus. De kopij van die kerkbode kan tot uiterlijk zaterdag 3 augustus 12.00 uur ingeleverd worden.

Agenda:
02-08: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
07-08: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: Op D.V. zondag 28 juli hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Zelf hoop ik op deze zondag twee aangepaste diensten te verzorgen in Steenwijk. Samen met vele vrijwilligers hopen we voor de gasten van een “Voor Elkaar vakantieweek” op een goede recreatie periode. De zondag daarop D.V. 4 augustus is mijn eerste vakantiezondag, ook dan zijn er twee gastvoorgangers. Hier in Wijngaarden en overal waar Gods Woord verkondigd wordt; gezegende diensten toegewenst!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 19-07-2019

Zondag 21 juli 2019
09.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 124:1 n.m. Ps. 113:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Karin Oskam, Jacoline de Jong, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: De schoolgaande kinderen en jongeren hebben inmiddels vakantie gekregen. Wij wensen iedereen in de komende zomerperiode een goede re-creatie-tijd toe. Kom tot rust, thuisblijver en vakantieganger, bij de Schepper en Herschepper. Jezus zei; Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. (Mattheüs 11:28)

Doopzitting: Op D.V. zondag 25 augustus mag de doop bediend worden in het midden van de gemeente. Daarom is er op D.V. dinsdag 23 juli om 20.00 uur doopzitting in de consistorie. Beide ouders zijn hartelijk welkom.

Kopij kerkbode: De volgende kerkbode is voor twee weken. De kopij graag inleveren uiterlijk vrijdag 19 juli om 18.00 uur. De kerkbode daarna komt uit op vrijdag 9 augustus. De kopij voor die kerkbode kan tot uiterlijk zaterdag 3 augustus 12.00 uur ingeleverd worden.

Agenda:
19-07: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur

Ten slotte: Op D.V. zondag 21 juli luisteren we naar Gods Woord vanuit de Filippenzen hoofdstuk 4. We bidden, met dankzegging (zie vers 6), om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 12-07-2019

Zondag 14 juli 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente-dienst)
18.30 uur: ds. J.A.W. Verhoeven (Krimpen aan de IJssel)

Voorzang: v.m. Ps. 135:2 n.m. Ps. 136:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Rachel Stehouwer, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Looft de HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig (Ps. 136: 1). Zo delen Theo en Jannie Aantjes, Oosteinde 28, verwonderd en dankbaar met ons, dat zij uit Gods hand Rhodé Eva Dorothea ontvingen. Rhodé is op 1 juli geboren en is het zusje van Naomi en Ruth. Wij feliciteren hen hartelijk en bidden om Gods zegen over dit jonge leven en gezin.

Levenslang leerling: In het achterliggende jaar ben ik een heel aantal dagen bezig geweest met de nascholing zoals de PKN die voorschrijft voor beginnende predikanten. Dankbaar ben ik voor de ruimte die de kerkenraad heeft gegeven om te investeren in deze studie. Jl. 4 juli mocht ik de nascholing afronden, waarmee niet gezegd is dat ik ontslagen ben van verdere studie! Als leerling van de Meester blijven wij altijd bezig met (af)leren.

Kind in de Gemeente-dienst: A.s. zondag 14 juli is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. Deze keer zal het gaan over gebed. Dit naar aanleiding van het bijbelgedeelte in Kolossenzen 4 (vers 2-6). Het zou mooi zijn als de ouders aan de keukentafel, met de kinderen, dit gedeelte al lezen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of sap. Voor de kinderen is er in de bovenzaal van de kerk een verwerking van de dienst. Jong en oud, van harte welkom!

Oud IJzer: Afgelopen half jaar hebben we €595,- aan oud ijzer opgehaald. Weer een mooi bedrag, wat bij elkaar gebracht wordt door schijnbaar “waardeloze” spullen in te zamelen en te sorteren! Fijn dat velen daar een bijdrage aan leveren, bedankt hiervoor! Mede namens Mariette en Jorge, die we op deze manier ondersteunen bij het werk wat ze mogen doen in Guatemala. Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk

Kopij kerkbode: De komende kerkbode komt ‘gewoon’ uit op vrijdag 19 juli, de kopij mag op het normale tijdstip ingeleverd worden: uiterlijk maandag 15 juli om 12 uur. De kerkbode daarna (die uitkomt op vrijdag 26 juli) is voor 2 weken. De kopij voor die kerkbode graag uiterlijk inleveren op vrijdag 19 juli 18.00 uur.

Agenda:
13-07: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Piet van der Vlist
13-07: Oud papier; Piet van Driel en Wim de Groot

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 14 juli luisteren we in de Kind in de Gemeente-dienst naar Gods Woord vanuit Kolossenzen 4: 2-6. In deze tekst lezen we samen over het beeld van een “deur”. De Heere Jezus heeft het daar ook over gehad, lees maar eens in Johannes 10: 7 en 9 of in Openbaring 3: 8 en 20. We bidden om een goede diensten, voor jong en oud, tot eer van God.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 05-07-2019

Zondag 7 juli 2019
09.30 uur: ds. M.H. Vastenhout (Eethen en Drongelen)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 103:7 n.m. Ps. 69:4
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Elske Baan, Marita Brand, Anouk Langerveld

Nacht voor de Kerk: In eerdere kerkbodes kon u lezen dat er een Nacht voor de Kerk in combinatie met paalzitten georganiseerd zou worden. Inmiddels is het achter de rug en kunnen we zeggen dat het een heel groot succes was. We kijken er dan ook met veel plezier en dankbaarheid op terug! Vorige week zondag werd in de ochtenddienst de opbrengst bekendgemaakt. Er is ondertussen nog meer bijgekomen: de opbrengst tot nu toe is maar liefst € 5.174.52!! Alle deelnemers, paalzitters, sponsors, gulle gevers ontzettend bedankt! Het Nacht voor de Kerk team

re-KOOR-poging Chananja: Heb je altijd al eens een record willen vestigen en hou je van zingen? Doe dan op 10 en 16 september 2019 met Gospelkoor Chananja mee aan een re-KOOR-poging om het grootste koor van de Alblasserwaard bij elkaar te brengen. In de vorige kerkbode vind je onder de algemene berichten meer informatie. Geef je op of vraag meer informatie aan via de Facebookpagina van Chananja of via grootstekoorvanalblasserwaard@gmail.com

Agenda:
05-07: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur

Ten slotte: Op D.V. zondagavond 7 juli luisteren we naar Gods Woord vanuit Filippenzen 3. “Vasthouden aan het Woord van het leven” (n.a.v. Filippenzen 2: 16), heeft dat ook gevolgen voor je kerkgang? We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer