Kerkbode 19 april 2024

Zondag 21 april 2024

10.00 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten, v.H.A.)

18.30 uur: prop. M. Slingerland (Gouda)

Voorzang: v.m. Ps. 63:1 n.m. Ps. 150:3

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Scharlaken Koord) 2. Kerkbeheer

Oppas: Josien Kuiper, Marjoke de Groot en David Stolk

   Omzien naar elkaar: Afgelopen week is er rouw gekomen bij de familie van der Wal, nu moeder van Elly van der Wal en de oma van familie van den Heuvel is overleden. Ook was zij de zus van mevr. Korevaar-Smits en de tante van Els Korevaar en Marja Stuij. Ook denken we aan Roel en Cora Visser (P.A. de Genestetstraat 76, 3362 TH Sliedrecht) nu er bij Roel een tumor op zijn lever is gevonden. Komende week zal hij veel onderzoek krijgen hoe ze hem kunnen behandelen. Ziekte en rouw, laten we biddend om deze families heen staan. Wat is er krachtiger dan al onze zorgen en noden te brengen bij onze Hemelse Vader. Zo mogen we ook danken dat Peter Damsteeg weer thuis mocht komen vanuit het ziekenhuis. Ook hij is wonderlijk gespaard gebleven en mocht hij weten dat er een biddende gemeente om hem heen stond.

   Zingen na de avonddienst: We hopen de volgende liederen te zingen uit
Weerklank: Liednr. 242: alle 3  /  215: 1,2 en 3  /  228:1,3 en 4  / 249: alle 3 /
 441: alle 4  /  502:  alle 3.

   Censura morum en bezinningsuur Heilig Avonmaal: Dinsdag 23 april is er om 19.30 uur Censura morum in de consistorie van de kerk. Om 20.00 uur is er bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. Allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het bezinningsuur.

   Collecte inkomsten diaconie 1e kwartaal 2024:

Januari:

Familie Rojas (Guatemala):                € 144,40

IZB:                                                       € 200,15

Leerstoelfonds:                                      € 188,25

Schoolproject David Stolk:                € 480,55

Algemeen:                                             € 310,85

Februari:

De Hoop:                                               € 261,10

Voedselbank Sliedrecht:                     € 344,50

Algemeen:                                             € 654,20

Maart:

Mercy Ships:                                         € 290,–

Stichting Kimon (Stefanie de Wildt):  € 415,08

Tear (Oeganda):                                    € 306,50

GZB-voorjaarscollecte:                        € 306,45

Gevangenenzorg Nederland:                € 380,20

Algemeen:                                            € 559.24

   Agenda:

20-04: Café de Kroon

21-04: Zingen na de dienst

23-04: De Vuursteen

           Censura morum: 19.30 uur

           Bezinningsuur: 20.00 uur

24-04: Vrouwenbidstond: voorber. Hanneke

           (loc.: Anja, Mat. Scheidkade 6)

25-04: Immanuel

   Ten slotte: De spiegel in de lift van het ziekenhuis. Wie herkende zich daar niet in afgelopen zondagochtend. Zo gaan we ook de voorbereiding in voor het Heilig Avondmaal. We kijken in “de spiegel” en beseffen dat we niet zonder onze Verlosser kunnen.

Hartelijke groet, De kerkenraad

Kerkbode 12 april 2024

Zondag 14 april 2024

10.00 uur: ds. J. Hogenhout (Langerak)

18.30 uur: dhr. Pal Balogh (JIG-dienst)

Voorzang: v.m. Ps. 150:3 n.m. Ps. 22:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (kosten opknappen kerkplein)

Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluijver

   Omzien naar elkaar: Mevr. Van der Heijden-Tukker is afgelopen week verhuisd naar Graafzicht. Ze blijft nu ze daar woont meeleven met onze gemeente. Haar adres is Burg. Dekkingstraat 1, 2971 AC Bleskensgraaf(Kamer 108). Haar telefoonnummer is 0184-698763. Meeleven, op wat voor manier dan ook, wordt door haar zeer gewaardeerd.

   Geboorte: Wees sterk en moedig, vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heere is je bewaarder (Jozua 1:9 en Psalm 121:5) Met deze woordengeven Jurian en Annette Bakker-de Ruijter (Dr. Ingelsestraat 8) God de eer voor de geboorte van hun vierde kindje Jozua Adriaan Abraham. Jozua is het broertje van Marilyn, Daniël en Salomé en is geboren op donderdag 4april. We feliciteren dit gezin met de geboorte van Jozua, en wensen hen van harte Gods zegen toe.

   Rommelmarktcomité: D.V. zaterdag 13 april houden we de eerste ophaaldag van dit jaar. Vanaf 9 uur kunt u nog goed bruikbare spullen aan de weg zetten, deze worden opgehaald. Geen grofvuil of onverkoopbare zaken, deze kunnen wij niet meenemen. Bedankt voor uw medewerking!

   JIG: Zondagavond 14 april zal er weer een Jeugd in de Gemeente dienst in de kerk van Wijngaarden zijn. Het thema van deze dienst is: “Haal het stof van je Bijbel!” De spreker van deze dienst is Pal Balogh. Pal zal naar aanleiding van de geschiedenis van de Emmaüsgangers en het verhaal van discipel Thomas, een oproep doen om je te verdiepen in het woord van God! De dienst begint om 18.30 uur. Neem je je buurman en/of buurvrouw mee? Jong en oud van harte welkom. 

   Ouderenmiddag: Woensdag 17 april is de laatste ouderenmiddag van dit seizoen om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Er hoopt iemand te komen van Christenen voor Israël. Om 17.00 sluiten we het seizoen af met een broodmaaltijd. Hiervoor moet u zich opgeven bij Rianne de Groot, tel. 412726. Wilt u opgehaald worden bel dan Anja Vink, 06-22380171. We hopen op een fijne middag. Komt u ook?

   Gemeenteavond: Afgelopen seizoen hebben we in samenwerking met de werkgroep veilige kerk nagedacht over kerken homoseksualiteit. Herman van Wijngaarden van Hart voor homo’s heeft ons daarbij begeleid.Graag nodigen we u dan ook uit op de gemeenteavond over “kerk en homoseksualiteit” op donderdag 18 april waar Herman van Wijngaarden ons als christelijke gemeente wil meenemen in dit belangrijke en gevoelige onderwerp. Ook de jeugd van Wijngaarden van harte uitgenodigd. Deze avond begint om 20.00 uur in ’t Wingerds hof.

   Agenda:

13-04: Oud papier (Joas Hoogendijk en Piet van Driel)

            WoW: 7.30 uur in schuur van Jelle (leiding: Jurian Bakker)

            1e Ophaaldag rommelmarkt

            Instuif

14-04: JIG dienst

            JV

17-04: Ouderenmiddag

           Bijbelstudiekring

           Jeugdraadvergadering

18-04: Gemeenteavond

   Ten slotte: een hartelijke groet namens,

                                                                   De kerkenraad

Kerkbode 5 april 2024

Zondag 7 april 2024

10.00 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)

18.30 uur: ds. G.J. Roest (Gouda)

Voorzang: v.m. Ps. 22:1 n.m. Ps. 136:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (stichting Noam Eliëzer Nederland) 2. Kerkbeheer (Onderhoud kerkgebouw) 3. Extra kerkbeheer

Oppas: Mathilde van Os, Gerjan de Groot en Maaike de Haan

  St. Eliëzer Nederland/bezoek vanuit Israël: Op een bijzondere manier heb ik afgelopen  september in Jeruzalem een bijzondere rabbi ontmoet. Wat bijzonder is, dat hij vertelde over zijn verlangen om christenen te ontmoeten. Hij vertelde mij waarom. Rabbi Yitzchak Naki en zijn vrouw Tzipora hebben stichting Noam Eliëzer in Jeruzalem opgericht om Gods wil te doen. Ze willen het respect en de liefde voor God bevorderen door met hun organisatie Israël te zegenen met de Torah en liefdadigheidswerk. De Torah leert ons om barmhartig te zijn en  anderen lief te hebben. Rabbi Naki en Tzipora hebben hun leven gewijd aan het bouwen van een brug tussen Joden en christenen. De geschiedenis leert ons dat dit niet eenvoudig is, maar wij geloven dat God Zijn volk met geloof, hoop en liefde wil helpen om samen sterk te staan. D.V. zondag 7 april in de avonddienst wil hij graag een ontmoeting met ons. Hij zal vertellen waarom hij hier in de gemeente wil zijn. We danken voor de mogelijkheid die God ons geeft door middel van Rabbi Naki om met Gods volk te verbinden. Hartelijke groet, Joke Roodenburg

   Belijdenisdienst: Dit winterseizoen heeft Jaco de Bondt samen met 6 andere bewoners van de Buitenhof belijdeniscatechisatie gevolgd bij ds. C.D. Zonnenberg in Hardinxveld-Giessendam. D.V. zondag 7 april is de belijdenisdienst. We zijn heel dankbaar dat Jaco samen met zijn medebewoners deze stap in hun geloofsleven willen zetten en wensen hem van harte Gods zegen toe. Jaco zal het fijn vinden als ervanuit onze gemeente meegeleefd wordt door middel van gebed en/of een kaartje. Zijn adres is: Buitendams 326L, 3371 BS Hardinxveld-Giessendam.

   Huwelijk: We ontvingen een trouwkaart van Daan de Koning en Angela de Jong. Zij geven hierbij kennis om op 3 mei te gaantrouwen. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk vindt om 16.00 uur plaats in de dorpskerk (Kerkpad 2) van Bunnik onder leiding van ds. G. van Dijk (NGK) uit Sliedrecht. Daan en Angela gaan wonen in de Joh. Kraaijeveldstraat 38, 3361 VM Sliedrecht.

   Agenda:

09-04: Jonge stellen/vrijgezellenkring

             De Vuursteen

10-04: Vrouwenbidstond; voorber. Andrea (loc. Cort v.d. Lindenlaan 12, Sliedrecht)

            Kerkenraadsvergadering

11-04: Immanuel

12-04: Actiemarkt Costa Rica:16.00-19.00 uur (in/om CBS De Zaaier)

Ten slotte:

(Een gedicht van Ad den Besten)

Eenmaal, wanneer mijn uur zal slaan

en ik de donkere straten

der ondoordringbare nacht moet gaan,

ach, wil mij niet verlaten.

Heer Jezus, leid mij naar uw land,

Ik leg mijn leven in Uw hand.

Dat Gij het zult bewaren.

Omdat Gij opstond uit het graf,

Kan mij de dood niet binden.

Gij neemt mijn angst en zorgen af

En doet mij vreugde vinden.

Waar Gij, Heer Jezus Christus, zijt,

Daar zal ik zijn in eeuwigheid.

Ja, ik ga heen in vrede.

Hartelijke groet,

                                  de kerkenraad

Kerkbode 29 maart 2024

Zondag 31 maart 2024 – Eerste paasdag

10.00 uur:  ds. J.A. Brussaard (Barneveld)

18.30 uur:  ds. F. Hoek (Schoonhoven)

Voorzang: v.m. Ps. 136:1 n.m. Ps. 25:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Gevangenenzorg Nederland)

                  2. Kerkbeheer (Preekbeurtvergoeding gastpredikanten)

Oppas: Nadia Vink en Elise Leeuwis

Maandag 1 april – Tweede Paasdag 10.00 uur: zangdienst

   Geboorte: In het gezin van onze pastoraal werker Marinus Boot (Mr. Streeflandstraat 24, 2957 KG Nieuw-Lekkerland) is woensdag 20 maart een zoon en broertje geboren. Hij kreeg de naam Jesse Jeftha Boot. Dankbaar zijn we voor het nieuwe leven in dit gezin.

   Zangdienst: Maandag 1 april (2e Paasdag) zal er een zangdienst georganiseerd worden met het thema: “Nieuw leven.” Kees Abbring spreekt en de “Wingerdknopjes” zijn uitgenodigd om Paasliederen voor ons te zingen. Cor Stoker zal de samenzang begeleiden op het orgel. De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst wordt er koffie, thee en fris geschonken. Van harte welkom in deze dienst. 

   Actiemarkt Costa Rica: vrijdag 12 april. Zaterdag 6 april is de laatste dag om op te geven. Wat voor actie ga jij doen voor Costa Rica op vrijdag 12 april? Opgeven doe je via de clubleiding of je stopt het gele strookje ’in de pot’ bij Dorpsstraat 27. Daar liggen ook opgaveformulieren etc. Gemeenteleden die op x-manier willen meedoen: welkom! Neem contact op via de Kerkapp of het actienummer: 06-29192304.

   Agenda:

30-03: Bezinningsmoment: 19.30 uur

           Café de Kroon

01-04: Zangdienst

03-04: Collectemunten: 19.00-20.00 uur in de consistorie

           Bij de Bron

           Bijbelstudiekring

   Ten slotte: De Hemelse Vader moet geprezen worden. Juist ook om zijn lijden, juist ook om het offer dat hij brengt. Voor mensen die het niet verdienen. We hopen dat u/jij zo ook deze stille week bent ingegaan. Laten we niet vergeten Jezus Christus te prijzen, te eren ende lof toe te zingen voor Zijn offer, Zijn werk en voor Zijn weg.

Hartelijke groet,

                                                                      de kerkenraad

Kerkbode 22 maart 2024

Zondag 24 maart 2024

10.00 uur: prop. A. van Eckeveld (Woerden)

18.30 uur: ds. J.H. Menkveld (Giessenburg)

Voorzang: v.m. Ps. 25:1 n.m. Ps. 22:16

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Oekraïne Kimon/Stefanie)

                  2. Kerkbeheer (verbouwing pastorie)

Oppas: Suzanne de Gier en Anna de Haan

Vrijdag 29 maart 2024 – Goede vrijdag

19.30 uur: ds. J.C. de Groot (Dordrecht)

Voorzang: n.m. Ps. 16:1

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

   Omzien naar elkaar: We danken met de familie Damsteeg dat er kleine stappengemaakt mogen worden in het herstel van Peter! We bidden voor hem en zijn gezin in de weg die ze gaan.

   Doopdienst: Afgelopen zondag mocht de doop bedient worden aan Tiemen Meerkerk en Dieks Stuij.Tiemen kreeg als dooptekst: “En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt,zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:35).Dieks kreeg als dooptekst: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”(Johannes 6:47). We wensen de doop ouders veel wijsheid en zegen op hun “ja” woord.

   Stille week: Inmiddels zitten we midden in de lijdensweken. Een tijd waarin we toeleven naar Pasen. Voorafgaande aan het gedenken van de opstandingsdag van Jezus Christus met Pasen, is er de ‘Stille Week’. Ook dit jaar organiseren we weer de bezinningsmomenten van 25 maart t/m 30 maart in de kerk. Het thema is: “Door het duister naar het Licht”. We nodigen iedereen van harte uit voor deze avonden. Met vriendelijke groeten, de commissie ‘Stille Week’.

   Training ‘Wees mijn getuige’: Raakt u/raak jij wel eens gefrustreerd in je pogingen het evangelie te delen?. Voel jij je schuldig dat je geen betere getuige van de Here Jezus bent?Dit hoeft niet zo te zijn! Het goede nieuws is dat ook u/jij geloofsgesprekken kunt voeren die niet alleen zinvol en effectief zijn, maar ook boeiend en transformerend voor jullie beiden. Leer ook gespreken te voeren zoals Jezus dat deed. In de cursus “Wees mijn getuige” wil Christiaan van Dijk van Operatie Mobilisatie ons toerusten en meer zelfvertrouwen geven in het hebben van geloofsgesprekken met de mensen om ons heen. 

Gedurende de training die drie avonden duurt, zullen we ons focussen op vijf stappen om op een natuurlijke, ongedwongen en zelfs prettige manier een getuige van Christus te kunnen zijn:

Ÿ Opmerken – onze ogen openen voor wat er echt aan de hand is

Ÿ Dienen – het belang van het nemen van initiatief om Gods liefde over te brengen

Ÿ Luisteren – de praktijk om minder te zeggen om juist meer te zeggen

Ÿ Afvragen – leren om onze nieuwsgierigheid aan te spreken en te verkennen

Ÿ Delen – de tijd en plaats voor Gods verhaal

De data zijn: 22 mei / 5 juni / 19 juni. Aanvang: 19.30 uur.

Meld je aan bij Bart van den Berg via de gemeente-app of ouderling3@hervormdwijngaarden.nl Na aanmelding volgt nog verdere gedetailleerde informatie. Iedereen van harte welkom!

   Jeugdraad: Actiemarkt voor Costa Rica: Op vrijdag 12 april van 16.00 tot ong. 19.00 uur is er een actiemarkt voor Costa Rica in en rond de school. Onze clubleden van o.a. De Vuursteen, De Bron en Immanuel, zijn of gaan druk aan de slag om leuke, lekkere en mooie dingen te verkopen. De opbrengst is voor Costa Rica, het  diaconaal project van de HGJB/IZB. Wilt u ook meedoen of heeft u een vraag? Ons actienummer is 0629-192304. Graag een plekje in uw agenda geven: 12april!

   Agenda:

25-03: Stille tijd: 19.00 uur

            Mannenvereniging

26-03: Stille tijd:19.00 uur

            De Vuursteen

27-03: Vrouwenbidstond (loc. Burg. Topstr. 1) voorber. Rianne

           Stille tijd: 19.00 uur

           Bijbelgesprekskring: 19.30 uur (bovenzaal ’t Wingerdshof)

28-03: Bezinningsmoment: 19.30 uur

           Immanuel

   Ten slotte: Namens de kerkenraad wensen we u een goede week van bezinning in de stille week voor Pasen.

Hartelijke groet,

                                 De kerkenraad