Kerkbode 22-11-2019

Zondag 24 november
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 32:6 n.m. Ps 150:3
Collecten: In beide diensten 1.Diaconie 2. Kerkbeheer HA: Voedselbank Sliedrecht
Oppas: Jurian Bakker, Marita Brand, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Dhr. Dirk Oskam is jl. 6 nov. verhuisd naar verpleeghuis Avondlicht, afd. Perengaarde, kamer 8,Biermanlaan 2, 4171 DG te Herwijnen. Wij leven met hem en zijn vrouw mee en allen die hen liefzijn. Ook denken we aan de (ernstig) zieken, thuis of in het ziekenhuis, aan de ouderen en allen die zorgen en noden kennen. De blinkende Morgenster Jezus Christus, Hij die door Zijn verzoenende volbrachte werk de toekomst opent (!) zij allen nabij (vgl. Openb.22).

Gemeenteavond: DV dinsdagavond 26 nov. hopen we elkaar te ontmoeten rondom het thema “dorpskerk”. Hoe zijn we gemeente van Christus voor de mensen om ons heen? We nemen een kijkje in de keuken van een andere gemeente en luisteren vóór de pauze naar dhr. Kool uit Lexmond. Daarna gaan we erover in gesprek om lijnen door te trekken naar onze eigen leefomgeving. Jong en oud, hartelijk welkom.

Bijbelkring: Op DV woensdag 27 nov. komen we om 20.00 uur in ’t Wingerds hof bijeen. We gaan verder met hoofdstuk 2: “Navolgen heeft gevolgen”. Allen hartelijk welkom.

Zingen na de dienst: Zondagavond 24 nov. zingen we na de dienst weer enkele liederen uit de bundel Weerklank. We zingen lied 145: 1, 2 en 3, 334: 1 en 2, 103: 1, 2 en 3, 105: 1, 2 en 3 , 106: 1 en 4 en 112: 1 en 2. Iedereen is van harte welkom om te blijven zingen!

Ambtsdragersverkiezing: De kerkenraad heeft opnieuw dubbeltallen opgesteld voor de a.s. vacatures voor ouderling. Daarbij is rekening gehouden met broeders die te kennen hebben gegeven om persoonlijke redenen niet op dubbeltal te willen staan. In de vacature van J.M.A. Bakker: W. de Groot, Dorpsstraat 8 en J.C. van Os, Burg. Topstraat 18 en in de vacature van ouderling J. Oskam: M. Baan, Westeinde 24 en J.W. Stolk, Dorpsstraat 18. De verkiezingsbijeenkomst zal D.V. dinsdag 3 dec. plaatsvinden om 20.00 uur in de kerk. Alleen belijdende leden hebben stemrecht. Na 20.00 uur is er geen toegang meer tot deze besloten bijeenkomst. Indien vervoer gewenst is, kunt u contact opnemen met dhr. J. Oskam tel: 415483.

Begrotingen 2020: De goedgekeurde begrotingen 2020 van onze Hervormde Gemeente en Diaconie liggen vanaf vrijdag 22 nov. tot en met zaterdag 30 nov. ter inzage bij de penningmeesters.
Voor de Diaconie: Jan van Os, Burgemeester Topstraat 18, tel. 0184 634751.
Voor de Hervormde Gemeente: Egbert van Eijl, Dorpsstraat 14 B, tel. 0184-416324.
Voor afspraak graag even bellen. Een hartelijke groet, Jan van Os en Egbert van Eijl.

Agenda:
22-11: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
24-11: Kerst-projectkoor (ochtend)
24-11: Zingen na de avonddienst
25-11: Catechese
25-11: 18+ gesprekskring
25-11: Mannenvereniging
27-11: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Marit, Van Tongerenstraat 1,
voorbereiding Jet
27-11: Bijbelkring
28-11: Belijdeniscatechese

Ten slotte: DV zondag 24 nov. staan twee erediensten in het teken van het gedenken van het lijden en sterven van Jezus Christus. “Hij die voor mij het oordeel draagt. Hij die tot zonde wordt gemaakt”. In de morgendienst luisteren we, vóór de bediening van het Heilig Avondmaal, naar Gods Woord vanuit Matt 13: 31-35. ’s Avonds luisteren we naar hetzelfde gedeelte + Matt. 13: 10-17. We bidden om goede erediensten!

M.C. Stehouwer