Kerkbode 02-07-2021

Zondag 4 juli 2021
09.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)
18.30 uur: ds. J.H. Reijm (Rotterdam Hillegersberg)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 75:4 n.m. Ps. 103:7
Collecten: v.m. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer n.m. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: Mevr. M. Romijn-Tukker krijgt een chemokuur om haar ziekte te bestrijden. We bidden voor haar om kracht en Gods nabijheid. Dat de middelen gezegend mogen worden tot een stuk heelheid.

Vanuit de kerkenraad: De kerkenraad heeft een geactualiseerd Beleidsplan 2021–2025 met bijlagen vastgesteld. Het is te downloaden vanaf de website of ter inzage op te vragen bij de scriba.

Beroep: De kerkenraad van de Hervormd gemeente Houten Sionkerk heeft jl. maandag 28 juni het beroep gebracht. Uiterlijk 19 juli zal ook op deze roep een besluit genomen moeten worden. U en jij begrijpt dat dit alles intensief voor mij / ons als gezin is. Laten we samen volhardend bidden om de leiding van Gods Geest over het leven van een ieder van ons.

Kerkgang en corona: De overheid en de PKN versoepelen de corona maatregelen, ook voor de kerken. De kerkenraad heeft daarom besloten dat: de gemeente vanaf nu alle psalmen en liederen in de dienst weer mee mag zingen. Dat er max. 60 individuele zitplaatsen beschikbaar zijn in de kerk en ook 30 in ‘t Wingerds hof dat ’s morgens open is. De collecten blijven in de hal bij de uitgang. Een mondkapje mag, maar hoeft niet. We houden anderhalve meter afstand van elkaar en gebruiken alleen de hoofduitgang. Uiteraard volgt u de diensten thuis als u klachten heeft. In de digitale nieuwsbrief en op de website is dit al eerder bekend gemaakt. Voortaan ook een nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw emailadres door aan ouderling Bart Nijhof.

Collectemuntenverkoop : Op 7 juli a.s. is de laatste collectemuntenverkoop vóór de zomervakantie. De eerstvolgende collectemuntenverkoop vindt weer in september plaats. U kunt uw collectemunten-bestelling alvast doorgeven via sms of whats app (collectemuntentelefoon: 06-38887224). Vermeld hierbij uw naam en wat u wilt bestellen. U krijgt dan op de eerstvolgende datum van uitgifte (7 juli a.s.) een reminder om uw bestelling op te halen. Natuurlijk kunt u ook de collectemunten halen zonder bestelling vooraf.

Agenda:
07-07: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 in de consistorie van de kerk.

Ten slotte: We zijn de Heere dankbaar voor het feit dat er goed gebruik wordt gemaakt van de ruimte om samen te komen in de kerk en in ’t Wingerds hof. Samen in de Naam van Jezus, luisteren naar Gods Woord en zingen tot eer van de Heer! DV zondagmorgen 4 juli wordt door gastvoorgangers het Woord verkondigd. Ik word in Houten verwacht i.v.m. het uitgebrachte beroep. “Dit is een betrouwbaar Woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.” (1 Tim.1:15). Leef uit dit Woord en heb een gezegende zondag!

M.C. Stehouwer