Kerkbode 11-10-2019

Zondag 13 oktober 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst)
18.30 uur: ds. M. Zeeman (Hoogblokland)

Voorzang: v.m. Ps. 133:1 n.m. Ps. 19:4
Collecten: v.m. 1. Catechese materiaal 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes, Anna de Haan, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Wij mensen zijn nogal vergeetachtig. Iedereen kan het toch overkomen? Dit wilde ik nog doen, dat wilde u nog zeggen, daar wilde jij nog naar toe gaan – vergeten. Met het ouder worden kan het vergeten zelfs een probleem worden. Hoe zit dat met de Heere? “Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.” (Deut.4: 31) God is trouw, zie maar in het geloof op Zijn Zoon Jezus Christus. Wat een omzien!

Instuif: Beste jongens en meiden, 12 oktober is de eerste instuif avond die we beginnen met een film kijken. Je bent van harte welkom vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur beginnen we de avond in ‘t Wingerds hof. Kosten zijn € 1,50 p.p. Groetjes, de instuifleiding

Verantwoording Kerkrentmeesters: De werkzaamheden aan de verzakte kerkvloer zijn afgerond. Alle facturen zijn betaald. De opbrengst van de actie nacht voor de kerk heeft € 5499,52 opgebracht. De totale kosten bedragen € 5154,19. Reden voor dankbaarheid. Ook een ieder hartelijk bedankt die na afloop van de werkzaamheden geholpen heeft met de uitgebreide kerkschoonmaak.

Kopij kerkbode: In verband met vakantie graag de kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk zaterdag 12 oktober om 12.00 uur inleveren. Alvast bedankt!

Agenda:
11-10: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
12-10: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur, Van Tongerenstraat 4, leiding Jelle
12-10: Oud papier; Bart de Gier en Jelle Duister
12-10: Instuif
14-10: Catechese
14-10: 18+ gespreksgroep
14-10: Vrouwenvereniging
16-10: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Mirjam, voorbereiding Marjolein
17-10: Passage

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 11 oktober mag de doop bediend worden in lijn met wat we keer op keer lezen in Gods Woord; de Heere neemt het initiatief tot omzien naar zondige mensenkinderen, Hij is trouw aan Zijn verbond. We luisteren samen naar Gods Woord vanuit Micha 7 en bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer