Kerkbode 23-08-2019

Zondag 25 augustus 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst)
18.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 133:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (VBOK) 2. Kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os, Rosanne de Jong, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: In verband met de afwezigheid van ds. Stehouwer tot 24 augustus, is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Evangelisatiecommissie: Er is € 950,35 overgemaakt naar de GZB voor een project in Malawi waar een opvanghuis voor mensen met een handicap gerund wordt. De naam van dat huis is “Tidzalerana” en dat betekent: We zullen zorgen voor elkaar! En dat is precies wat God van ons vraagt! Dankbaar dat wij met de opbrengst van de zendingsbussen ons steentje mogen bijdragen! Een hartelijke groet namens de EVC.

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 25 augustus luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Handelingen 12. Ook mag er dan zichtbare verkondiging zijn in de bediening van de doop. We bidden om rijk gezegende diensten tot eer van God.

de kerkenraad

Kerkbode 15-08-2019

Zondag 18 augustus 2019
09.30 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. M.J. van Oordt (Bodegraven)

Voorzang: v.m. Ps. 130:1 n.m. Ps. 81:12
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Jurian Bakker, Saskia de Jong, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: In verband met de afwezigheid van ds. Stehouwer tot 24 augustus, is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten juni € 1968,66, juli € 1728,98, verjaringsfonds juni € 161,15, verjaringsfonds juli € 249,50. Iedereen hartelijk bedankt.

Ten slotte: D.V. zondag 18 augustus hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende diensten toegewenst.

De kerkenraad

Kerkbode 09-08-2019

Zondag 11 augustus 2019
09.30 uur: ds. J. van Dijk (Zeist)
18.30 uur: ds. R.W. van Mourik (Alblasserdam)

Voorzang: v.m. Ps. 75:4 n.m. Ps. 37:2
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (instandhouding predikantsplaats) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Ria Brugmans, Pernella Vink, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Dankbaar en blij delen Walter en Pieta Brand, Burgemeester Topstraat 12, de geboorte van hun zoon Gijs. Gijs is geboren op 29 juli 2019 en is het broertje van Sven. Van harte feliciteren wij jullie en we bidden om Gods onmisbare zegen in de opvoeding en over dit gezin.
In verband met mijn afwezigheid tot 24 augustus is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Agenda:
10-08: Mannenbidstond WoW, 08.00 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Kees Abbring
10-08: Oud papier; Johan Brandwijk en Karsten Breedveld

Ten slotte: D.V. zondag 11 augustus hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 26-07-2019

Zondag 28 juli 2019
09.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)
18.30 uur: Kand. E. Meijer (Elspeet)

Voorzang: v.m. Ps. 61:3 n.m. Ps. 102:16
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Hester Kuiper, Anna de Haan, Gerjan de Groot

Zondag 4 augustus 2019
09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
18.30 uur: Kand. L.P. van Steenselen (Maasdam)

Voorzang: v.m. Ps. 123:1 n.m. Ps. 76:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (IZB) 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannet van den Berg, Nathalie de Jong, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar:
In verband met mijn afwezigheid tot 24 augustus is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Dabar de Put: Beste gemeenteleden, het plan is om deze zomer op de Put een heuse melkpakkenboot te gaan bouwen. De campinggasten kunnen al hun melk- en sappakken inleveren bij dabarteam en campingpastor én als afsluiter van de dabarperiode bouwen we gezamenlijk de boot, die we dan ook gezamenlijk te water laten op de Put! Hiermee hopen we op veel mooie, zegenrijke contactmomenten met team, pastor en onderling. Spaart u met ons mee? U kunt uw (omgespoelde!!) melk- en sappakken inleveren bij de ingang van de kerk. Er zal daar een groene container staan, waar u de pakken kunt inleveren. Dit kan in de periode van 27 juli tot 23 augustus. Of bij ons thuis op Westeinde 32. Alvast heel erg bedankt voor uw betrokkenheid bij het evangelisatiewerk op de Put! Namens de Commissie Rianne de Groot

Jeugddienst: We zien terug op een prachtige jeugddienst met Wim Kleen. Zijn getuigenis is inmiddels terug te vinden op het YouTube-kanaal van de gemeente. Op 8 september staat de eerstvolgende jeugddienst gepland. Chris Verhagen zal deze dienst voorgaan. Chris is in het dagelijks leven werkzaam als psychiater. Het thema zal t.z.t. bekend gemaakt worden. Schrijven jullie de datum alvast op in jullie agenda?

Kopij kerkbode: De volgende kerkbode komt uit op vrijdag 9 augustus. De kopij van die kerkbode kan tot uiterlijk zaterdag 3 augustus 12.00 uur ingeleverd worden.

Agenda:
02-08: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
07-08: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: Op D.V. zondag 28 juli hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Zelf hoop ik op deze zondag twee aangepaste diensten te verzorgen in Steenwijk. Samen met vele vrijwilligers hopen we voor de gasten van een “Voor Elkaar vakantieweek” op een goede recreatie periode. De zondag daarop D.V. 4 augustus is mijn eerste vakantiezondag, ook dan zijn er twee gastvoorgangers. Hier in Wijngaarden en overal waar Gods Woord verkondigd wordt; gezegende diensten toegewenst!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 19-07-2019

Zondag 21 juli 2019
09.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 124:1 n.m. Ps. 113:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Karin Oskam, Jacoline de Jong, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: De schoolgaande kinderen en jongeren hebben inmiddels vakantie gekregen. Wij wensen iedereen in de komende zomerperiode een goede re-creatie-tijd toe. Kom tot rust, thuisblijver en vakantieganger, bij de Schepper en Herschepper. Jezus zei; Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. (Mattheüs 11:28)

Doopzitting: Op D.V. zondag 25 augustus mag de doop bediend worden in het midden van de gemeente. Daarom is er op D.V. dinsdag 23 juli om 20.00 uur doopzitting in de consistorie. Beide ouders zijn hartelijk welkom.

Kopij kerkbode: De volgende kerkbode is voor twee weken. De kopij graag inleveren uiterlijk vrijdag 19 juli om 18.00 uur. De kerkbode daarna komt uit op vrijdag 9 augustus. De kopij voor die kerkbode kan tot uiterlijk zaterdag 3 augustus 12.00 uur ingeleverd worden.

Agenda:
19-07: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur

Ten slotte: Op D.V. zondag 21 juli luisteren we naar Gods Woord vanuit de Filippenzen hoofdstuk 4. We bidden, met dankzegging (zie vers 6), om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer