Kerkbode 23-08-2019

Zondag 25 augustus 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Doopdienst)
18.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)

Voorzang: v.m. Ps. 100:1 n.m. Ps. 133:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (VBOK) 2. Kerkbeheer
Oppas: Mathilde van Os, Rosanne de Jong, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: In verband met de afwezigheid van ds. Stehouwer tot 24 augustus, is voor pastorale zorg bereikbaar ouderling J. Oskam, tel. 415483.

Evangelisatiecommissie: Er is € 950,35 overgemaakt naar de GZB voor een project in Malawi waar een opvanghuis voor mensen met een handicap gerund wordt. De naam van dat huis is “Tidzalerana” en dat betekent: We zullen zorgen voor elkaar! En dat is precies wat God van ons vraagt! Dankbaar dat wij met de opbrengst van de zendingsbussen ons steentje mogen bijdragen! Een hartelijke groet namens de EVC.

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 25 augustus luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Handelingen 12. Ook mag er dan zichtbare verkondiging zijn in de bediening van de doop. We bidden om rijk gezegende diensten tot eer van God.

de kerkenraad