Kerkbode 19-06-2020

Zondag 21 juni 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M. Zeeman (Hoogblokland)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 95:4 n.m. Ps. 24:4
Collecten: In beide diensten 1. diaconie (Stefanie in de Oekraïne) 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Suzanne de Gier, Elise Leeuwis en Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: “Jouw hand en mijn hand met Zijn hand verbonden. Jouw hart en mijn hart door Zijn liefde omringd. jouw leven en mijn leven tot Zijn eer samen.” Zo belijden en delen Arjan Siebeling en Marita Brand met ons dat zij hopen te gaan trouwen op 17 juli 2020. Gods zegen over hun huwelijk mogen zij ontvangen in de kerkdienst die begint om 14.30 uur in de Dorpskerk te Wijngaarden. Deze dienst is live te volgen via de website van de gemeente vanwege de geldende corona maatregelen. Wij feliciteren hen samen met de wederzijdse families hartelijk en wensen Arjan en Marita een mooie dag toe en bovenal Gods nabijheid op hun gezamenlijke levenspad.

Blijf achter Israël staan: Wij lezen als gemeente in bescheidenheid mee uit het Bijbelboek Hebreeën dat oorspronkelijk gericht was tot Messias belijdende Joden. Voortdurend wordt daarin verwezen naar de Schriften van Israël. Wij geloven in de Joodse Zoon des Mensen; Jezus de grote Hogepriester! Er zijn zoveel redenen om achter Israël te blijven staan en het volk van God te steunen in gebed en met de daad. D.V. zaterdag 27 juni van 09.30-12.30 uur is er voor jong en oud de gelegenheid om in ’t Wingerds hof de vaak zo onrechtvaardig geboycotte economie van Israël te ondersteunen! Loop eens vrijblijvend binnen en bewijs daadwerkelijke liefde aan het volk van God uit dankbaarheid voor ontvangen liefde van de God van Israël.

Agenda:
19-06: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. 21 juni luisteren we naar Gods Woord vanuit Hebreeën 7. Het zou goed zijn als vóóraf thuis, misschien wel als gezin samen na het eten of in de persoonlijke stille tijd, al gelezen is uit Genesis 14. Melchizedek maakt ons daar iets duidelijk, wie Jezus Messias is! We bidden om verdiepende en leerzame diensten tot eer en verheerlijking van God.

M.C. Stehouwer