kerkbode 17-03-2023

Zondag 19 maart 2023

10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)

18.30 uur: prop. P. van der Schee (Hoevelaken)

Voorzang: v.m.  Ps. 131:4  n.m. Ps. 24:4

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Trauma Healing Network Namibië) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Wilma Nijhof en Rosanne de Jong.

   Omzien naar elkaar: Laten we in onze gebeden de gemeenteleden gedenken die elders verzorgd worden of die in het ziekenhuis verblijven.

   Ouderenmiddag: 22 maart is er weer een ouderenmiddag. Mw. den Dikken komt ons vertellen over Domari zigeuners. Dhr. Boot, onze pastoraalmedewerker, hoopt een meditatie te verzorgen. Allen hartelijk welkom om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Wilt u opgehaald worden dan kunt u bellen naar Arja Kraaijeveld.

Ook kunt u zich dan evt. ook al opgeven voor de excursie, die verzet is naar 12 april. Groetjes Rianne de Groot.

   Jas verwisseld: Na de morgendienst van 3 maart heeft iemand per abuis de zwarte wollen jas (met embleem Verschoor) van Jacob Oskam aangetrokken i.p.v. de eigen zwarte jas (met embleem Jack en Jones). Vraag is of betreffende persoon voor de uitwisseling van de jassen contact op wil nemen met J. Oskam.

   Agenda:

19-03: JV

20-03: Mannenvereniging

22-03: Ouderenmiddag: 14.45 uur in ’t Wingerds hof

23-03: Immanuel

   Ten slotte: Jezus zei tegen hem (ons): “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, is: U zult u naaste liefhebben als uzelf.” (Mat. 22: 37-39) Vanuit dit bijbel gedeelte is de conclusie te trekken dat omzien naar elkaar een grondhouding is van de gemeente van Christus. De Heere Jezus laat in de periode op aarde zien hoe belangrijk ‘omzien naar’ is. Dat begint al met het naar ons toe komen op aarde. Hij ziet naar ons om. Hij kwam om ons te redden. Verder zijn er talloze voorbeelden ons gegeven in de boeken van de apostelen. Tot en met aan de laatste momenten toe was Jezus bezig met ‘omzien naar’. Als gemeente van Jezus Christus onze God loven en prijzen en zijn naam groot maken. Geraakt door Gods Woord en gedreven door de Geest mogen wij een warme en gastvrije

gemeente zijn!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.