Kerkbode 12-07-2019

Zondag 14 juli 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente-dienst)
18.30 uur: ds. J.A.W. Verhoeven (Krimpen aan de IJssel)

Voorzang: v.m. Ps. 135:2 n.m. Ps. 136:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Rachel Stehouwer, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Looft de HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig (Ps. 136: 1). Zo delen Theo en Jannie Aantjes, Oosteinde 28, verwonderd en dankbaar met ons, dat zij uit Gods hand Rhodé Eva Dorothea ontvingen. Rhodé is op 1 juli geboren en is het zusje van Naomi en Ruth. Wij feliciteren hen hartelijk en bidden om Gods zegen over dit jonge leven en gezin.

Levenslang leerling: In het achterliggende jaar ben ik een heel aantal dagen bezig geweest met de nascholing zoals de PKN die voorschrijft voor beginnende predikanten. Dankbaar ben ik voor de ruimte die de kerkenraad heeft gegeven om te investeren in deze studie. Jl. 4 juli mocht ik de nascholing afronden, waarmee niet gezegd is dat ik ontslagen ben van verdere studie! Als leerling van de Meester blijven wij altijd bezig met (af)leren.

Kind in de Gemeente-dienst: A.s. zondag 14 juli is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. Deze keer zal het gaan over gebed. Dit naar aanleiding van het bijbelgedeelte in Kolossenzen 4 (vers 2-6). Het zou mooi zijn als de ouders aan de keukentafel, met de kinderen, dit gedeelte al lezen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of sap. Voor de kinderen is er in de bovenzaal van de kerk een verwerking van de dienst. Jong en oud, van harte welkom!

Oud IJzer: Afgelopen half jaar hebben we €595,- aan oud ijzer opgehaald. Weer een mooi bedrag, wat bij elkaar gebracht wordt door schijnbaar “waardeloze” spullen in te zamelen en te sorteren! Fijn dat velen daar een bijdrage aan leveren, bedankt hiervoor! Mede namens Mariette en Jorge, die we op deze manier ondersteunen bij het werk wat ze mogen doen in Guatemala. Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk

Kopij kerkbode: De komende kerkbode komt ‘gewoon’ uit op vrijdag 19 juli, de kopij mag op het normale tijdstip ingeleverd worden: uiterlijk maandag 15 juli om 12 uur. De kerkbode daarna (die uitkomt op vrijdag 26 juli) is voor 2 weken. De kopij voor die kerkbode graag uiterlijk inleveren op vrijdag 19 juli 18.00 uur.

Agenda:
13-07: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Piet van der Vlist
13-07: Oud papier; Piet van Driel en Wim de Groot

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 14 juli luisteren we in de Kind in de Gemeente-dienst naar Gods Woord vanuit Kolossenzen 4: 2-6. In deze tekst lezen we samen over het beeld van een “deur”. De Heere Jezus heeft het daar ook over gehad, lees maar eens in Johannes 10: 7 en 9 of in Openbaring 3: 8 en 20. We bidden om een goede diensten, voor jong en oud, tot eer van God.

M.C. Stehouwer