Kerkbode 28 juni

Zondag 30 juni 2024

9.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

18.30 uur: ds. E. v.d. Poel (Meerkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 79:4 n.m. Ps. 46:1

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (Preekbeurtvergoeding gastpredikanten)

                   3. Extra kerkbeheer

Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluijver

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week kreeg Magda Romijn positief bericht. De kankercellen zijn niet toegenomen in het achterliggende half jaar zonder immuuntherapie. Grote reden tot dankbaarheid. Maar er zijn ook weer zorgen: Maarten Baan (Westeinde 24) is door een naar ongelukje in één oog het zicht voor 70 procent kwijtgeraakt. Gebed voor herstel is zeker nodig. Ook voor Aart de Jong (Oosteinde 17) breekt een spannende tijd aan nu hij deze week onderzoeken krijgt i.v.m. een slecht werkende hartklep, en binnenkort ook een hartoperatie moet ondergaan. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petrus 5:7).

  Verbouwing pastorie: Als commissie van de pastorie kijken we terug op een goed bezochte gemeenteavond in de pastorie. Er is veel voorbereidend werk verricht om alle plannen uit te werken. We zijn dan ook dankbaar dat er veel belangstelling was deze avond waarin we alle zaken met betrekking tot de verbouwing van de pastorie toe konden lichten. In deze kerkbode vindt u een brief, waarin we vragen naar uw steun, op welke wijze dan ook. Laat uw talent gebruiken die u van Hem gekregen heeft.

   Agenda:

03-07: Collectemunten: 19.00 – 20.00 uur in consistorie

   Ten slotte:

Voor God is elke traan die wij laten kostbaar. Hij vangt ze op en bewaart ze, tot de dag dat wij thuis zullen komen, van onze omzwervingen, van misschien wel het slagveld. Dan zal hij het flesje laten zien. Het zal meer zeggen dan woorden kunnen uitdrukken. “Zoveel hou ik van je. Elke traan die jij hebt gehuild, heb ik gezien. Ik heb hem opgevangen en niet verloren laten gaan.” Maar weet u wat troost in deze psalm, in dat zinnetje: God doet recht aan uw verdriet. Hij wil het kennen en blijven kennen. Als u soms het gevoel hebt dat het voor de omstanders, de anderen nu wel genoeg is geweest, weet dan dat het bij Hem anders is. Hij wil van uw verdriet, uw pijn, uw gemis weet blijven hebben. En helpt dat? Ja, want u weet u gekend, erkend. En dat geeft moed, geeft kracht, om toch verder te gaan, ondanks alles.

Hartelijke groet,

                                         De kerkenraad