Kerkbode 18-10-2019

Zondag 20 oktober 2019
09.30 uur: ds. J. Veldhuijzen (Putten)
18.30 uur: prop. L. van den Dool (Broek op Langedijk)

Voorzang: v.m. Ps. 24:1 n.m. Ps. 100:2
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Elske Baan, Nathalie de Jong, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: Omzien naar elkaar is blijvend met elkaar in gesprek zijn over het belijden dat Jezus Christus Redder en Heere is. Pastoraat, diaconaat, verkondiging, toerusting en gemeenschap; het gaat in al deze zaken om het ene nodige voor elk mens, jong en oud. Overigens is er nog alle ruimte om aan te sluiten bij het nadenken over en/of voorbereiden op het doen van belijdenis. De eerstvolgende keer is op D.V. maandag 21 oktober om 19.30 uur aan de Dorpsstraat 29. Waarom zou je het niet doen? Welkom!

Ambtsdragersverkiezingen: Na kennis te hebben genomen van de ingediende namen voor de a.s. vacatures heeft de kerkenraad in alfabetische volgorde de volgende dubbeltallen opgesteld:
In de vacature van diaken R.J. Brugmans: T.W. Aantjes, Oosteinde 28 en W. van den Berg, Van der Hoevenstraat 12.
In de vacature van ouderling-kerkrentmeester W.P.G. Stuij: E. van Eijl Dorpsstraat 14b en J.G. Nijhof, Oosteinde 22.
In de vacature van ouderling J. Oskam: H.R. Roodenburg, Van Tongerenstraat 8 en P. van der Vlist, Van Tongerenstraat 4.
In de vacature van ouderling J.M.A Bakker: J.C. van Os, Burg. Topstraat 18 en W. Wiersma, Cort v.d. Lindenlaan 12 te Sliedrecht.
De verkiezingsbijeenkomst is gepland op D.V. woensdag 23 oktober a.s. om 19.30 uur in de kerk. We vragen u om de op dubbeltal gestelde broeders te gedenken in uw en jouw voorbede.

Bijbelgesprekskring: Op D.V. 23 oktober komen we i.v.m. de stemmingsvergadering om 20.30 uur in ’t Wingerds hof bijéén. De kosten voor het boekje “van kruis naar kroon, lessen uit de vervolgde kerk” zijn € 8,-. Zonder opgave is iedereen, jong en oud, hartelijk welkom.

Catechese en 18+ gespreksgroep: Vanwege de herfstvakantie is er maandag 21 oktober geen catechese en gespreksgroep.

Zingen na de dienst: Zondagavond 20 oktober zingen we na de dienst weer enkele liederen uit Weerklank. We zingen lied 451: 1 en 3 – 462 – 467: 1, 2 en 5 – 471: 1, 2 en 4 – 472: 1 en 2 – 477: 1,2 en 3. Iedereen is van harte welkom om te blijven zingen!

Vakantie Bijbel Club: Als het goed is hebben alle kinderen van de basisschoolleeftijd een toegangskaartje door de brievenbus gekregen, voor het museum van de Vakantie Bijbel Club op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober. We hopen op twee gezellige dagen! Neem gerust je neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan!

Vrijwillige bijdrage tweede rondgang 2019: In de periode van 19 tot en met 26 oktober worden de brieven bezorgd en/of hopen wij bij u langs te komen voor de tweede rondgang van de vrijwillige bijdrage. Voor 2019 is er € 61.500,00 begroot. Na de eerste ronde is er tot op heden € 36.392,50 binnen gekomen. Reden tot grote dankbaarheid. We hopen dat u ook voor de tweede ronde naar draagkracht en in liefde geven wilt, zodat we ook dit jaar de begrote opbrengst zullen realiseren. Mocht uw bijdrage van de eerste ronde nog niet zijn overgemaakt dan vragen wij u dit nu gelijk met de bijdrage van de tweede rondgang te willen doen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op een van de volgende rekeningen: NL95 RABO 0342 7169 99 of NL 82 INGB 0000 6247 76 Alvast hartelijk dank voor uw gaven. De kerkrentmeesters en de commissieleden.

Opbrengst Diaconiecollecte: April: Algemeen € 655,77 GZB € 349,05 Mei: Algemeen € 816,75 H.A. st. ontmoeting € 318,- Open Doors € 335,17 Juni: Algemeen € 741,70 Bijbels voor afscheid groep 8 € 426,63 Juli: Algemeen € 764,75 Augustus: Algemeen € 299,26 IZB € 249,65 VBOK € 393,95 September: Algemeen € 664,14 Schoolproject Kenia € 318,90 H.A. Trans World Radio € 270,10 Jeugdraad € 321,90 Namens de Diaconie iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Verantwoording Kerkrentmeesters: opbrengst collecten augustus € 1640,76 september € 1700,75, opbrengst verjaringsfonds augustus en september € 380,11. Giften via ds. Stehouwer 4 x € 20 en 1 x € 30. Iedereen hartelijk bedankt.

Oud papier: Voor het ophalen van het oud papier ben ik op zoek naar belangstellenden vanaf 18 jaar. Heb je interesse om dit werk voor onze jongeren van de gemeente te doen of wil je informatie, neem dan contact op met Teo Hoogendijk (t.hoogendijk@hetnet.nl).

Agenda:
18-10 – 21-10: JV-weekend
20-10: Kerst-projectkoor
20-10: Zingen na de avonddienst
21-10: Belijdeniscatechese
21-10: Mannenvereniging
22-10: VBC; 09.30 – 11.30 uur
23-10: VBC; 09.30 – 12.00 uur
23-10: Ambtsdragersverkiezingen
23-10: Bijbelgesprekskring
24-10: Immanuël

Ten slotte: Op D.V. zondag 20 oktober hoop ik, i.v.m. mijn vakantie, samen met u en jou onder het Woord te zitten. We bidden om goede erediensten tot opbouw en toerusting van de gemeente en tot de eer van God.

M.C. Stehouwer