Kerkbode 04-11-2022

Zondag 6 november 2022
10.00 uur: ds. E. van Wijk (Sprang)
18.30 uur: ds. R. van Knijff (Molenaarsgraaf)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 81:1 n.m. Ps. 119:83
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (vernieuwing ramen van de kerk)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Simon en Deborah Stuij delen met ons dat jl. vrijdag 28 oktober hun dochter is geboren. Ze heet Lara Vajen Mindel, roepnaam Lara. Wat mooi dat jullie dit kleine meisje als een wonder mochten ontvangen. “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.” Psalm 139:13-14 We bidden voor dit gezin dat zij samen mogen leven onder de zegen van de Heere in verwondering over Zijn liefde en genade.

Gemeenteavond: Nu al delen we dat D.V. donderdagavond 8 dec. we als gemeente willen samenkomen. Graag deze datum reserveren. De bedoeling is o.a. dat Jorge en Mariëtte iets delen van hun werk in Guatemala. Meer over het programma volgt.

Beroep: Het ontvangen beroep naar de hervormde gemeente Scherpenzeel is door mij aangenomen. In het vertrouwen en de verwachting dat God ons leidt volgen wij de Heere Jezus. Tegelijkertijd heeft deze keuze ook grote gevolgen voor de gemeente en ons als gezin. We bidden om wijsheid! Aangezien nu nog niet duidelijk is waar onze kinderen naar toegaan en hoe we het werk in de gemeente gaan afronden is er nu ook nog geen moment van loslaten bekend. Op een later moment zullen we dat delen.

Vanuit de diaconie : Zoals u wellicht weet stopt Passage. Graag zouden we het bezoekwerk van Passage aan ouderen en alleenstaanden willen voortzetten. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die mee willen doen aan dit bezoekwerk. Wilt u meedoen en heeft u zich nog niet aangemeld, dit kan bij Marry Brand of Marja Stuij.

Israël reis: De termijn om je aan te melden voor de Israël reis is tot en met D.V. vrijdagavond 11 nov. Jullie kunnen je aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen, indien je de link niet hebt kun je die bij Bart van den Berg of Hans Blok opvragen. Er kunnen maximaal 12 mensen mee, bij te veel aanmeldingen zal geloot gaan worden. Jullie krijgen hierover dan zo snel mogelijk bericht.

Agenda:
06-11: Zingen na de avonddienst
06-11: JV
07-11: Vrouwenvereniging
08-11: Catechese
09-11: Vrouwenbidstond: 09.00 uur, loc. Anja voorbereiding Rianne
09-11: Collectemuntenverkoop van 19.00-19.45 uur in de consistorie
10-11: Immanuel

Ten slotte: D.V. zondag 6 nov. gaan er twee gastvoorgangers voor in de erediensten. De Heere is waardig om alle lof en dank te brengen. Geef Hem de eer door naar Hem te luisteren; “spreek Heer, uw gemeente hoort” (weerklank 278). We bidden om goede diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer