Kerkbode 24-01-2020

Zondag 26 januari 2020
10.00 uur: ds. D.C.G. v.d. Kraan (Namibië)
18.30 uur: ds. H.E. Veldhuijzen (Schelluinen)

Voorzang: v.m. Ps. Ps. 36:3 n.m. Ps. 36:2
Collecten: In beide diensten 1. kerkbeheer 2. kerkbeheer (extra collecte) 3. diaconie
Oppas: Jurian Bakker en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: “Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, …” Rom. 15:4-5.

Vanuit de kerkenraad: Jl. woensdag 15 jan. vergaderde de kerkenraad in haar nieuwe samenstelling. Voor het pastoraat wordt er nagedacht over een nieuwe organisatie. Nu is het van belang te weten dat voor de rest van dit winterwerkseizoen ouderling J. Bakker zijn dienstwerk zal blijven voortzetten en dat ouderling J.W. Stolk (tijdelijk) eerste aanspreekpunt is voor West.

Kind in de gemeentedienst: In tegenstelling tot de jaarplanning is de kind in de gemeentedienst op D.V. zondagmorgen 1 maart a.s.

Jeugddienst Op zondagmiddag 16 febr. zal er in de kerk weer een jeugddienst georganiseerd worden. Marcel Vroegop uit Ede zal dan de spreker zijn. Jong en oud zijn van harte welkom! De dienst begint om 15.00 uur. Schrijf je de datum alvast op in je agenda?

GZB: De opbrengst van het afgelopen half jaar is bestemd voor noodhulp in Syrië. De GZB biedt daar ter plekke hulp aan de oorlogsslachtoffers. Het mooie bedrag van € 1623,25 is overgemaakt. Hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage.

Agenda:
26-01: JV
27-01: Catechese
27-01: 18+ gespreksgroep
27-01: Vrouwenvereniging
29-01: Bijbelstudiekring: loc. fam. Kraaijeveld, Dr. Ingelsestraat 3; voorber. Jantine Rom. 6
30-01: Immanuel

Ten slotte: “Als een uitdrukking van het werk in Namibië, dat we ook námens Wijngaarden mochten doen.” Dit is het motief om D.V. zondag 26 jan. samen met ds. Daan van der Kraan voor te gaan in de morgendienst tot eer van God. Daan en Judith zullen in deze dienst ook vertellen over Gods werk in Namibië. Na de dienst is er, tijdens het koffiedrinken, gelegenheid om hen informeel te ontmoeten en Gods zegen toe te wensen. We bidden om goede erediensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer