Kerkbode 15-08-2019

Zondag 18 augustus 2019
09.30 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. M.J. van Oordt (Bodegraven)

Voorzang: v.m. Ps. 130:1 n.m. Ps. 81:12
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Jurian Bakker, Saskia de Jong, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: In verband met de afwezigheid van ds. Stehouwer tot 24 augustus, is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten juni € 1968,66, juli € 1728,98, verjaringsfonds juni € 161,15, verjaringsfonds juli € 249,50. Iedereen hartelijk bedankt.

Ten slotte: D.V. zondag 18 augustus hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. Gezegende diensten toegewenst.

De kerkenraad