Kerkbode 14-10-2022

Zondag 16 oktober 2022
09.30 uur: ds. T.J. Korten (Boven-Hardinxveld)
18.30 uur: ds. J.A.H. Jongkind (Langerak)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 141:1 n.m. Ps. 68:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (de Hoop) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jurian Bakker, Daniëlle de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: Mevr. Lenie van Wijngaarden-Hardam deelt met ons dat zij jl. 4 oktober is verhuisd. Haar nieuwe adres staat in de gedrukte kerkbode. In de zestig jaar dat zij op het dorp woonde is er veel gebeurd. En dan nu naar een nieuwe en toch oud vertrouwde woonplaats. Wij wensen haar Gods nabijheid en zegen toe. “De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. …” Deut. 33:27a.

Beroep: Jl. zaterdag 8 okt. is het beroep door de gemeente Scherpenzeel gebracht. Komende zondagmorgen D.V. 16 okt. ben ik geroepen om voor te gaan in de gemeente aldaar. In allerlei contactmomenten zal er kennismaking plaatvinden. We zoeken verwachtend en biddend naar Gods leiding. Uiterlijk 29 oktober zal er een besluit genomen worden. Bid u/jij mee?

Israël reis: We zijn voorbereidingen aan het treffen om met een groep van maximaal 10 tot 12 mensen naar Israël te gaan in het voorjaar van 2023. Het plan is om 6 dagen naar Israël te gaan reizen. Hierover zal op 3 nov. een informatieavond zijn in de kerk. Deze avond start om 20.00 uur. Iedereen van harte welkom! Voor meer informatie kun je bij Hans Blok terecht.

Kopij kerkbode: Kopij voor de kerkbode editie 28 oktober a.s. s.v.p. inleveren uiterlijk voor zaterdag 22 okt. 16.00 uur.

Agenda:
17-10: Mannenvereniging
18-10: Catechese
19-10: Bijbelstudiekring bij fam. De Jong, Oosteinde 17, voorber. Hanneke hfdst. 2
20-10: Passage

Ten slotte: D.V. zondag 16 okt. gaan om bovengenoemde reden twee gastvoorgangers voor. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer