Kerkbode 22-10-2021

Zondag 24 oktober 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 99:8 n.m. GdH:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Wycliffe) 2. Kerkbeheer (insth.predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Rosanne de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: De alleenstaande “hoopt op God, en volhard in smekingen en gebeden, nacht en dag”. 1 Tim. 5:5b (…) Nogmaals gemeente, over visie op eenzaamheid gesproken. Als je geen mens meer hebt waar jij je hoop op kan vestigen … hoop op God! Dat is in de taal, waarin hier geschreven staat, trouwens hoop die al eerder is begonnen. Dus nog voordat je ooit maar de ervaring van “het alleen zijn” hebt opgedaan, ben je al begonnen met deze hoop. Laat deze hoop voortduren, levende hoop zijn. Die gericht is op Jezus Christus (1 Tim.1:1.) Een hoop die in deze context, naar het bevel van God, ook niet beschaamd kan uitkomen omdat de gemeente als “lichaam van Christus” voor zulke weduwen daadwerkelijk zal gaan zorgen.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 1x € 200 en 1x € 50 ontvangen voor de kerk. Via Passage is er een gift van €10 ontvangen. Hartelijk dank.

Dubbeltallen: Na kennis te hebben genomen van de ingediende namen heeft de kerkenraad dubbeltallen opgesteld. In de vacature van ouderling-kerkrentmeester W.F. de Haan: M. van der Aa en J.C. van Os. In de vacature van ouderling J.M.A. Bakker: J.B. van den Berg en J.J. Duister. In de vacature van ouderling M. Wervenbos: W.P.G. Stuij en P. van der Vlist. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend voor de herbevestiging van diaken J.C. van Os. Mocht hij gekozen worden als ouderling-kerkrentmeester dan ontstaat er een vacature voor een diaken. De stemmingsbijeenkomsten zijn D.V. woensdag 27 oktober a.s. Evenals vorig jaar geschiedt de stemming per stembus. Tussen 14.30 en 15.00 uur kan er gestemd worden in ’t Wingerds Hof en tussen 19.30 en 20.30 uur in de kerk. Om 19.15 uur zal de dominee de avond openen en dat is thuis te volgen via de livestream van de kerk. Voor stemgerechtigden die verhinderd zijn of niet zelf kunnen komen stemmen, is het mogelijk om een mede-lidmaat te machtigen tot het uitbrengen van zijn of haar stem. Een stemgerechtigde kan niet meer dan 2 volmachten ontvangen. Een formulier is te downloaden van de website van de kerk of af te halen bij de scriba. We vragen u en jou om de broeders die op dubbeltal staan in uw voorbede te gedenken.

Ouderenmiddag: Op 27 okt. hopen we weer een ouderenmiddag te verzorgen. Gemeente Molenlanden komt deze middag ons iets vertellen over hulp/middelen, die er zijn. De middag begint om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Wilt u opgehaald worden ? Bel dan Rianne de Groot, tel. 0184-412726. U bent hartelijke welkom .

Agenda:
25-10: Vrouwenvereniging
26-10: Catechese
27-10: Vrouwenbidstond
27-10: Ouderenmiddag om 14.45 uur in ’t Wingerds hof
27-10: Bij de Bron
27-10: Bijbelstudiekring
28-10: Alpha

Ten slotte: De achterliggende week zijn er de VBC dagen geweest voor de kinderen. In de morgendienst van D.V. zondag 24 oktober staan we samen nogmaals stil bij het thema “hallo, contact?!” en luisteren we naar Gods Woord vanuit Handelingen 10. Voor jong en oud bidden we om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer