Kerkbode 02-12-2022

Zondag 4 december 2022
10.00 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)
18.30 uur: ds. P.G.I. v.d. Berg (Asperen) (JIG)

Voorzang: v.m. Ps. 81:12 n.m. Ps. 89:2
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (instandh. predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Susanne de Gier, Marit de Groot en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Dhr. Jan Kuiper verblijft op dit moment (28/11) nog in het ziekenhuis in Dordrecht. We bidden om Gods nabijheid voor hem en zijn vrouw en kinderen. Bartimeüs riep het uit: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! En wij mogen het zingend belijden Psalm 116 vers 5 “De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.”

Bijbelgesprekskring over Openbaring: D.V. woensdag 7 dec. om 19.30 uur in ’t Wingerds hof komen we weer bijeen. Nu behandelen we het 3e hoofdstuk uit ons boekje n.a.v. Openbaring 4 en 5. Iedereen is hartelijk welkom!

Gemeenteavond: Donderdagavond D.V. 8 dec. is er de gemeente-avond in ’t Wingerds hof. Inloop vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur starten we. Daar is alle gelegenheid voor ontmoeting met elkaar en we horen o.a. van Jorge en Mariëtte Rojas over hun werk in Guatemala. Jong en oud is hartelijk uitgenodigd om onze betrokkenheid op elkaar vorm te geven.

Zes-jaarlijkse stemming: In deze kerkbode vind u een formulier waarop u een keuze kunt maken over de procedure van de verkiezing van ambtsdragers. Graag zouden wij dit formulier ingevuld en wel D.V. donderdag 8 dec. tijdens de gemeenteavond willen ontvangen. Bent u niet in de gelegenheid om naar de gemeenteavond te komen, mag het ook tot en met woensdag 7 dec. ingeleverd worden bij de scriba.

Jeugd in de Gemeente-dienst: In de avonddienst van zondag 4 dec. wordt er weer een JIG georganiseerd. De vierde en laatste JIG van het jaar. Dominee P.G.I. (Peter) van den Berg zal in deze dienst spreken over het thema: “Idolatry”. Het zal gaan over identiteit en moderne afgoderij. Voor aanstaande zondag is jong, maar zeker ook oud, van harte welkom! Volgend jaar zullen Chris Verhagen, Hans Maat, Carel de Lange en Cees Fraanje voorgaan in de JIG. Op D.V. 19 februari , 7 mei, 10 september en 26 november 2023.

Creche : In dec. hopen we de nieuwe oppas lijst te maken. Zit je in groep 8 dan mag je al mee oppassen. We horen graag als je mee wilt gaan draaien in het rooster of juist wilt stoppen. Met vriendelijke groeten Josien 06-11214483 en Mathilde 06-29291944.

Ouderenmiddag: DV. 7 dec hopen we onze kerstmiddag te hebben. Dhr. Haverkamp hoopt d.m.v. een power point-presentatie ons mee te nemen in de beloften van Christus komst tot Zijn geboorte. Ook is er samenzang. Het belooft weer een mooie middag te worden. Allen hartelijk welkom. Het begint om 14.45 uur in ’t Wingerds Hof. Wilt u opgehaald worden ? Bel dan naar Anja Vink 06- 22380171.

De Wingerdknopjes: D.V. 10 dec. is er een optreden in de Kerk, aanvang 19.00 uur. (zie verder onder Algemene berichten)

Oud papier: Opnieuw mochten we van het opgehaalde oud papier een mooi bedrag ontvangen. Met de € 376,60 kunnen we weer mooie activiteiten organiseren, binnen het jeugdwerk in ons dorp. Allen hartelijk dank.

Agenda:
04-12: JV
05-12: Vrouwenvereniging
07-12: Vrouwenbidstond: locatie Westeinde 32, voorber. Carin
07-12: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie
07-12: Bijbelgesprekskring: aanvang 19.30 uur in ’t Wingerds hof
07-12: Ouderenmiddag: aanvang 14.45 uur in ’t Wingerds hof
08-12: Immanuel
08-12: Gemeenteavond: aanvang 20.00 uur in ’t Wingerds hof​

Ten slotte: Psalm 84:6-8 “Welzalig de mens van wie de kracht in U is, in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.” We mogen terugzien op een gezegende avondmaals- zondag en biddend uitzien naar de toekomst! D.V. zondag 4 e Advent bedienen twee gastvoorgangers het Woord. Een goede zondag voor jong en oud.

M.C. Stehouwer