Kerkbode 17-12-2021

Zondag 19 december 2021
10.00 uur: M.C. Stehouwer (Doopdienst) – West
18.30 uur: ds. E. Gouda (Nieuw-Lekkerland) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. LvM:3 n.m. 145:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (verwarmingskosten kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Elske Baan en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: Om het omzien naar elkaar te stimuleren, juist in deze tijd van het jaar, geef ik in de gedrukte kerkbode de adresgegevens van gemeenteleden en andere oud inwoners van Wijngaarden die elders wonen.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is €50,- voor de kerk ontvangen, hartelijk dank.

Rectificatie: In de kerkbode van vorige week is helaas een oud bericht geplaatst betreffende een oproep voor muzikaal talent. En niet het bericht dat het concert van 11 dec. was afgelast, maar dat de andere concerten wel doorgaan. Voor reserveringen, zie het Algemene bericht of de website www.stichtingmph.nl

Oliebollenactie: Op donderdag 30 dec. organiseren wij weer de jaarlijkse oliebollenactie waarbij we verse oliebollen en appelbeignets voor u bakken. Inmiddels heeft u het bestelformulier in de brievenbus ontvangen en we zullen deze week bij u langskomen met de vraag uw bestelling te mogen opnemen. Dit jaar zullen de appelbeignets weer voor de kerk gebakken worden en de oliebollen zoals vorig jaar door ons in een professionele bakkerij. Het ophalen van uw bestelling en de losse verkoop vinden plaats vanuit de oliebollentent op het plein voor de kerk van 07:00 tot 15:30 uur. U bent daar van harte welkom rekening houdend met de 1,5 meter regel en een mondkapje op. Wij zouden het op prijs stellen als u ook uw familie en vrienden in de omgeving attent maakt op onze oliebollenactie.

Zingend Kerstevangelie : Op zaterdagmiddag 18 dec. tussen 15.00 en 17.00 uur hopen we bij u langs te komen om het kerstevangelie zingend uit te dragen. U kunt dit vanaf veilige afstand mee beleven vanuit deur of tuin. We hopen u te mogen ontmoeten! Vriendelijke groet vanuit de Evangelisatiecommissie in samenwerking met kinderkoor De Wingerdknopjes.

Kopij voor de kerkbode: Op vrijdag 31 dec. zal er geen kerkbode verschijnen. Mocht u kopij in de kerkbode willen plaatsen, dan graag maandag 20 dec. vóór 12.00 uur inleveren. Op 7 jan. 2022 zal de kerkbode weer verschijnen.

Agenda:
18-12: Zingend Kerstevangelie
22-12: Vrouwenbidstond

Ten slotte: Op de 4 e adventzondag D.V. 19 december mag het sacrament van de doop bediend worden. De Heere geeft Zijn zichtbare en betrouwbare belofte-Woord. Zo is er hoop en verwachting! In deze morgendienst luisteren we naar Gods Woord uit Micha 6. Laten wij volhardend bidden om de komst van de Messias van Israël.

M.C. Stehouwer