Kerkbode 09-10-2020

Zondag 11 oktober 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst) – West
18.30 uur: ds. C.M. Baan (Nieuwpoort) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 141:1 n.m. GdH:2
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer (catechese materiaal) 2. kerkbeheer n.m. 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Jezus Christus is onze levende hoop, juist in tijden waarin niets vanzelfsprekend is. “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.” Titus 2:11-13.

Belijdeniscatechese: Als er nog iemand is, jong of ouder, die wil aansluiten bij de groep, neem dan gerust contact met mij op via predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 -701409. Welkom!

Bijbel-gesprekskring: D.V. woensdag 14 okt. starten we om 20.00 uur in de grote zaal van ’t Wingerds hof waar alle ruimte is om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. We gaan gebruik maken van het boekje “Drama, spanning en vernieuwing”, Bijbelstudies uit Nehemia. Jong en oud, hartelijk welkom!

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collectes. Verjaringsfonds: juni € 169,20 / juli € 214,00 / aug. € 235,50 .
Collectes: juni € 1.639,05 / juli € 2.176,76 / aug. € 1.826,05.
Nogmaals hartelijk dank.

Opbrengst diaconie collecte:
juli: Algemeen € 1258,10
aug: Algemeen € 77,85
IZB € 250,00
Tear Noodhulp Beiroet € 2000,00
School project Kenia € 200,00
sept: Algemeen € 823,25
H.A. Transworld Radio € 300,00
Jeugdraad € 177,30
Giftenpot opening winterwerk € 424,09
Namens de diaconie heel erg bedankt voor uw bijdrage die we tijdens de diensten maar ook via de bank zijn overgemaakt. Mede door uw giften kunnen we de doelen blijven steunen.

GZB dagboek: Ook dit jaar heeft de GZB het dagboek een Handvol Koren uitgebracht. Vijf goede redenen om dit dagboek te bestellen. 1. U steunt het zendingswerk. 2. Het is voor jong en oud. 3. U krijgt een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. 4. Het biedt leuk extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten enz. 5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland. De prijs is nog steeds €12,50 en is te bestellen bij Arja Kraaijeveld, Dr. Ingelsestraat 3, via email arja.kraaijeveld@upcmail.nl of tel. 06-42474804 (dit jaar geen intekenlijsten in de kerk).

Instuif: Ha jongens en meiden, 10 okt. hopen we weer van start te gaan met het Instuif seizoen. We beginnen met een leuke film. In ‘t Wingerds hof 20.00 uur. Kosten €1,50 p.p. Hopelijk tot dan! Groetjes de Instuif leiding.

Agenda:
09-10: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
10-10: Mannenbidstond
10-10: Oud papier (Teus van Werd en Rien Brugmans)
10-10: Instuif
11-10: JV
12-10: Catechese
12-10: Vrouwenvereniging
14-10: Vrouwenbidstond
14-10: Bijbel-gesprekskring
15-10: Passage: “Liefde voor de natuur”, spreker J. v. Wingerden

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 11 okt. mag Gods Woord zichtbaar en hoorbaar verkondigd worden, wat een genade en trouw! Het sacrament van de doop mag bediend worden en we luisteren samen naar de vervolgstof vanuit Hebreeën 11:17 t/m 40. Voor jong en oud, thuis en in de kerk, bidden we om gezegende diensten tot eer van God.

M.C. Stehouwer