Kerkbode 22 juni 2023

Zondag 25 juni 2023
09.30 uur: ds. W.F. Jochemsen (Ottoland)
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 123:1 n.m. Ps. 61:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Bijbels afscheid groep 8) 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Mathilde van Os, Marit de Groot en Ellis Kuiper

Eindexamen: Ook in ons dorp zijn enkele leerlingen geslaagd voor hun examen. Dankbaar voor het resultaat wat behaald mocht worden. Grote reden om God hiervoor te danken die je de kracht en wijsheid gaf in de afgelopen schooljaren. Maar er zullen er ook zijn die nog een herkansing te wachten staat. Breng ook zeker deze gebeden bij God.
Cycle for Hope: Van donderdag 22 tot zaterdag 24 juni doen enkele gemeenteleden mee met Cycle for Hope. Bart de Gier, Jurian Bakker en William Bakker op de fiets en Joas Hoogendijk, Elise Bakker en Jan van Os als begeleider. Door een estafette rondje door Nederland te fietsen wordt er geld op gehaald voor stichting de Hoop. Dit vraagt voor de deelnemers veel uithoudingsvermogen en doorzetten om hun doel te halen. We vragen u of u hen wilt meenemen in uw gebeden voor een goede en veilige reis door Nederland. Via de diakonie of de website van Cycle for Hope kunt u ook doneren voor een mooie opbrengst zodat stichting de Hoop het werk kan blijven doen.
Ten slotte:
Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.