Kerkbode 14-05-2021

Zondag 16 mei 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 52:7

Collecten: in beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam en Danielle de Jong

Omzien naar elkaar: We bidden voor alle jongeren die in deze periode, ondanks alle coronaperikelen uit het achterliggende schooljaar, de examens gaan maken. We hopen dat de afronding van deze studieperiode mag gelukken en dat jullie met je van God gekregen gaven en talenten en plekje mogen vinden in deze maatschappij. Verwacht het in alles van de Heere. “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” Psalm: 1: 1-3.
We feliciteren Wim en Marjolein Wiersma van harte met hun 25 jarig huwelijksjubileum wat zij samen met hun kinderen jl. maandag 10 mei mochten gedenken. Gods trouw leidde hen door alles heen en bewaarde hen voor elkaar en de kinderen tot op deze dag. Psalm 75:2 “Wij loven U, o God, wij loven U; Uw Naam is nabij; men vertelt Uw wonderen.” We bidden om Gods voortdurende nabijheid en zegen in jullie huwelijk en gezin.

Dabar: Hallo allemaal! Deze zomervakantie ga ik werken in een Dabar team in Katwijk op de Noordduinen. Van de week kreeg ik bericht dat ons team nog genoeg plek over heeft. Ik ga in periode 3, dat is van 7 tot en met 21 augustus. Als je het leuk vindt om mee te gaan, geef je dan even op via de site van Dabar. In andere teams is er ook nog plaats, dus je kunt je ook opgeven voor een andere periode of op een andere plek. Als je wat meer informatie wilt, neem dan even met mij op via tel.nr. 06-27335374. Groetjes, Naomi van der Vlist.

GZB: Deze maand is er € 483,66 overgemaakt naar een project waar ouderlingen worden toegerust in hun bediening. Deelnemers zijn onder meer afkomstig uit de 20 missionaire gemeenten van de Egyptische kerk die in samenwerking met de GZB worden ondersteund.

Agenda:
14-05 en 15-05: Clubkamp Immanuel
14-05: Stille tijd, kerk open van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: Iedereen begrijpt dat het Dabarwerk zoals hierboven door Naomi verwoord van harte zij aangeprezen. Werkzaam zijn in Gods Koninkrijk is op zoveel manieren mogelijk en altijd ook zegenrijk voor jong en oud die zichzelf er dienend voor geeft. Van harte aanbevolen.
Op de zogenaamde weeszondag D.V. 16 mei lezen we ’s morgens uit Gods Woord Nehemia 9. “Door Uw grote barmhartigheid hebt U hen niet vernietigd en hebt U hen niet verlaten, want U bent een genadig en barmhartig God.” vers 31. Jezus Christus is ten hemel gevaren maar Hij heeft Zijn volgelingen, Jood en heiden uit de volken, niet verlaten! Gezegende diensten.

M.C. Stehouwer