Kerkbode 15-04-2022

Donderdag 14 en zaterdag 16 april 2022 Bezinningsmomenten
19.30 uur: In de kerk

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
Voorzang: Ps. 2:7
Collecten: 1. Kerkbeheer (onderhoud)

Zondag 17 april 2022 1e Paasdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.J. van Oordt (Delft)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.
Voorzang: v.m. Ps. 95:4 n.m. Ps. 56:5
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer (instandhouding predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Nathalie de Jong

Maandag 18 april 2022 2e Paasdag
10.00 uur: Sing in
Oppas: Jurrian Bakker en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.” 1 Petrus 1:3-4 Wat een toekomstperspectief! En dat op kosten van Zijn gebroken lichaam en Zijn vergoten bloed, Jezus alleen! Bemoedig elkaar met Gods Woord.

Van de kerkenraad: D.V. 20 april vergadert de kerkenraad. Wilt u bidden voor dit dienstwerk in de gemeente?

Diaconie: De collecte opbrengsten van de diaconie:
jan. : De Maf: €274.60
Leerstoelfonds: €115,-
Stefanie de Wildt: €142.85
Algemeen: €1203.55
febr.: Scharlaken koord: €130.90
Stichting ontmoeting: €321,-
Algemeen: €840.32
mrt. : Tear (nepal): €182.50
Siris(vbok): €161.50
Noodhulp Oekraïne: €150,-
Algemeen: €1234.25
Hartelijk dank voor de giften waardoor we ook noodhulp konden bieden in Oekraïne van € 4000,-!

Bezinningsmomenten in de kerk: In deze Stille week bent u en jij elke dag welkom in de kerk. Op donderdag en zaterdag zijn er bezinningsmomenten om 19.30 uur. Een moment om stil te worden en het lijden en sterven van onze Heere te gedenken. Laten we daar de tijd voor nemen. Wilt u/wil je het boekje meenemen dat bij de vorige kerkbode zat? Ook in de kerk zullen liturgieën liggen.

2e Paasdag: Op 2e paasdag wordt er een dienst georganiseerd waarin de boodschap van Pasen op een duidelijke en begrijpelijke manier verteld en bezongen wordt. Het thema is “Omdat Hij leeft”. Muzikale ondersteuning wordt verleend door de kinderen uit ons dorp via De Wingerdknopjes en een speciaal gelegenheidskoor. Iedereen van harte welkom, een mooie gelegenheid om een familielid, buurtgenoot of kennis uit te nodigen en mee te nemen.​

Ouderenmiddag: Op 20 april is het al weer de laatste ouderenmiddag van dit seizoen. Deze middag komen ‘de Wingerdknopjes’ voor ons zingen. Ds. Stehouwer hoopt weer een meditatie te houden en er zal ook samenzang zijn. Iedereen weer van harte welkom om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Groetjes Anja Vink en Rianne de Groot. Wilt u opgehaald worden, bel dan naar Anja 06-22380171.

Agenda:
20-04: Ouderenmiddag
20-04: Kerkenraadsvergadering
20-04: Bijbelstudiekring
21-04: Passage

Ten slotte: Op de Goede Vrijdag D.V. 15 april luisteren we in de avonddienst naar Markus 15:21 t/m 47. Op de eerste Paasdag D.V. zondagmorgen 17 april luisteren we naar Gods Woord uit Markus 16 Gezegende erediensten rond kruis en opstanding!

M.C. Stehouwer