Kerkbode 04-10-2019

Zondag 6 oktober 2019
09.30 uur: ds. H.P. Brendeke (Hagestein)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 37:2 n.m. Ps. 17:8
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Messiasbelijdende joden) 2. Kerkbeheer
Oppas: Liesbeth de Bondt, Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Op deze plaats een vraag tot omzien in de voorbede voor het werk van de kerkenraad. In het bijzonder voor de invulling van de vacatures die in dit seizoen ontstaan; het opstellen van dubbeltallen en de verkiezingen die daarop volgen. “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” (Jakobus 5:16)

Doopzitting: Er zal doopzitting gehouden worden op D.V. 8 oktober om 20.00 uur in de consistorie van de kerk i.v.m. de bediening van de Heilige Doop D.V. zondagmorgen 13 oktober. Beide ouders hartelijk welkom!

Bijbelgesprekskring – herinnering: Samen leren over Gods Koninkrijk vanuit Gods Woord, daar gaat het om. We gaan gebruik maken van het boekje “Van kruis naar kroon, lessen uit de vervolgde kerk” en komen bijeen in ’t Wingerds hof op D.V. 23 oktober om 20.30 uur (na de verkiezingsvergadering). Graag vóóraf opgeven i.v.m. te bestellen materiaal, jong en oud hartelijk welkom! predikant@hervormdwijngaarden.nl of bellen naar 701409.

Ambtsdragers verkiezing: Daartoe bevoegde gemeenteleden worden er aan herinnerd, dat de voordrachten voor de a.s. vacatures binnen de kerkenraad t/m 5 oktober a.s. bezorgd kunnen worden bij de scriba. Uw voordracht a.u.b. per ambt, schriftelijk en ondertekend indienen.

Weerklank: Inmiddels zingen we al geruime tijd uit Weerklank. Wilt u nog een exemplaar ontvangen? Laat het ons even weten! De diaconie

Instuif: Beste jongens en meiden, de instuif gaat weer beginnen en wij hebben er weer zin in, hopelijk jullie ook. 12 oktober is de eerste avond die we beginnen met een film kijken. Je bent van harte welkom; om 19.45 uur kan je inlopen en om 20 uur beginnen we de avond in ‘t Wingerds hof. kosten zijn €1,50 p.p. Groetjes, de instuifleiding

Kerst-projectkoor: Vanaf 20 oktober zal er weer worden geoefend door het projectkoor onder leiding van Matthijs Hoogendijk. Op 2de Kerstdag-morgen zullen er in de kerk weer twee Sing-ins gehouden worden m.m.v. een orkest en band. Er is nog plaats voor nieuwe zangers. Informeer bij Teo (t.hoogendijk@hetnet.nl of 06-15180678) naar de oefendata en deelnamekosten. Hartelijke groet, Teo en Matthijs

Agenda:
05-10: Café de Kroon
06-10: JV
07-10: Catechese
07-10: 18+ gespreksgroep
07-10: Mannenvereniging
09-10: Bij de Bron
09-10: Kerkenraadsvergadering
09-10: Bijbelstudiekring bij fam. de Jong, Oosteinde 17, voorbereiding Arja, hfst. 2
10-10: Immanuël

Ten slotte: Een zondag zonder Israël is geen zondag. Aangezien de christelijke gemeente op de opstandingsdag van de Messias van Israël bijeenkomt. Laten we elkaar daarom aansporen om volhardend de God van Israël de eer te geven. D.V. zondag 6 oktober luisteren we in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Micha 6. Shalom!

M.C. Stehouwer