Kerkbode 17-09-2021

Zondag 19 september 2021
09.30 uur: ds. W. v.d. Born (Bergambacht)
18.30 uur: ds. P.D. Teeuw (Moordrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 25:7 n.m. Ps. 139:14
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Elise Leeuwis en Maaike de Haan

Vrijdag 17 september 2021
Huwelijksdienst van Harwin Meerkerk en Margreet Stuij
Aanvang: 18.30 uur
Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Omzien naar elkaar: D.V. vrijdag 17 september 2021 trouwen Harwin Meerkerk en Margreet Stuij. Gods zegen over hun huwelijk vragen zijn in een dienst die om 18.30 uur begint in de Dorpskerk in Wijngaarden. Wij feliciteren dit bruidspaar hartelijk en bidden voor hen om Gods nabijheid over hun huwelijk, Hij geeft in de Heere Jezus een vreugdevolle toekomst van hoop! Het toekomstige, tijdelijke adres van Harwin en Margreet is Oosteinde 47B, 3366 BG in Wijngaarden.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 29 sept. starten we weer. Opgeven via de mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Graag bijtijds zodat ik het materiaal kan bestellen. Iedereen is voor het eerst of opnieuw hartelijk welkom!

Grote schoonmaakbeurt kerk: Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven. Deze staat gepland D.V maandag 20 sept voor de mannen, vanaf half 7 in de avond. Dinsdag 21 sept voor de vrouwen vanaf 9 uur in de morgen. Voor koffie en koek word gezorgd. Met elkaar willen we de kerk van Wijngaarden weer mooi laten glimmen! Vriendelijke groet, het kosters team.

Gemeenteagenda: Als bijlage vindt u bij deze kerkbode de gemeenteagenda 2021/2022. Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud! Bewaart u deze agenda op een goed plaatsje?

Vakantie Bijbel Club: Als commissie van de Vakantie Bijbel Club (VBC) zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen voor de VBC op 19 en 20 oktober. Alle kinderen van de basisschool leeftijd zijn dan weer van harte welkom! Meer informatie zal nog volgen. Lijkt het je leuk om mee te helpen organiseren? Neem dan contact op met Wilma Nijhof: 06-15688640.

Agenda:
20-09: Grote schoonmaakbeurt kerk door de mannen: 18.30 uur
21-09: Grote schoonmaakbeurt kerk door de vrouwen: 09.00 uur

Ten slotte: D.V. zondag 19 sept. mogen twee gastvoorgangers het Woord bedienen. Laten we samen als gemeente volharden in het “huis van God” rondom de ene Naam gegeven tot zaligheid; Jezus Christus de Middelaar. We bidden om levenwekkende en versterkende diensten tot eer van God, voor jong en oud.

M.C. Stehouwer