Kerkbode 30-09-2022

Zondag 2 oktober 2022
09.30 uur: Ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: Ds. A. van Dalen (Lopikerkapel)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 24:1 n.m. Ps. 24:4
Collecten: 1. Diaconie (Messiasbelijdende Joden) 2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes, Henrike Smits en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Dhr. Piet van Herwijnen deelt met ons dat hij, samen met zijn vrouw Corrie, de Heere dankbaar is voor de goede uitslag die hij mocht ontvangen. De behandelingen hebben onder de genadige zegen van God een goed effect bewerkt. Er zullen nog de nodige controles volgen en ook het aansterken zal zijn tijd nodig hebben. We bidden om Gods voortdurende nabijheid. Psalm 145:10 “Al Uw werken zullen U loven, HEERE; Uw gunstelingen zullen U danken.”
De geslaagde startzaterdag had voor Justin Wiersma een vervelend einde. Hij heeft zijn enkel en knie erg bezeerd. Later bleek in het ziekenhuis dat zijn enkelbanden zijn gescheurd en hij een week in het gips moet en daarna vier weken een brace. We hopen en bidden dat de pijn minder mag worden en hij goed mag herstellen.

Verhuisbericht: Louis en Arja Kuiper laten weten dat ze verhuisd zijn. Adresgegevens staan in de gedrukte kerkbode. We wensen jullie Gods zegen toe in jullie nieuwe woning.

Namens de diaconie: Door de oplopende inflatie en de stijgende energieprijzen kan het voor alleenverdieners en mensen met een laag/middeninkomen moeilijk zijn/of worden, om rond te komen zeker als er weinig reserves zijn. Veel mensen wachten te lang om hulp te vragen en maken schulden om te voorkomen dat ze bij de diaconie aan moeten kloppen, maar u hoeft zich daar niet voor te schamen. Als u niet meer weet hoe u alle rekeningen/boodschappen moet betalen of u kent mensen die hiermee te maken hebben laat het ons weten. Dat kan door te mailen naar: diaconie@hervormdwijngaarden.nl of bel 0612865868, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Opening winterwerk: We mogen terug kijken op een geslaagde opening van het winterwerk. De opbrengst van de giften pot en de talenten veiling is bij elkaar €1520,75.

Mannenvereniging: Maandagavond 3 okt. hopen we als mannen weer bij elkaar te komen. En starten dit seizoen, met de Bijbelstudie over Zacharia. In de tijd van Zacharia was de Bijbel er nog niet. De Heere sprak op een andere manier, onder andere d.m.v. visioenen. Zacharia krijgt in een nacht acht visioenen te zien. De eerste avond zal gaan over de profeet Zacharia zelf. (Zacharia 1:1-16) En wat heeft dit Bijbelgedeelte ons te zeggen. Alle mannen van de gemeente zijn hartelijk welkom. We beginnen om 19.45 uur in ‘t Wingerds hof.

Catechese: We starten D.V. dinsdag 4 okt. De jongeren van 12-14 jaar aanvang 18.30 uur, van 15-17 jaar aanvang 19.30 uur, 18+ groep aanvang 20.00 uur. Welkom!

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 5 okt. starten we om 20.00 uur in ’t Wingerds hof. Lees voor jezelf het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring alvast eens door. Hartelijk welkom!

Hulp gezocht voor Vakantie Bijbel-club: Voor de VBC zijn wij op zoek naar ‘vossen’ die ons willen helpen met de vossenjacht op woensdagochtend 26 okt. Van 10.00 tot 11.00 uur. Graag even een belletje of whatsapp-berichtje naar Wilma Nijhof (06-15688640).

Agenda:
01-10: De Kroon
03-10: Mannenvereniging
04-10: Catechese
05-10: Collectemunten verkoop van 19:00 tot 20:00 in de consistorie
05-10: Bijbelgespreksgroep
05-10: Bijbelstudiekring om 20.00 uur bij fam. v.d. Vlist, van Tongerenstraat 4. Voorber. Arja hfst. 1 van het boekje “Ontmoetingen met Jezus”.

Ten slotte: D.V. zondag 2 okt. wordt de Redder van zondaren, Messias van Israël, verkondigd. “… want de zaligheid is uit de Joden.” Johannes 4:22b. Gezegende erediensten zondag.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 23-09-2022

Zondag 25 september 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 117:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Jeugdraad) 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld, Marit de Groot en Siem Kuiper

Omzien naar elkaar: “En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.” Filippenzen 1:9-11. Dat deze “groter-wordende” liefde ons omzien naar elkaar mag stimuleren!

Belijdeniscatechese: D.V. maandagavond 10 okt. starten we om 19.30 uur in de pastorie aan de Dorpsstraat 29. Daar is ruimte om samen onderweg te gaan, waarbij we leren Jezus te volgen en Zijn Naam te belijden. Voor vragen of opgave mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Jong en oud, hartelijk welkom!

Bericht van de kerkrentmeesters: Aangezien we allen te maken hebben met de stijgende kosten omtrent gas gaat ook in de kerk de temperatuur naar beneden. Dit is noodzakelijk om ook deze kosten te kunnen blijven dragen.

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden we hopen u op het schoolplein zaterdag 24 sept. vanaf 15.30 uur en zondag 25 sept. in de kerk en tijdens het koffie drinken thuis te ontmoeten. Een gezegende opening van het winterwerk toegewenst.

Ouderenmiddag: Ook wij starten ons nieuwe seizoen. U bent van harte welkom op onze eerste middag 28 sept. om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Dhr. J. Trapman hoopt ons wat moois te laten zien van de natuur uit de Alblasserwaard. Bent u nog nooit geweest, kom dan toch eens. Hartelijk Welkom, namens Anja Vink en Rianne de Groot.

Vrouwenvereniging: Beste vrouwen uit onze gemeente, na een gezamenlijke opening met de mannenvereniging, hopen we onze eigen avonden te hebben met dit seizoen mooie bijbel studies over de Psalmen. Psalmen zijn voor ons allemaal toch zo bekend, maar wat betekenen ze allemaal? En wat kunnen we ervan meenemen in ons dagelijks geloofsleven ? Kom gerust eens kennismaken met ons, maandag 26 september 19.45 in ’t Wingerds Hof. Ook kunnen jullie een mooie flyer vinden achter in de kerk voor de invulling van stille tijd. Neem die mee en neem een kijkje op de website van Vrouw tot Vrouw. Namens het bestuur, Rianne de Groot.

Kerstprojectkoor: Het projectkoor o.l.v. Matthijs Hoogendijk begint op zondagavond 16 okt. weer met repeteren voor 3 Kerstconcerten. Er wordt afwisselend na de ochtend- of avonddienst in de kerk geoefend. Belangstellenden vanaf 15 jaar, die mee willen zingen, kunnen zich voor ma. 3 okt. opgeven via projecten@stichtingmph.nl . Je ontvangt dan een concertbrief met informatie over het project en de overige oefenmomenten. Voor vragen kun je contact opnemen met Teo Hoogendijk (06-15180678).

Agenda:
24-09: Opening winterwerk
25-09: Opening winterwerk/koffie drinken
25-09: JV
26-09: Vrouwenvereniging
28-09: Vrouwenbidstond
28-09: Ouderenmiddag
28-09: Bij de Bron​
29-09: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondag 25 sept. is er in de eredienst aandacht voor de opening van het winterwerk n.a.v. het HGJB thema “enthousiasme gezocht”. We lezen en luisteren naar Gods Woord Romeinen 12 vers 1 t/m 21. We zien uit naar de krachtige werking van Gods Geest in het midden van Zijn gemeente door alle menselijke activiteiten heen. Bid u/jij ook om gezegende erediensten?

M.C. Stehouwer

Kerkbode 16-09-2022

Zondag 18 september 2022
09.30 uur: ds. M.C. v.d. Berg (Groot-Ammers)
18.30 uur: kand. J. de Vries (Papendrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 60:7
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (insth.pred.plaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Mathilde van Os, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Donderdag 22 september 2022:
Trouwdienst William Bakker en Elise Hoogendijk
15:15 uur: voorganger ds. M.C. Stehouwer

Omzien naar elkaar: Woonruimte gezocht: Yana is met haar 2 kinderen gevlucht uit Bucha (Oekraïne) en woont sinds 12 mei in ons dorp. Deze maand hoopt haar zus Natalia samen met haar dochter (14 jaar) naar Nederland te komen. Wie heeft er (tijdelijk) woonruimte voor hen? Het zou geweldig zijn als ze bij elkaar in de buurt kunnen wonen. Als u geen woonruimte heeft, wilt u dan meebidden dat God daarin zal voorzien? Contact graag via diaconie: Bart de Gier (0615196014) of Teo Aantjes (0612865868).

Catechese: Nu al willen we delen dat de catechese D.V. dinsdag 4 okt. weer zal beginnen. De jongeren van 12-14 jaar aanvang 18.30 uur, van 15-17 jaar aanvang 19.30 uur, 18+ groep aanvang 20.00 uur. Ook is er nog plaats in de belijdenis-groep. Weet je welkom!

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 5 okt. hopen we in het nieuw seizoen te starten in ’t Wingerds hof waar we samen in gesprek gaan over Gods Woord in het boek Openbaring. De avonden starten om 20.00 uur en we ronden af rond 21.30 uur. We gebruiken het boekje “Mensenzoon tussen de kandelaren”, Bijbelstudies uit het gehele boek Openbaring, ds. A.W.J. Theunisse uit de Artios-serie, uitgeverij Jongbloed. Graag hoor ik van jong en oud wie er mee wil doen zodat ik op tijd dit materiaal kan bestellen. Opgave via mail: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Mannen/vrouwenvereniging: Maandag 19 sept. beginnen we gezamenlijk met onze verenigingen. Ds. M.C. Stehouwer verzorgt de inleiding. Het is verrijkend om als gemeenteleden, bij elkaar te komen, om samen een bijbel gedeelte te bestuderen. Alle mannen en vrouwen van de gemeente zijn hierbij uitgenodigd. Ook als u/jij geen belijdend lid bent. We beginnen om 19.45uur in ’t Wingerds hof. Welkom!

Bijbelstudiekring : Christen zijn en gemeente zijn is niet alleen iets voor de zondag. Ook door de week is het belangrijk om met God en zijn woord bezig te zijn, persoonlijk, of met andere broeders en zusters. Zaken van de wereld komen gevraagd of ongevraagd ons leven binnen, voor de zaken van Gods Koninkrijk moeten we vaak iets meer moeite doen. Op de bijbelstudiekring komen we 1x per 2 à 3 weken bij elkaar in de huiselijke kring, om samen hiermee bezig te zijn. We gaan het boek: “Ontmoetingen met Jezus” van Tim Keller gebruiken dit seizoen. De eerste avond wordt gehouden op woensdag 21 sept. om 20:00 uur bij fam. Kraaijeveld, Dr. Ingelsestraat 3. Wees welkom ! Kom gerust vrijblijvend een keer een avond meemaken. Voor meer informatie: Hanneke Stolk (06 34673414).

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 24 en 25 sept. hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Gisteren is er een inlegvel bij het Kontakt gedaan met gegevens en opgave strook. Een ieder van harte welkom!

Vakantie Bijbel-club: Als commissie van de Vakantie Bijbel-club (VBC) zijn we weer bezig met de voorbereidingen. Op dinsdag 25 en woensdag 26 okt. zal voor de kinderen van de basisschool de VBC plaats vinden. Houden jullie deze data vrij? Wij hebben er al zin in.

Mercy Ships: Beste gemeenteleden, broeders en zusters, Wereldwijd overlijden jaarlijks zo’n 16.9 miljoen mensen door gebrek aan chirurgische zorg. Goede zorg is niet bereikbaar vanwege afstand of financiële situatie. Elk jaar wordt een groep mensen, bijna zo groot als heel Nederland, van de kaart geveegd om deze reden. Zonde. Deze wetenschap motiveert mij ​om me hiervoor in te zetten. Daarom hoop ik vanaf 6 okt. mee te helpen met Mercy Ships, een christelijke stichting die met twee grote ziekenhuisschepen in Afrika hoop en genezing wil brengen. Tot 15 dec. (en mogelijk nog langer) wil ik mijn steentje bijdragen als medewerker in de eetzaal aan boord van de Global Mercy, het nieuwste schip van de twee. Deze ligt momenteel nog in Tenerife voor afbouw, testen van medische apparatuur, etc, om naar verwachting begin volgend jaar richting Afrika te varen. Wilt u bijdragen aan mijn reis en deze mooie organisatie? Fijn! Dat kan (onder andere) door gebed en het geven van een gift. Als hulpmiddel bij het gebed is er de mogelijkheid per mail een gebedsnieuwsbrief van Mercy Ships te ontvangen, zie daarvoor de website. Ook het geven van een gift kan via diezelfde website: www.mercyships.nl . Hopelijk staat bij het verschijnen van deze kerkbode ook mijn persoonlijke pagina op die site (In het menu onder ‘Wie we zijn’ – ‘Over Mercy Ships’- ‘De bemanning’), waar u ook specifiek aan mijn reis en verblijf kunt bijdragen.
Alvast bedankt en een hartelijke groet, Jeftha Stehouwer.

Agenda:
19-09: Mannen/vrouwenvereniging: aanvang: 19.45 uur in ’t Wingerds hof
21-09: Bijbelstudiekring: aanvang 20.00 uur: dr. Ingelsestraat 3

Ten slotte: D.V. zondag 18 sept. hopen twee gastvoorgangers Gods Woord te verkondigen. We bidden om gezegende erediensten voor jong en oud.​

M.C. Stehouwer

Kerkbode 09-09-2022

Zondag 11 september 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Dankzegging Heilig Avondmaal)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 2:7 n.m. Ps. 60:7
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer (insth.predikantsplaats) 2. Kerkbeheer 3. H.A.collecte: GZB project Licht op Zuid.
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: We leven mee met Cora en Roel Visser vanwege het overlijden van de moeder van Cora. Als de geslachten ons voorgaan bidden we met Mozes; Psalm 90 vers 1 “… Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie.”
Dhr. Jan Kuiper mocht inmiddels zeer waarschijnlijk weer thuisgekomen zijn uit het ziekenhuis na een operatie. Laten wij samen in ontferming omzien zoals Jezus en bidden voor elkaar om troost, herstel en bovenal Gods genade in Christus voor alle zieken en rouwdragenden in de gemeente.

Doop – Belijdenis doen – Heilig Avondmaal: De sacramenten Doop en Heilig Avondmaal staan direct in verband met elkaar. Bent u, ben jij gedoopt? Dan wacht de Heere op een persoonlijk antwoord, op een gelovige reactie op Zijn aanbod van genade in Jezus Christus Zijn Zoon. Zoals de Meester roept en wacht aan de tafel “kom want alle dingen zijn gereed” (…) Jongeren en ouderen die zich willen aanmelden voor het volgen van de belijdeniscatechese zijn van harte welkom: predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184701409. Weet je welkom om aan te sluiten bij de groep, in goed overleg zoeken we naar een tijdstip om te beginnen.

Gemeente agenda: Tussen de kerkbode vindt u de gemeente agenda. Voor alle datums geldt Deo Volente en van harte aanbevolen om aan deel te nemen. We hopen op gezegende bijeenkomsten en wensen iedereen die eraan deel neemt of er een taak in heeft, Gods zegen en nabijheid toe.

Zingen na de avonddienst: A.s. zondagavond hopen we na de dienst weer met elkaar liederen te zingen. Dus houd u/jij van zingen tot eer van God? Blijf dan en zing met ons mee. Zingen maakt je ook blij! Gr. Rianne de Groot.

Rommelmarkt: De Rommelmarkt van afgelopen zaterdag heeft een netto-opbrengst van € 11.200,= . We kijken terug op een zonnige en gezellige dag met een hele mooie opbrengst. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en bezoekers. Eind december hopen we weer onze jaarlijkse Oliebollenactie te kunnen organiseren. Hopelijk tot dan. Het Rommelmarktcomité.

Agenda:
10-09: Oud papier (Karsten Breedveld en Bart de Groot)
15-09: Passage

Ten slotte: D.V. zondag 11 sept. mag het Woord van verzoening en daarbij ook het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend worden. Wat is de Heere royaal in het verzadigen van zondige mensenkinderen! Wij hopen de bediening van het Heilig Avondmaal te doen zoals voorheen gebruikelijk. Samen gaan we luisteren in beide diensten naar Gods Woord vanuit Markus 8:22 t/m 9:1. Deze diensten vormen samen één geheel dus we verwachten elkaar ook in de avonddienst in de dankzegging en lofprijzing voor de genadegaven in Christus. Zo zien we uit naar goede erediensten waarin het gaat om Jezus alleen!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 02-09-2022

Zondag 4 september 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Voorbereiding H.A.)
18.30 uur: Ronny Heijboer (Jeugd in de gemeente dienst)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps 81:12
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (onderhoud orgel)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: We leven mee met mevr. Magda Romijn nu zij aan nieuwe kuren en bestralingen moet beginnen daar de ziekte toch verder ontwikkelt. Ook denken we aan andere zieken, jongeren en ouderen, rouwdragenden en zij die het moeilijk hebben in de gemeente en op het dorp. Afgelopen zondag hoorden we mensen getuigen over Jezus “En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles goedgemaakt; ook de doven doet Hij horen en Hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken.” Markus 7:37. Het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, reikt ons een machtig perspectief aan, vol troost, een toekomst van hoop. “En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.” Openbaring 21:5.

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 5 okt. hopen we in het nieuwe seizoen te starten in ’t Wingerds hof waar we samen in gesprek te gaan over Gods Woord in het boek Openbaring. De avonden starten om 20.00 uur en we ronden af rond 21.30 uur. We gebruiken het boekje “Mensenzoon tussen de kandelaren”, Bijbelstudies uit het gehele boek Openbaring, ds. A.W.J. Theunisse uit de Artios-serie; uitgeverij Jongbloed. Graag hoor ik van jong en oud wie er mee wil doen zodat ik op tijd dit materiaal kan bestellen. Opgave via mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Hartelijk welkom!

Rondom het Heilig Avondmaal: Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal D.V. dinsdag 6 sept. om 20.00 uur. Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Rommelmarkt: A.s. zaterdag 3 sept. bent u van harte welkom op de Rommelmarkt . Van 07:30 tot 15:00 uur is de Burg. Brouwerstraat, het schoolplein en rondom ’t Wingerds hof geopend voor bezoekers. Vanuit meer dan 40 kramen wordt een groot assortiment aan gebruikte spullen aangeboden en zijn er vele lekkernijen te koop. Voor koffie met appeltaart en de lunch kunt u terecht in ’t Wingerds hof. Ook dit jaar wordt er vaste éénrichtingsroute gelopen. Tijdens de Rommelmarkt is de kerk geopend en zal op meerdere tijdstippen het orgel bespeeld worden door onze vaste organisten. Tot ziens op de Rommelmarkt!

Openlucht-dienst: Zondag 4 sept. zal er (bij droog weer) een speciale dienst worden georganiseerd op het voetbalveld van Wijngaarden. Het thema van deze dienst is: “Jezus, hoop van de volken!” De spreker van deze dienst zal Ronny Heijboer zijn. Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay wonen al meer dan 16 jaar in de jungle van Borneo. Hij ontmoette haar in Australië en samen hadden ze een droom: Gods liefde uitdelen in Borneo. Wat begon met 1 kind is nu een opvanghuis voor bijna 1000 verwaarloosde kinderen geworden. Een indrukwekkend verhaal waar Ronny op een enthousiaste manier meer over gaat vertellen. De jeugddienst-band zal ons meenemen door het mooie en volle programma heen. Deze dienst begint om 18.30 uur en vanaf 18.00 uur ben je welkom om een plekje op het voetbalveld uit te zoeken. Tip: Neem een stoel mee zodat je lekker kan zitten. Neem je je
buurman en/of buurvrouw mee? Jong en oud van harte welkom! Ps. Bij slecht weer wordt de dienst gehouden in de kerk.

Agenda:
06-09: Censura Morum van 19.30-20.00 uur in de consistorie
06-09: Bezinning Heilig Avondmaal om 20.00 uur
07-09: Collectemuntenverkoop in de consistorie van de kerk van 19:00 tot 20:00 uur

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 4 sept. lezen we een deel uit het avondmaalsformulier ter voorbereiding op de​ bediening van dit sacrament DV 11 september. Samen luisteren we in deze dienst naar Gods Woord vanuit Markus 8:1 t/m 26. Ook ’s avonds wil de Heere door Zijn Woord en Geest in ons midden werken, wat een genade! We zien uit naar erediensten voor de glorie van Zijn Naam.

M.C. Stehouwer