Kerkbode 17-09-2021

Zondag 19 september 2021
09.30 uur: ds. W. v.d. Born (Bergambacht)
18.30 uur: ds. P.D. Teeuw (Moordrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 25:7 n.m. Ps. 139:14
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Elise Leeuwis en Maaike de Haan

Vrijdag 17 september 2021
Huwelijksdienst van Harwin Meerkerk en Margreet Stuij
Aanvang: 18.30 uur
Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Omzien naar elkaar: D.V. vrijdag 17 september 2021 trouwen Harwin Meerkerk en Margreet Stuij. Gods zegen over hun huwelijk vragen zijn in een dienst die om 18.30 uur begint in de Dorpskerk in Wijngaarden. Wij feliciteren dit bruidspaar hartelijk en bidden voor hen om Gods nabijheid over hun huwelijk, Hij geeft in de Heere Jezus een vreugdevolle toekomst van hoop! Het toekomstige, tijdelijke adres van Harwin en Margreet is Oosteinde 47B, 3366 BG in Wijngaarden.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 29 sept. starten we weer. Opgeven via de mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Graag bijtijds zodat ik het materiaal kan bestellen. Iedereen is voor het eerst of opnieuw hartelijk welkom!

Grote schoonmaakbeurt kerk: Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven. Deze staat gepland D.V maandag 20 sept voor de mannen, vanaf half 7 in de avond. Dinsdag 21 sept voor de vrouwen vanaf 9 uur in de morgen. Voor koffie en koek word gezorgd. Met elkaar willen we de kerk van Wijngaarden weer mooi laten glimmen! Vriendelijke groet, het kosters team.

Gemeenteagenda: Als bijlage vindt u bij deze kerkbode de gemeenteagenda 2021/2022. Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud! Bewaart u deze agenda op een goed plaatsje?

Vakantie Bijbel Club: Als commissie van de Vakantie Bijbel Club (VBC) zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen voor de VBC op 19 en 20 oktober. Alle kinderen van de basisschool leeftijd zijn dan weer van harte welkom! Meer informatie zal nog volgen. Lijkt het je leuk om mee te helpen organiseren? Neem dan contact op met Wilma Nijhof: 06-15688640.

Agenda:
20-09: Grote schoonmaakbeurt kerk door de mannen: 18.30 uur
21-09: Grote schoonmaakbeurt kerk door de vrouwen: 09.00 uur

Ten slotte: D.V. zondag 19 sept. mogen twee gastvoorgangers het Woord bedienen. Laten we samen als gemeente volharden in het “huis van God” rondom de ene Naam gegeven tot zaligheid; Jezus Christus de Middelaar. We bidden om levenwekkende en versterkende diensten tot eer van God, voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 10-09-2021

Zondag 12 september 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 19:5 n.m. Ps. 16:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer H.A. collecte: Trans World Radio
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink, Saskia de Jong en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Jl. 31 augustus is geheel onverwachts overleden Jan Aantjes in de leeftijd van 62 jaar. Wat een aangrijpend bericht voor iedereen die het hoorde. We bidden voor zijn vrouw Bep Aantjes-van Muilwijk, voor haar kinderen en kleinkinderen in deze verdrietige dagen. Afgelopen dinsdagmiddag is in besloten kring de afscheidsdienst gehouden waar we stilstonden bij het Woord van de Levende God uit Psalm 121. Hij is de Bewaarder waarvan elk mensenkind, in alle omstandigheden van het leven, hulp verwachten mag. Sla je ogen maar op naar Jezus! We bidden dat de Overwinnaar van de dood de bedroefde familie bij voortduur genadig nabij zal zijn.
Jl. woensdag 8 september mochten Piet en Ria Booij-Broer, gedenken 55 jaar getrouwd te zijn geweest. Wij feliciteren hen hartelijk, samen met allen die hen lief zijn. In voor en tegenspoed is de Heere getrouw geweest. Psalm 130:5 “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.” De Heere zij u beiden genadig nabij.

Belijdenis doen?: Lees eens biddend 1 Timoteüs 3 vers 6 … overweeg je om belijdenis te gaan doen dan ben je hartelijk welkom predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 29 september hopen we in dit nieuwe seizoen te starten in de grote zaal van ’t Wingerds hof waar we alle ruimte hebben om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. We gaan gebruik maken van het boekje “De gereedschapskist van de Heilige Geest” van ds. M.M. van Campen, uitgeverij Groen. Graag hoor ik van jong en oud wie er mee wil doen zodat ik het materiaal op tijd kan bestellen. Opgave via mail: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Iedereen is voor het eerst of opnieuw hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 30,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Opbrengst Rommelmarkt: De Rommelmarkt van afgelopen zaterdag heeft € 12.200,- netto opgebracht. We kijken terug op een gezellige dag met een mooie opbrengst. Onze hartelijk dank gaat uit naar alle medewerkers en de sponsors van de tent. Eind december van dit jaar hopen we weer onze jaarlijkse Oliebollenactie te kunnen organiseren. Hopelijk tot dan. Het Rommelmarktcomité

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 25 en 26 sept. hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Gisteren is er een inlegvel bij het Kontakt gedaan met gegevens en opgave strook. Een ieder van harte welkom!

Ten slotte: In zowel de morgen- als de avonddienst D.V. zondag 12 sept. mag het sacrament van het Heilig Avondmaal ons richten op de éne Middelaar Christus Jezus, Hij die Zijn leven gaf als losprijs voor allen (1 Tim. 2:5-6). We luisteren in deze diensten samen naar Gods woord vanuit 1 Timotheüs 3. We bidden om gezegende erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer

Catechisatie

De catechese is dit jaar op dinsdag. We beginnen op 28 september 2021. Ook jij bent welkom!
12-14 jaar aanvang 18.30 uur in de bovenzaal van de kerk
15-17 jaar aanvang 19.30 uur in de bovenzaal van de kerk
Alle jongeren van 18 jaar en ouder worden verwacht op de Alphacursus. Data volgen nog.

Wil je belijdenis doen van je geloof of heb je daar vragen over? Neem dan contact op met ds. Stehouwer. predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 – 701409. Welkom!

Kerkbode 03-09-2021

Zondag 5 september 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (voorber. H.A.)
18.30 uur: ds. E. van Wijk (Sprang)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 98:1 n.m. Ps. 98:4
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand, Anna de Haan en Henrike Smits

Omzien naar elkaar: “God is genadig” zo lees ik het op het kaartje waarmee Mark en Jacolien Aantjes, Hofstede 6, delen dat zij een dochter hebben ontvangen. Johanna Barbera is op 24 augustus geboren en deze trotste ouders geven haar de roepnaam Joline. Wij feliciteren Mark en Jacolien hartelijk en wensen hen van harte Gods onmisbare zegen toe.
D.V. 3 sept. hopen Jan Kuiper en Geertje Kuiper-Koorevaar, Oosteinde 29, dankbaar te gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. “en Jezus was ook genood” (Johannes 2:2) zo lees ik op de kaart. Overvloed van vreugde is wat Jezus schonk op die bruiloft te Kana. En dwars door alles heen, in blijde en in moeilijke dagen, is de Heere al 50 jaar voor u getrouw erbij geweest. Wij feliciteren u hartelijk en zo mag u samen met kinderen, kleinkinderen en allen die u lief zijn gedenken en vieren. Wij bidden om Gods zegenende nabijheid op uw verdere levenspad.

Catechese: De planning voor het komende seizoen D.V. 2021-2022 staat voor de catechese in de grondverf. We starten op dinsdag 28 sept. De 12-14 jarigen om 18.30 uur en de 15-17 jarigen om 19.30 uur in de bovenzaal van de kerk. Een persoonlijke uitnodiging voor de jongeren volgt nog. Alle jongeren van 18 jaar en ouder worden verwacht op de Alpha cursus waarvan de data op een later moment nog gecommuniceerd worden. Overweeg je om belijdenis te gaan doen dan ben je hartelijk welkom : predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409.

Rondom het Heilig Avondmaal: In zowel de morgen- als de avonddienst van D.V. zondag 12 sept. zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Wij hopen dat te doen op de manier zoals we dat onder de coronamaatregelen eerder hebben gedaan terwijl we ditmaal samen mogen zingen! Wees hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal in de kerk D.V. woensdag 8 sept. 20.00 uur, hartelijk welkom! Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Rommelmarkt: Het is bijna zover! A.s. zaterdag 4 sept. om 07:30 uur gaat de Rommelmarkt van start. Tot 15:00 uur bent u van harte welkom in de Burg. Brouwerstraat, het schoolplein en bij ’t Wingerds hof. Vanuit meer dan 40 kramen wordt een groot assortiment van gebruikte spullen aangeboden en zijn er vele lekkernijen te koop. Voor koffie met appeltaart en de lunch kunt u terecht in de tent achter ’t Wingerds hof. Vanzelfsprekend houden we 1,5 meter in acht en met een enigszins gewijzigde opstelling van de kramen zodat er een vaste éénrichtingsroute gelopen wordt. Tijdens de Rommelmarkt is de kerk geopend en zal op meerdere tijdstippen het orgel bespeeld worden door onze vaste organist Robert van Eijl. tot ziens op de Rommelmarkt.

Open Monumentendag: Op zaterdag 11 sept. is het weer open monumentendag en is de kerk geopend van 09.00 tot 17.00 uur. We zoeken nog vrijwilligers die het leuk vinden om een uurtje toezicht te houden. Opgeven kan bij kerkrentmeester Bart Nijhof.

Agenda:
08-09: Censura Morum 19.30-20.00 uur in de consistorie.

Ten slotte: Jl. zondagmiddag werden jongeren en ouderen in de tentdienst hartelijk uitgenodigd om op Jezus Christus te zien. In Hem is er vastheid, veiligheid en zekerheid te vinden ondanks dat wij leven in een onzekere wereld. En dan lees ik de volgende morgen in Gods Woord: 1 Timotheüs 3:16 “En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” D.V. zondagmorgen 5 september luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Timotheüs 2 en is er ook de voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal. We bidden voor alle mensen (vers 1) om bekering en geloof, Jezus alleen!​

M.C. Stehouwer

Kerkbode 27-08-2021

Zondag 29 augustus 2021
09.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet)
15.00 uur: Tentdienst
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 84:4
Collecten: v.m 1. diaconie (noodhulp Haïti) 2. kerkbeheer p.m. 1. onkosten tentdienst 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Tal van activiteiten worden er georganiseerd is ons dorp in deze dagen. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en echt om te zien naar elkaar door een open gesprek aan te gaan en door te luisteren naar jong en oud. Bid daarom voor alle mensen om je heen die je mag ontmoeten … “Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.” 1 Tim. 2:3-4.

Belijdenis doen: Ouderen en jongeren worden bij deze hartelijk uitgenodigd om na te denken en er over in gesprek te gaan om belijdenis van het geloof in de Drieenige God te doen. Iedereen die er vragen over heeft of er over nadenken wil is welkom om te reageren:
predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409.

Diaconie collecte: Zondag morgen zal de opbrengst van de diaconie collecte bestemd zijn voor de noodhulp in Haïti. Een ieder heeft de beelden wel gezien in de media van de aardbeving die daar veel schade heeft aangericht. Vele mensen zijn daar dakloos geworden en hebben hun naaste familie leden verloren. Tearfund is daar al actief bezig omdat dit land al meerdere malen ramp op ramp te verduren heeft. Er is nu vraag naar voedselpakketten, schoon drinkwater en tijdelijke onderkomen, en daar zouden we als diaconie graag aan bij willen dragen zodat het werk van Tearfund door mag gaan. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?. Ook vragen we of u de slachtoffers en de hulpverleners mee wilt nemen in uw gebed.

Gemeentekalender: De data van geplande club- of verenigingsactiviteiten voor op de nieuwe gemeentekalender kunnen bij voorkeur digitaal worden doorgegeven aan de scriba. Graag vóór 4 sept. a.s.

Rommelmarkt: Zaterdag 28 aug. is al weer de laatste ophaaldag voor de rommelmarkt! Wij hopen een grote hoeveelheid spullen bij u thuis te mogen ophalen. Gelieve deze spullen voor 09.00 uur aan de weg te zetten. Alvast bedankt voor uw medewerking. En het goede nieuws is dat de 41e rommelmarkt op zaterdag 4 september doorgang kan vinden. Wel vanzelfsprekend op 1,5 meter en in een iets andere opstelling van de kramen. Uw familie, vrienden en kennissen zijn natuurlijk ook van harte welkom, dus verspreid het goede nieuws! Het Rommelmarktcomité.

Agenda:
28-08 : Ophaaldagspullen voor de rommelmarkt.
0 1-09 : Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 in de consistorie van de kerk (U kunt ook collectemunten bestellen door een sms of whatsapp ter sturen naar de collectemuntentelefoon: 06-38887224.

Ten slotte: D.V. zondagmiddag 29 aug. is er om 15.00 uur een tentdienst op het veld achter ’t Wingerds hof. Het thema van deze dienst zal zijn “zeker zijn in een onzekere wereld!” Jij en ik, wij leven als jongeren en ouderen in een onzekere wereld met een grote diversiteit aan maatschappelijke discussies en eigen meningen. Is er zoiets als zekerheid, rust en vrede te vinden in deze onzekere wereld? Kom naar de tentdienst en neem andere dorpsbewoners mee, want iedereen is welkom. We bidden voor elkaar om een gezegende zondag en goede diensten rondom het Levende Woord Jezus Christus Die gezegd heeft “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”!

M.C. Stehouwer